WHICH DIRECTION DO MANKIND DIRECT TO (Final Part)

NHÂN LOẠI ĐỊNH HƯỚNG THEO HƯỚNG NÀO? (Phần Kết)

(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

 Có một câu nói. “Người Cộng Sản Chiến Đấu” quả rất Hay!

Xong khi Họ Xây-Dựng Hòa-Bình, thì rất Kém?

Riêng, ông Gordon Chang lý luận qua Thực-Tế..

Góc-Độ nhìn qua Tiến-Trình Phát-Triển để có <Nền Kinh-Tế vững bền>..

TQCS đang xây dựng một Xã-Hội Cách-Biệt Thế-Giới Cộng-Đồng,

Với Lòng Tham luôn vun về Mình <Nhiều Quyền Lợi>?

Xét như Vụ <Vẽ Vùng Lưỡi Bò> tại Biển-Đông thấy rõ?

Hay những Dự-Án Đầu-Tư đang Chế-Ngự Phi Châu?

Một Cộng-Đồng Thế-Giới sẽ nhận định ra sao?

Khi TQCS có nhiều Thách-Đố với Cộng-Đồng Thế-Giới?

Ngay trong Nước, Giai Cấp Trung-Lưu của CSTQ..

Đã thấy nhiều Hiện-Tượng Họ đã Di Dân?

Họ sang các Nước có nền Dân-Chủ, Tây-Phương..

Và Né-Tránh sự Trở-Về, nằm trong Bàn-Tay Chế-Độ?

Hiện-Tượng này, ở tại CSVN cũng tương tự?

Khi Nền <Kinh Tế Cơ Hội> nhiều Kẽ Hở thiếu quân-bình..

Như Nợ Xấu, Như Sự Phá-Sản của <Nhiều Nhóm Kinh Doanh>..

Như Nạn Thanh-Toán nhau, TT Nhân-Công Bị Bóc-Lột..

Chưa kể, Thiếu Công Quỹ và Quỹ An Sinh, Hưu Trí..

Sẽ không còn diễn-tiến ở Dạng Sinh-Hoạt Bình-Thường?

Trong khi Tệ-Đoan Xã-Hội, Biểu-Tình, Bạo-Động gia tăng…

Nhiều Dự-Án chồng chất trở nên không Hiện-Thực?

Nói chung Nền Kinh-Tế sẽ đối-diện nhiều <Vấn Đề Bức Xúc>?

Như Lạm-Quyền Quản-Lý, Cướp Đất của Người Dân?

Như Tự Vinh-Danh Chế-Độ để Nắm Quyền-Lực Độc-Tôn..

Sẽ là những Nguyên-Nhân vào Tương-Lai U Tối?

Nhiều Học Giả cho rằng <Nền Kinh Tế Phát Triển Quá Nhanh> của CSTQ..

Nhưng Nền-Tảng Xã-Hội này lại Quá Mong Manh?

Thứ nhất là Mức Lạc Phúc nói chung của Toàn Dân..

Khó Thực Hiện vì Hiện-Tượng Lạm-Quyền & Tham-Nhũng..

Nền Giáo-Dục cho Toàn-Dân không dựa vào <Tình Nhân Bản..>

Kỳ-Thị hãy còn nhiều trong Xã-Hội bị Đóng-Khung?

Các Nhóm XH Dân Sự vẫn nhỏ hẹp, xoay quanh..

Dạng Tuyên-Truyền phổ thông sẽ không thực tiễn,

“Nhiều Chất Xám” của Môi Trường vững bền Nền Văn-Hóa…

Không đầu tư và <Quản Trị Non Nước>  Thiếu Pháp-Luật Công-Bình?

<Bản Hiến Pháp> đã tố cáo Thiếu Chất-Lượng Nhân Quyền?

Là những Yếu-Tố, sẽ làm Lung Lay <Nền Chính Trị>?

Chưa kể, những Chỉ-Tiêu của Viễn-Trình Xã-Hội Chủ-Nghĩa..

Đã dở-dang và làm Chới-Với các Đảng Viên?

Tính Chân Chính hay là Tính Chính Danh..

Sẽ thiếu hẳn những Thăng-Hoa của Phần Chất-Lượng..

Sự Định Hướng XHCN vào Thị Trường Kinh-Tế..

Đã xem như Nền-Tảng Cũ XHCN đã đang tan?

Trong khi Họ Phiêu-Lưu, vẫn Cứ Ôm < Mộng Lực-Quyền>?

Của một Thời-Kỳ Vàng Son trong Thời-KỳTranh-Đấu?

Do đó mà Họ sẽ thiếu Khả-Năng Khai-Phóng…

Để Quân Bình mọi Góc Độ Văn-Hóa <Tân Môi Trường>?

Họ sẽ quanh-quẩn, không Lối Thoát cho Lập-Trường?

Trong vị trí càng Nghi-Ngờ,  và càng Kỳ-Thị?

Những Yếu-Tố trên, là Sự Vong-Thân Trong Văn-Hóa?

Nó Bao Gồm cả Chất Lượng Vật Chất kéo theo?

Và Ý Hệ XHCN, sẽ Sụp Đổ, Tan Rã tự nhiên…

Khi Hội Nhập càng Tiến Cao Vào <Nền Văn Minh Nhân Loại>

 Tran, Vanson – 5/ 2014

 NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:

The Coming Collapse of China – Gordon Chang

www.gordonchang.com/qanda.htm

China’s Environmental Crisis – Council on Foreign Relations

www.cfr.org/china/chinas…crisis/p12608

The Causes of the Victory of the Chinese Communist Party

https://www.marxists.org/archive/…/causes.htm

Marxists Internet Archive -Some of the comrades would proceed from doubting the permanent revolution …

www.acl.com/pdfs/eBook_fcpa.pdf 

www.theatlantic.com/business/…cant…its…/277845/

www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=91398&cid

www.washingtonsblog.com › Business / Economics

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: