USA, EX WORLD CHAMPION, NEEDS A NEW STRATEGY AFTER THE COLD WAR?

HOA KỲ CỰU VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI CẦN

MỘT KỊCH BẢN XÃ HỘI MỚI, CHO HẬU CHIẾN TRANH LẠNH?

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

 Một Nền Văn Hóa Mạnh đã dẫn đầu Thế Giới..

Như Hoa Kỳ, sau CT Lạnh, cần Cập Nhật Nhu Cầu?

Sau khi TT R. Nixon, liều lĩnh Đi Một Nước Cờ..

Với TQCS, thời Mao-Đặng Tiểu Bình.. Dạng Kinh Tế?

Đúng, thời điểm ấy, cttk H. Kissinger chói sáng…

Nước Cờ này, tuy phải bỏ lại Một Đồng Minh..

Rất hiệu quả, song Hoa Kỳ thiếu Kịch Bản tiếp theo?

Dù mất  1/2 Nước Việt để hạ gục một LBSV?

Hoa Kỳ xem ra, giai đoạn sau, CT Lạnh..

Các Tổng Thống Mỹ không Vẽ nổi được Mô Hình?

Có Chất Lượng để Hướng Định các Đồng Minh?

Mà Bế Tắc, khi Á Châu có Sự Vươn Lên của < Con Sư Tử Ngủ>?

Napoleon đã nói từ nhiều thập niên trước,

Con Sư Tử TQCS mà dậy được, Thế Giới sẽ gặp Nguy?

Và Hiện Nay, TQCS đã Chiếm Vùng Hải Dương quá rộng của Á Châu?

Mà Cựu Vô Địch Hoa Kỳ vẫn còn đang lúng túng?

Xem ra một Kịch Bản Ứng Xử cần Gấp Rút?

Để Con Sư Tử này phải Nể Mặt Quần Hùng?

Hoặc Trật Tự Thế Giới sẽ lộn xộn, Nếu Không?

Như Ta thấy một Tân LB-Nga & CS Trung Quốc?

Tham Vọng tăng nhiều và Trở nên Kiêu Ngạo?

Tôi mong rằng Thế Đồng Minh phải gấp rút Hình Thành..

Thì Thế Cuộc mới có Tia Hy Vọng?

Đã đến lúc, Giai Cấp Giầu trong Nội Tình Nước Mỹ,

Buộc phải Hy Sinh Tiền Bạc để Đầu Tư?

Một Nền Văn Hóa và Trật Tự phải Tiến Hóa đủ Cao?

Và Chế Ngự những Siêu Cường Tham Lam & Kiêu Ngạo?

Miền Á Châu, Miền Đông Âu đã Trở Thành Điểm Nóng?

Xin các Lãnh Tụ Đồng Minh Đưa Biện Pháp Thi Hành?

Nếu không, Trật Tự Thế Giới Mới sẽ hình thành…

Sẽ đưa Nhân Loại vào Thời Kỳ Đen Tối?

 Tran, Vanson –  6/2014G

NGUỒN THAM KHẢO:

http://www.nytimes.com/2004/01/03/opinion/03iht-edpast_ed3_.html

https://www.boundless.com/political-science/foreign-policy/history-of-american-foreign-policy/post-cold-war-foreign-policy/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: