WHICH DIRECTION WILL MANKIND DIRECT TO? (Part II)

NHÂN LOẠI ĐỊNH HƯỚNG THEO HƯỚNG NÀO? (Phần II)

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội) 

Tiếp-theo Phần I, nói về Dạng Vong-Thân Vật-Chất..

Hay chính là những <Sinh Hoạt Vật Chất> trong Mô-Hình KTTT..

<Đại Đa Số> các Nhà Cách-Mạng còn bị Hủ-Hóa Vong-Thân..

Cũng có thể <chính Các Ngài>  Vong-Thân trong Tình-Yêu nữa?

Các Bạn biết có Khá Nhiều các <Vị Tổng Thống>?

Có Vợ rồi, song vẫn rất thích Ngoại-Tình?

Còn Bình-Thường như Công-Dân Hạng Bét chúng mình?

Đôi khi chán Cơm, cũng có Người <Tìm Ăn Phở>?

Đây cũng là Dạng Vong-Thân Trong Vật-Chất đấy?

Những ít nhiều, Họ phải giầu-có,  Bạc Tiền?

Mấy Ông Homeless, thấy  nhan nhản Ngoài Đường?

Tôi chưa thấy  Bà nào theo sau hết?

Tiền Lao Động làm sao mà Đài Thọ?

Thế cho nên dồn-nén vào Tham-Nhũng mà thôi?

Hoặc ít ra,  Lạm-Dụng Quyền-Thế, để leo Ngôi?

Thì Lương-Bổng mới thênh thang mà thanh toán?

Nói về các Quốc-Gia trước đây,  trong <mô-hình Xã-Hội Chủ-Nghĩa>?

Khi Định-Hướng vào TTKT Tư-Bản đã ra sao?

Có nhiều Khu Vực, phát triển quá mau..

Các Đô-Thị đã nghênh ngang nhiều Cao Ốc?

TQCS một năm  Xung Phong Lo Thế Vận?

Đã chi-tiêu ngót nghét 40 Tỷ Mỹ Kim?

Và những Công-Trình ấy nếu không Phí-Phạm, thì?

Đa-số Giới Nghèo THLĐ đã có phần tươi-sáng?

Mao Trạch-Đông, chưa chắc đã nhìn thấy hết?

Những Phát-Triển sau này của Đệ-Tử, Đàn Em?

Và cả Tham-Vọng, Chất-Lượng Lãnh Đạo Toàn Dân?

Cho nên mới gặp rất nhiều điều Khiếm-Khuyết?

Trong khi đó, Người Dân, <Mức Sống Nhu Cầu Cao>, càng bất-mãn?

Vì Chính-Quyền Độc-Tài Toàn-Trị lại Kỷ-Luật-Hóa Người Dân?

Họ Kiểm-Soát mọi Hành-Vi Các Giai-Tầng Quần Chúng…

Chưa kể, những Kiến-Thức Định Hướng vào TTKT,

Còn rất nhiều Thiếu-Sót, mỗi Giai-Đoạn Tiến-Bộ Hơn?

Ví dụ như Nạn Ô-Nhiễm Môi-Trường, Thực-Phẩm, Môi-Sinh?

Những Xáo-Trộn về Tự-Do, Nhân-Quyền và Nguyện-Vọng..

Như vậy, các <Nước Độc Tài> & TQCS, BHCS, VNCS..

Vẫn có-thể rơi vào Dạng Nội-Chiến hay <Cách Mạng Mềm>?

Song song với những Tham-Vọng của 4-5 Siêu-Cường..

Sẽ làm Suy-Sụp  và lan dầnNền Văn-Hóa?

Ở Trung-Đông/Bắc-Phi, một Lybia, Tunisia, Syria, Ai Cập…

Cho chúng ta một Kinh-Nghiệm Dạng Biến-Chuyển này?

Tác-giả Gordon Chang tiên-đoán TQCS Sụp-Đổ không lâu?

Trong Phần Tham-Khảo mà chúng tôi đề cập….

 

Tran,Vanson – 5/2014

 NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:

The Coming Collapse of China – Gordon Chang

www.gordonchang.com/qanda.htm

China’s Environmental Crisis – Council on Foreign Relations

www.cfr.org/china/chinas…crisis/p12608

The Causes of the Victory of the Chinese Communist Party

https://www.marxists.org/archive/…/causes.htm

Marxists Internet Archive -Some of the comrades would proceed from doubting the permanent revolution …

www.acl.com/pdfs/eBook_fcpa.pdf 

www.theatlantic.com/business/…cant…its…/277845/

www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=91398&cid

www.washingtonsblog.com › Business / Economics

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: