THE FUTURE FIGHT OF OUR MANKIND’S JUNGLE (Part II)

RỪNG GIÀ NỔI BÃO BÁO HIỆU MỘT HOA SƠN LUẬN KIẾM? <Phần 2>
(Thơ Phiếm Luận, Thới Sự, Xã Hội)

Mãnh-Hổ Xám kéo Giàn Khoan Hải-Dương định vị?
Mục-đích làm gì, đã rõ Tham-Vọng của Nó rồi?
Song sự Chuyển-Hoán của Bầy Sinh-Vật Khu Rừng..
Chỉ có <Đàn Nai Vàng>, rất băn khoăn, đất Việt?
Xét về Dạng Chiến-Lược của CSL Hổ Xám..
Là một <Thế Vờn> để Chiếm Thế Thượng-Phong?
Sau khi Bắt Nạt, đẩy được Đàn Nai..
Thì Nó tọa-lạc, Tạo Thế lâu dài kiên-cố?
Quận Tam-Sa và một Phần Hoàng Trường-Sa nữa..
Nó vờn rồi, Nằm Nghỉ, nghĩ tiếp <Kế Sau>?
Mấy Hôm Nay, Nó giãn một Đoạn Lưng..
Gồng Bắp Thịt, thấy rõ nhiều Gân Cốt..
Đàn Nai Mọng hơi ngại Lão Ba-Mươi ấy?
Vừa kêu lên Tiếng Gọi Trợ-Giúp của Rừng-Già..
Song Khu Rừng Châu-Á, chưa thấy Động-Tĩnh nhiều..
Đa-số vẫn An-Tọa chờ xem hành-vi Hổ Xám?
Điều đáng tiếc là Khu-Rừng này bỏ trống?
Hổ Xám kiêu hùng, trấn-giữ cả Rừng Thiêng?
Nó mạnh hơn xưa, Năng Lực dồi dào..
Dám Thách-Đố cả Hổ Vàng, gần đây <Vờn Qua Vờn Lại>?
Bên Trời Tây, đừng quên Mãnh-Hổ Vằn, <đi đi lại lại..>,
Đớp vừa xong, miếng thịt Crimea, thầy rất ngon?
<Đàn Nai Hiền Ukraine>, như hơi mệt mỏi, chỉ Đứng Nhìn?
Mặc kệ <CSL LB Nga> vẫn đi theo Kế Hoạch?
Mấy Chúa Sơn-Lâm chỉ Gầm thôi, chưa Giáp-Trận?
Chúng chần chừ những Cạm-Bẫy của Rừng Sâu?
Tham Vọng xem ra, Chúng vẫn Tiến Hành?
Song không dám Tung Vào nhiều Chiêu Võ-Học?
Những Thế Đánh có cả Ngàn Chiêu Thức..
Nhưng có một Chiêu Siêu-Đẳng, Võ Hạch Tâm..
Các Chúa Sơn Lâm đã chuẩn-bị nhiều năm..
Đàn Sinh-Vật Khu Rừng vẫn quanh-co Vào Thế?
Thế Liên-Minh vẫn mập mờ Chưa Rõ Nét?
Cho nên Rừng, dạng Chuyển-Hoán vẫn dần dần?
Đàn Nai Vàng đã kêu cứu cả Khu-Rừng..
Song Bầy <Sinh Vật Nhỏ>, vẫn Im Hơi Lặng Tiếng?
Hoặc Thế Yếu, Chúng cũng phải tìm <Nơi Ẩn Náu>?
Thế Liên Kết nhau, hay dựa vào một <Chúa Sơn Lâm>?
Rừng Phương Tây, CSL Hổ Trắng-Vàng chưa Quả-Quyết?
Rừng Phương Đông, <CSL Hổ-Vàng> chỉ vờn quanh Thủ-Thế?
Chiến-Lược, Chiến-Thuật TCII Ngày Tháng Cũ vẫn im-lìm?
Cho nên, Người Ta chưa kỳ vọng <Một Luận Kiếm Hoa Sơn>?
Trong Ngắn Hạn, có thể hình-thành hay Chờ-Đợi?
Thời-Gian? Xem ra có cả Triệu/Ngàn Con Mắt..
Vẫn Trông Chờ.. những Biến Cố tiếp theo?

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/losin-sea-sovereign-05092014074247.html
http://www.forbes.com/…/china-and-the-biggest-territory-grab-since-wo…
http://www.economist.com/node/21552193
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/05/140508_oilrig_duongdanhhuy.shtml
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_h%E1%BA%A1_ng%C5%A9_tuy%E1%BB%87t
http://thaithuyvy.wordpress.com/2010/03/24/cac-%E1%BA%A9n-s%E1%BB%91-chinh-tr%E1%BB%8B-trong-ti%E1%BB%83u-thi%E1%BA%BFp-vo-hi%E1%BB%87p-kim-dung/

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: