DEATH BY CHINA

 

CHẾT BỞI TRUNG QUỐC (DEATH BY CHINA)

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Tại Mỹ, có một Phong-Trào Dư-Luận Chống CSTQ…

Đang sục-sôi lên,  còn hơn cả ở <Biển Đông>..

Lý-do vì, <một Cuốn Sách>  và cả một Cuốn Phim..

Của Tác-giả KT  Peter Navarro xuất-bản vài năm trước..

Ông tố cáo Mưu Thâm Độc Cộng-Sản Trung-Quốc..

Trong Giao Thương và Phát-Triển Kinh-Tế Toàn Cầu..

TQCS dùng Mánh Lới, thiếu Đạo-Đức, Gian Manh..

Và Thủ Đoạn để quyết sao Dành Quyền-Lợi..

Mời các Bạn đọc và xem Tin <trong Tài Liệu>..

Và Tìm-Tòi những Chủ-Đích của TQCS gần đây..

Cả lãnh-vực Kinh-Tế và lãnh-vực Quân-Sự rất Phô-Trương..

Đang đe-dọa Toàn-Cầu, nhiều Nơi  đang chới với..

Ngoài Biển Đông, Vùng Lưỡi Bò của CSTQ..

Đang là một Vấn-Đề Căng Thẳng của Á-Châu..

Riêng Chiến-Lược Đầu Tư của CSTQ tại Phi-Châu..

Cũng đã làm Miền này dấy lên <Nhiều Phản Kháng>…

Trong khi đó, có một vài Nhà Bình-Luận..

Đã cho rằng TQCS sẽ < Rạn Nứt Chế-Độ> nay mai?

Trong Quốc-Nội, TQCS kỳ thị các Tộc Dân,

Như Tây-Tạng, Ngoại Mông, và Tân-Cương Hồi Giáo..

Gần đây đã dấy lên một Phong-Trào Chống-Đối..

Còn Đa-Phần Dân-Số CSTQ,  Lục-Địa vẫn còn nghèo..

Ngoài ra, đang có sự Thanh-Toán Nội-Bộ <và Dân Chúng Biểu Tình>..

Họ đòi hỏi Nhân-Quyền và Mức-Sống An-Sinh Xã-Hội…

Nạn <Ô Nhiễm Môi Sinh> rất trầm-trọng vì Lòng Tham <Công Nghiệp Hóa>..

Cho nên, <Dư-Luận Thế-Giới> rất quan-ngại TQCS làm liều?

Những Bi-Kịch phải xét từ < thời kỳ Cựu Lãnh Tụ Cộng Sản>,  Mao Trạch-Đông?

Bạn có tin các Lãnh-Tụ Đàn Em,  <đủ khôn ngoan và độ trình Văn-Hóa>?

Bên Đông-Âu, mới đây <Chúa Sơn-Lâm Hổ Vằn>, LB Nga đấy..

Đã ngoạm Ukraine, <người Em cũ>, mất một Cánh Tay?

Vùng Crimea, và có thể cả Miền Đông?

Tân CSL <Hổ Vằn LB-Nga> đang rình mò và Vồ Tiếp?

Còn Con Hổ Xám <Tân CSL Á Châu>, Cộng Sản Trung-Quốc..

Vẽ một <Đường Dài Lưỡi Bò>, đã va chạm mọi Chủ-Quyền..

<Tài Nguyên, Đường Hàng Hải> của nhiều Quốc-Gia, trong đó có Việt-Nam..

Dù là Đàn Em đó, khi Loài <Hổ Rừng lên Cơn Đói>?

Rừng Nhân-Loại, theo tôi, Thế-Kỷ này, chưa thay-đổi?

Tham Vọng Siêu Cường vẫn tiếp nối cũ <Máu Gene>?

Loài Dã-Thú vẫn Chế-Ngự và Rình-Rập lẫn nhau?

Nền <Văn Hóa Nhân Văn> vẫn chưa thăng-hoa như kỳ vọng?

Mỗi Siêu-Cường, mỗi Giấc Mơ và Khát Vọng..

Vẫn Gieo hoài những Hệ-Lụy cho Đời-Sống Con-Người?

Bạn thế-nào? Đã nhận rõ được Hướng Đời?

Xin Chuyển Báo Tin Mừng Toàn Cầu nhé!

Tôi vẫn từng đêm, Nguyện-Cầu Ngài Thượng Đế…

Và Tin-Mừng vẫn hy-vọng, dù chưa thấy Hào-Quang..

Phải chăng Lịch-Sử Loài Người vẫn hoang mang?

Bản Cốt của Loài Hầu Nhân cũng <Trở Về Cát Bụi>?

 

Tran, Vanson   – 5/2014

 NGUỒN THAM KHẢO TÁC ĐỘNG BÀI VIẾT:

http://deathbychina.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_by_China

http://www.youtube.com/watch?v=W0VjwU8cWEw

http://www.youtube.com/watch?v=ADo6JVRn2ZI&list=PLCF503DF93228174C

http://www.youtube.com/watch?v=1ltr6zHpUvc&index=54&list=PLCF503DF93228174C

http://www.youtube.com/watch?v=-8hLpZD-b_0&list=PLCF503DF93228174C&index=55

http://www.youtube.com/watch?v=-ZJ2qzsNbac&index=56&list=PLCF503DF93228174C

http://www.youtube.com/watch?v=TK0m100aLbk&index=57&list=PLCF503DF93228174C

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: