THE FOREIGN POLICY OF USA

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỚI CỦA HOA KỲ

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 It tuần qua, xem tinh-hình Võ-Lâm Ngũ Bá…

Thì THCS có vẻ như muốn biểu-diễn Võ-Công?

Chg Ta quay về Mỹ Quốc, quan-sát Chính-Phủ Obama..

Ông tuyên-bố Chúng Ta không nên hấp tấp..

Dù LB-Nga đã ngoạm được Crimea vì <Ukraine sơ hở>..

Song Lòng Dân, chỉ Thiểu Số thiên Nga?

Đa-số Dân-Chúng vẫn thích một Ukraine có Chủ-Quyền..

Không Ai muốn mất Lương-Tâm, A-Dua Kẻ Mạnh…

Như vậy là <TT Putin, LB-Nga>  mất đi nhiều Chất-Lượng?

Của một Siêu-Cường cần Chúng để phát huy?

Vì Lòng Tham, dùng thủ-đoạn bắt bí nhau?

Sao có thể Phát-Huy được Giấc Mơ < Kinh-Bang Chính Nghĩa>?

Nếu quan tâm đến Độ Trình Tiến Hóa..

Vào lúc này, <Các Siêu-Cường> cần Bồi-Đắp thêm nhiều?

Văn-Hóa Nhân-Văn, Nền Đạo-Đức, rộng hẹp, nông sâu?

Muốn thành một Siêu-Cường, <Người Đứng Đầu> cần Thắp Đuốc?

Chủ-yếu không phải hơn kém nhau vì  Quyền-Lực?

Thế-Giới này, cần có một Mức Quân Bình?

Bài Học Thế-Chiến vừa qua, tưởng đã Khai-Sinh?

Một Giai-Đoạn dựng xây Tình Người Hạnh Phúc?

****

Tôi đồng ý với TT Obama về  <Chính Sách Ngoại Giao Mới..>

Khi nhận một Vai-Trò Lãnh-Đạo CĐ Thế-Giới hỗn-mang..

Địa Cầu vào giai-đoạn Phát Triển, đang tạo những Liên Minh?

Thế Đòi Hỏi của Hôm Nay là <Chủ Trương Hòa Giải>?

Chúng Ta cần chia sẻ nhau Công Bình Quyền-Lợi?

Không thể vì Lòng Tham, mà Chèn-Ép Tha-Nhân?

Hay Vì An Thân, Bỏ Bạn-Hữu trên đường?

Như vậy, Triết Lý của Hoa Kỳ, theo tôi vô cùng Thích Đáng?

Nước Mỹ hôm nay, không nên Làm Cảnh Sát..

Thực ra, khi một Siêu Cường muốn nổi lên..

Như một Chúa Sơn Lâm, móng vuốt, nén dồn..

Nó sẽ thiếu một Khôn Ngoan trong Khu Rừng Rậm?

Nó chỉ nghĩ đến Nó là một Sức Manh?

Đâu có ngờ, Văn Hóa Loài Người khá bao la?

Sự Đoàn Kết của Thế Giới Liên Minh..

Vẫn là Hướng Đích Đời Người Trái Đất?

Khi Nền Văn Minh của Giống Hổ Rừng thấp kém..

Sẽ Tang Thương khi cố chấp, cực đoan?

Đó là một Dạng của sự Bất Trung Dung?

Của TQCS, Vùng Lưỡi Bò, như Loài Hổ Xám?

Nếu Hành Vi đó diễn tiến vào Hướng Đời Tiến Hóa?

Chúng Ta mong rằng cả LB-Nga và CSTQ sẽ nhận thức ra?

Nên quan tâm, phản tỉnh để Chung Sống Hòa Bình..

Và Thịnh Vượng cho chính Mình & 5 Châu Lục..

Lòng Tham Vọng sẽ giết Mình trong Trời Đất?

Trong bao lâu còn Ích Kỷ, Chèn Ép Lợi Quyền..

Chúng Ta hy vọng TQCS & cả Liên Bang Nga?

Cần suy nghĩ đến tương lai, sẽ có nhiều Shangri-La Đối Thoại?

 Vanson Tran, 6/2014

 NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:

http://news.yahoo.com/highlights-obamas-foreign-policy-speech-185117563.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: