OUR SOCIAL ISSUES: THE DIFFERENCES AND GOODWILL?

VẤN ĐỀ XÃ HỘI: DỊ BIỆT VÀ THIỆN CHÍ?

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội, Thời Đại)

 Trong Hiện Đại, Thế Giới quá nhiều Dị Biệt?

Khá nhiều Nền Văn Hóa đã/đang đụng nhau..

Chưa kể Tính Kiêu Ngạo Nền Văn Hóa va chạm nhau..

Đã tạo nên nhiều Cuộc Chiến Tranh trong Dĩ Vãng..

Chính Nét Dị Biệt Nhau làm Con Người Ngăn Cách?

Trầm trọng hơn, đã đưa đến Hận Thù?

Khi các Nhà Lãnh Đạo một số Quốc Gia,

Vẫn muốn Dựng Xây một Mô Hình cho là Lý Tưởng..

Khi những Mô Hình ấy sinh hoạt vào Dòng Sống..

Thành những Chạm Va, Cọ Sát, chính Dị Biệt tạo thành?

Làm sao Chúng Ta có thể Chấp Nhận Dị Biệt của Tha Nhân?

Nếu không có một Tấm Lòng, hay Thiện Chí?

Ví dụ nhỏ, như Tình Yêu Gia Đình, Mẹ Cha và Con Cái..

Đây chính là Mô Hình Văn Hóa Nhỏ dễ nhận ra..

Tình Độc Đoán của Cha Mẹ tạo Phiền Phức trong Nhà?

Trầm trọng nữa có thể tạo nên Nhiều Phân Hóa?

Có những Đứa Con, bỏ Nhà,  đi Lưu Lạc..

Có những hận thù, tạo Bạo Động tại Gia Đình?

Và không lâu, Mái Ấm này tan nát, mất Nhân Tình..

Họ sẽ xem nhau như Những Người Xa Lạ?

Bi Kịch ấy vẫn xẩy ra, như Ta thường thấy..

Nay rộng ra, Ta quan sát Thế Giới Cộng Đồng?

Một Quốc Gia sau những Xáo Trộn, Long Đong..

Chế Độ vẫn khó lòng Tạo Cho Toàn Dân Hạnh Phúc?

Những Thói Quen của thời kỳ Tranh Đấu..

Hay Giáo Điều của một Chủ Nghĩa đã thấm sâu?

Có thể gây nên Nhiều Dị Biệt trong Đời Sống Nhu Cầu..

Và thay đổi cả thói quen Cách Mạng?

Do đó, Mẫu Số Chung để giải hòa Dị Biệt..

Chính là Sự Thăm Dò, Trưng Cầu Dân Ý Quốc Gia..

Từ đó, mọi Thành Phần cần Thiện Chí thông qua..

Và Điểu Chỉnh dần dần Phần Chính Trị..

Ta không thể Định Hướng cho Lối Đi Chính Trị..

Khi Toàn Dân, chưa Đóng Góp Nhu Cầu?

Như vậy, nếu Dị Biệt Ta càng để lâu…

Chúng kết đọng thành rất nhiều Thành Kiến?

Thành Kiến Xã Hội trong một Nền Văn Hóa..

Là Bức Thành kiên cố khó Tiến Bộ Quốc Gia?

Đó cũng là Dạng Phân Hóa thường trực xẩy ra…

Nếu không Hòa Giải, sẽ làm Quốc Gia Tụt Hậu?

Dạng Phân Hóa làm tiêu tan Lòng Ái Quốc?

Cho nên Vấn Đề Thiện Chí phải vun trồng?

Trong mỗi Chúng Ta, Thiện Chí sẽ phát huy..

Căn Nhà Non Nước sẽ ngày thêm Phát Triển?

Hai sắc mầu Văn Hóa, Thiện Chí & Dị Biệt..

Phải được ươm trồng từ nơi mỗi Công Dân..

Và cả Nền Giáo Dục Thế Hệ Trẻ, Tuổi Thơ..

Mới Hy Vọng Dựng Xây Nước Nhà Hùng Mạnh?

 Tran, Vanson – 6/2014

 NGUỒN/SOURCE:

http://www.worldaffairs.org/media-library/event/1257#.U5KALvldVHM

  

English Translation:

 OUR SOCIAL ISSUES: THE DIFFERENCES AND GOODWILL?

(Palavering, Social  Issue Poem)

 In our modern world, we have a lot of differences. Many cultures were and are touching in conflicts each other, while the arrogant cultures colliding have created many wars in life.  The very differences make people separated and lead to hate.  The leaders of some countries still want to build ideal models, but when these models are applied into reality, they consituted several differences.

How could we accept others’ differences when we don’t have a goodwill? For example, in a small corner of culture, like a family, the love of parents and their children.  This is a cultural model that we realize easily our parents’ arbitrariness that may cause a lot of problems in the family.  More importantly, these differences may also cause more separations internally, resulting in the children running away and living on streets, family’s hatreds and violences.  Soon, this family happiness is broken and destroyed, they consider themselves as strangers.  They caused tragedies as we experienced in life.

 To a large extent, we also observe our World Community, or a Nation after its disturbance, in reality, the regime of a country could face to create the people’s welfare and  happiness.

 The Habits of the Revolutionary Period or even the Doctrine’s Moral Codes  have deeply educated the followers may also cause a lot of differences in their Life Needs. Therefore, the common denominator to reconcile these differences could be found from the various explorations, observations, studies or national referendum… From there, each Component needs to attain a Goodwill while gradually adjusting the related Political Characters.

 Personally, we cannot set up Direction for a Political Model, when the entire population chooses their freedom of human rights and necessary social needs.

 Thus, the longer we neglect our social differences the more serious they will be deposited into social prejudices.  The cultural social prejudices will become a wall blocking our national improvements.  Those are often happened if we do not try to reconcile them.  They could also separate ourselves, destroy our patriotism and cause our Nation’s Backwardness as well.

 So, we must create our Goodwill in this aspect of improving our Society and Culture to eliminate our Differences.  If not, our Nation’s Progress will be delayed.  Our Goodwill must be cultivated in our Educational Background, in each of us, how to improve our Patriotism.  In conclusion, we realize the two different colors of Culture, Goodwill & Differences.  Only Goodwill can help to eliminate our social Differences for all Citizens.  Our Country or Culture can become stronger and more matured only if our Educational Foundation for this Understanding must be planted in our young generations.

 Tran, Vanson – 6/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: