THE DEAD ENDS OF SOCIALIST VIETNAM CULTURE FOUNDATION

NHỮNG SA LẦY CỦA NỀN CHÍNH TRỊ VN-XHCN?
(Phiếm Luận, Xã Hội)
Lý Của Kẻ Mạnh bao giờ cũng đúng? Bên Thắng Cuộc VN, duy Độc Ngã một Chính Quyền.. Đó là Đảng Duy Nhất để Xây Cất Nền Văn Hóa Việt Nam? Nên, lẽ dĩ nhiên Đảng Có Quyền trong Nhiều Mặt? Vụ Biển Đảo Hoàng Trường Sa, nay Ngày Càng Rõ..Đó là Quyết Định Độc Đoán của Nhà Nước, không có Dân? Hai Lập Trường của Ông Bố và Đám Con.. Trong nhiều Gia Đình Việt Nam thường cũng vậy? Nét Văn Hóa Ấy đã thấm nhuần Nhiều Thế Kỷ? Nay dù có nhiều Cuộc Cách Mạng, cũng Vô Ích thôi? Vì Thói Quen, Tâm Óc của Văn Hóa Việt Nam.. Khó thoát khỏi Cái Khung Tri Hành này & Khó Tiến Hóa? Dù một số Các Thành Phần rất Ưu Tư, Trí Thức.. Khó Thể Làm Gì để Cải Thiện Nền Văn Hóa Việt Nam? Lập Trường của Chính Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Đã Độc Đoán và chưa bao giờ Theo Dân Ý?

Những Bi Kịch suốt Đoạn Đường Tranh Đấu..Nếu Nhìn Ra, Dân Tộc đã Bớt Thương Đau? Kỳ Thị Lập Trường Chính Trị, Loại Bỏ Nhau? Lập Trường vẽ thêm rất nhiều Tuyên Truyền Tan Vỡ? Chính Nó đã khiến Tạo Ra danh từ Giải Phóng? Đã Phân Chia, Phân Hóa Toàn Thể Dân Chúng Việt Nam? Nay thì Tan Vở đã trở nên một U Bướu Ung Thư? Khó Cứu Vãn, dù có 100 Ông Thanh Sơn đi vào Hòa Giải? Từ đó, chúng ta thấy rõ, Chất Lượng Nền Văn Hóa? Của Chúng Ta đang phản ứng Những Sa Lầy?

Dù PT Dân Chủ của Khối 8406 bấy lâu nay…Hay các Nhà Trí Thức đã Thoát Ly Bỏ Đảng? Nền Văn Hóa Việt như một Cánh Đồng sau Bão Lụt? Nếu Không May, có thể còn Tàn Tạ Hơn? Nhất là Khi Tinh Thần Yêu Nước của Công Dân.. Vẫn bị Khống Chế bởi một “Duy Ngã Độc Tôn” trong Nền Văn Hóa?
Những Sa Lầy bắt đầu trưởng thành và phá hủy? Đó là Những Bướu Biến Chứng khi Nền Văn Hóa Bị Ung Thư? Lòng Ái Quốc Chân Thành của Toàn Dân Việt đâu? Phải Kết Tụ để Tạo Nên một Nguồn Sống Động?
Tran, Vanson – 6/2014

NGUỒN/SOURCE:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/06/140615_china_build_school_hoangsa.shtml

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: