A FICTIONAL REALITY & A VAGUE MISTERY?

MỘT HIỆN THỰC GIẢ TƯỞNG, MỘT HUYỀN THOẠI MƠ HỒ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Qúy vị biết không, Hiện Thực & Giả-Tưởng?
Hai Dạng này, làm xáo trộn lâu nay?
Chân hóa Giả, Giả hóa Chân, chuyển-hoán tài-tình?
Như 1 Ảo-Thuật, làm chúng mình khó đoán?
Gần Thế-Kỷ rồi, Loài Người đi tìm <Đỉnh Cao Trí Tuệ>..
Làm Mơ-Hồ thành Hiện Thực, khá nhiều nơi..
Đầu tiên, Huyền-Thoại Cộng-Sản, có thật, quyến-rũ hay!
Nó hứa-hẹn một khung trời Đại-Đồng cho Vô-Sản?
<Có 2 Lực>, phóng ra trong Môi Trường, bay lượn…
Hai Giai-Cấp Người được xếp loại hoang đường?
<GC Tư Sản> bị đánh, nhưng không chết, chuyển biến thôi?
<GC Vô Sản>, sau một Chu-Kỳ, hiện nguyên hình Vô-Sản?
Nhưng Dạng ấy tuyên-bố, “Ta Bên Thắng Cuộc”?
Tạo Môi Trường, có một Dạng Phải Thua?
Dạng Vô Sản, nay Hữu Sản, Đỉnh Cao hơn..
Trong nháy mắt, đã biến-thành, Giai-Tầng TƯ-BẢN ĐỎ!
Và Nhân-Loại Môi-Trường, nay có 2 mầu Tư-Bản?
Tư-Bản Tây-Phương cũ, Ta tạm gọi TƯ-BẢN XANH?
Hai dạng Tư-Bản, hôm nay chúng lại song-hành?
Xin nhắc lại, Ta vẫn sống trong <MT Hiện-Thực>,
Định-tâm lại, bằng Lý-Trí, Ta thử tách-phân Hiện-Thực?
Quý Vị thấy gì? Mình có bị Ảo Giác không?
Cho nên, Thuyết Cộng Sản có nhiều <Dạng Phù Thủy, Chính Trị Gia>?
Tạo Hiện-Thực thành Giả-Tưởng và Mơ-Hồ thành Hiện-Thực?
Nhưng một Hiện Thực vẫn có thể thành Huyền Thoại?
Như Địa-Cầu đã minh-chứng, qua nhiều Đoạn Thời-Gian?
Những Lực Chuyển Hoán như vẫn hiên ngang?
Làm Xáo Trộn Nhân Sinh, tạo nhiều Hệ Lụy..
Một Sụp Đổ của Dạng này là <Khối Liên-Bang Sô-Viết>,
Một Biến-Thể của Dạng này là <Chuẩn Siêu Cường TQCS> hôm-nay?
Nhiều <Hệ Lụy Nhân Sinh> vẫn đang tiếp diễn, hoành hành..
Khiến Nhân-Loại khó Thanh-Bình, dù là Ai là <Bên Thắng Cuộc>?

… phát ngôn viên Marie Harf nói rằng nếu chuyện Bắc Kinh dựng vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông xảy ra thì sẽ được xem là một hành động gây hấn, đơn phương, và tạo thêm căng thẳng cho khu…
RFA.ORG
Like ·  · 
Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: