THE NATIONAL GOVERNMENT’S POLICIES vs THE NEED OF SOCIAL SECURITY OF PEOPLE

CHÍNH SÁCH CHÍNH QUYỀN vs NHU CẦU AN SINH XÃ HỘI & LẠC PHÚC CỦA DÂN TỘC
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Chúng Ta cần truy-nguyên Ai Gây Ra Chính-Sách?
Chính-Sách của một Miền hay của một Quốc-Gia..
Nó lôi-kéo Người Dân mọi <Nền Văn Hóa> hôm qua…
Trong Cách Hành-Sử <Chống Đối Nhau> hay Hòa-Bình Chung Sống..
Thành-Phần bị Chính-Quyền Chi-Phối là Dân Chúng?
Vì vậy cho nên, Ta không thể <Trách Cứ Người Dân>?
Dân Tộc nào cũng mong muốn được <Lạc Phúc, Ấm No>?
Song các Chính-Quyền đã đưa Bi-Thương vào Lịch-Sử?
Duyệt xét qua những Biến-Cố Chiến-Tranh trong Thế-Kỷ..
Đa-Phần là Dân-Chúng bị Lôi Cuốn theo <Lập Luận của Chinh Quyền>?
Từ Đó, Lớp Thanh-Niên, Tuổi-Trẻ phải Lên Đường?
Đôi khi bị Lập-Trường In vào Toàn Khối-Óc?
Bạn có nghĩ, Sự Tự-Do của Đời Nhân-Thế..
Cũng chỉ là Những Kiểu-Mẫu, tương-đối mà thôi?
Chúng tựa như <Gia Vị Đầu Bếp> nấu trong Thức Ăn?
Vẫn chỉ là <Ăn Quen Thôi>, <Món Ngon> còn nhiều lắm?
Nếu Bạn phiêu lưu qua nhiều Nền Văn-Hóa..
Sẽ thấy rằng đôi khi Ta bị <Nền Văn Hóa Cầm Tù>?
Nó không khác gì, như là một <Cái Lồng>?
Những Chú Chim Nhỏ vào Lồng cùng <Hát Theo Một Điệu>?
Nền Văn-Hóa như thế nào? để Ta <Thoát Ra, Vào Bầu Trời Rộng Rãi>?
Theo tôi, đó chính là Nền Giáo-Dục <Phải Khai Phóng, Thăng Hoa>?
Ta không thể để Nền Giáo-Dục bị <Đóng Khung>?
Và Tẩy-Não Người Dân trong Nhiều Năm tuân-thủ?
Cho Nên, Nền Chính Trị phải được <Tự Do và Dân Chủ>?
Để Người Dân được Chọn Lựa những Nhu-Cầu?
Từ Đó, các Đảng Phái cũng phải <Thích Ứng Hóa Con Đường>..
Hay Hướng Đi mà Quốc-Gia Mình đang đối-diện?
Nay chúng ta thấy Nhiều Cuộc Biểu-Tình <Đòi An Sinh Xã Hội>?
Đó cũng là <Tiến Trình Thăng Hóa> của <Nền Văn Hóa> mà thôi?
Từ Syria, Trung-Đông.. sang đến Đông-Á gần đây…
Những <Nhu Cầu Ấy>, Nhà Cầm-Quyền buộc Nhật-Tu và Linh-Động?
Họ phải Cập-Nhật và Thăng-Hoa nhiều lần Chính-Sách?
Chính đó là <Nền Tảng Chính Trị>, Văn-Hóa, Xã Hội Mình?
Nhà Lãnh-Đạo không thể Cưỡng-Bức được Toàn Dân?
Vì sẽ Sụp-Đổ nếu Nền Hành-Chính đi <Ngược Lòng Dân Chúng>?
Các Quốc-Gia nhiều nơi, hiện nay Vì Chính-Sách..
Đang rơi vào Tình-Trạng..Nền Hành-Chánh Bất Quân-Bình?
Như TQCS, BHCS, VNCS, Miến Điện, Thái Lan..
<Và nhiều Nước> bên Trung-Đông, Phi-Châu, Liên-Âu, LB-Nga và Nam-Mỹ..
Chúng tôi nghĩ rằng Khi <Con Thuyền Quốc Gia> Bão Tố?
Tầng Lớp Lãnh-Đạo phải Nhìn Ra nhu-cầu <An Sinh Xã Hội của Người Dân>?
Không thể buộc Họ Phải Đáp Ứng <Chính Sách Khiếm Khuyết của Mình>?
Sẽ Đình-Trệ và Đưa Quốc-Gia vào <Dòng Sóng Triều> Suy-Sụp?

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://dannews.info/2014/04/21/bieu-tinh-dinh-cong-lon-nhat-trong-lich-su-cua-trung-quoc/
http://www.bbc.com/news/world-europe-25182823
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_protests_in_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/2013%E2%80%9314_Thai_political_crisis
http://www.infoplease.com/spot/marchonwashington.html
http://www.africa.upenn.edu/…/Letter_Birmingham….
http://www.november.org/BottomsUp/public/rallies.html
http://www.cbsnews.com/…/brazil-protests-expand-to-over-one-milli&#8230;
http://www.washingtonpost.com/…/ukraines-prot&#8230;

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: