WE HAVE NOTHING?

XIN MỜI CÁC BẠN TRANG MINH TRIẾT ĐỌC MỘT TÙY BÚT TRIẾT LÝ NGẮN DO MỘT NGƯỜI BẠN TRANG MINH TRIẾT CHUYỂN ĐẾN HÔM NAY, KHÔNG RÕ NGUỒN XUẤT SỨ. TUY NHIÊN LÀ MỘT BẢN ANH NGỮ, CHO NÊN CHÚNG TÔI MẠN PHÉP CHUYỂN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT ĐỂ CÙNG ĐỌC. MONG CÁC BẬC HỌC GIẢ UYÊN THÂM MIỄN LỖI CHO, NẾU CÓ ĐIỀU GÌ SƠ XUẤT:
The SUITCASE- death bed
A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
death bed time .
– God said: Alright son, it’s time to go. Surprised the man responded:
– Now? So soon? I had a lot of plans… I am sorry it’s time to go.
– What do you have in that suitcase ? the man asked.
God answered: – Your belongings.
– My belongings? you mean my things, my clothes, my money
God answered: – Those things were not yours, they belonged to the earth.
– Is it my memories? the man asked.
God answered: – Those never belonged to you, they belonged to Time.
– Is it my talents?
God answered : – Those were never yours, they belonged to the circumstances.
– Is it my friends and family?
God answered: – I’m sorry, they were never yours, they belonged to the past.
deathbed wife and sons- Is it my wife and son?
God answered: – They were never yours, they belonged to your heart.
– Is it my body?
death bed body – God answered:- That was never yours, it belonged to the dust.

– Is it my soul?
soulGod answered: – No, that is mine !
Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it, just to find out the suitcase was empty.
Just a deathbed empty suitcase !
With a tear coming down his cheek, the man said:
deathbed tearful face- I never had anything ???
God answered: – That is correct, every moment you lived were yours.
death bed poet- Life is just a moment, a moment that belongs to you.
– For this reason, enjoy this time while you have it.
– Don’t let anything that you think you own stop you from doing so.
– Live Now ! – Live your life !
– Don’t forget to be happy, that is the only thing that matters.
– Material things and everything else that you fought for, stay here.
– YOU CAN’T TAKE ANYTHING ! even deathbed empty hands

CHUYỂN NGỮ BỞI TRAN, VANSON
(Rất cảm ơn Bạn TQ đã chuyển đến Trang Minh Triết hôm nay)

CÁI VALI
Trên Giường Bệnh Hấp Hối, Người Đàn ông bệnh đang ra đi.. thì Lão nhận ra Chúa đang đến bên giường hắn gần hơn, có một cái Vali trong tay Ngài.
– Chúa nói: Xong rồi con, đã đến Giờ Ra Đi..
Kinh ngạc, Lão liền hỏi Chúa:
Ngay bây giờ? Sao gấp quá vậy Chúa? Con có một số quy hoạch phải làm.
– Chúa trả lới, Ta rất tiếc, nhưng đã đến Giờ Phải Đi..
– Ngài có những gì trong cái Vali đó, Lão hỏi?
Chúa trả lời; Những Gì thuộc về Con.
Những Gì thuộc Con? Ngài muốn nói Mọi Thứ của con? Quần Áo và Tiền Bạc của con?
Chúa trả lời: Những thứ đó không phải của con. Chúng thuộc về Trái Đất.
– Vậy có phải là Hồi Ức của con không? Lão hỏi Chúa.
Chúa trả lời: Chúng chưa bao giờ thuộc của con cả. Hồi Ức thuộc Thời Gian.
– Thế có phải Tài Năng của con không?
Chúa trả lời: – Chúng cũng chưa bao giờ thuộc về con cả, chúng thuộc về nhiều Hoàn Cảnh thôi.
– Vậy có phải là Bạn Hữu và Gia Đinh của con không?
Chúa trả lời:- Xin lỗi con, chúng chưa bao giờ thuộc về con cả. Chúng thuộc về Quá Khứ.
Lão hỏi Chúa về Vợ Con Lão đứng bên. Có phải Họ là Vợ và Con con không Chúa?
Chúa trả lời: Họ không bao giờ thuộc về con, Họ thuộc về Trái Tim của con thôi.
– Vậy đây có phải là Thân Xác con không?
Chúa trả lời: Nó chưa bao giờ là của con. Nó thuộc về Cát Bụi.
– Vậy đây có phải Linh Hồn con không?
Chúa trả lời: Không, Nó thuộc về của Ta.
Đầy sợ hãi, Lão dằng lấy cái Vali từ tay Chúa và mở nhanh ra, chủ yếu xem trong chiếc Vali có gì?
Thì ra chỉ là một Chiếc Vali trống không của một Kẻ đã chết bên giường.
Những giọt lệ tràn từ mắt xuống má, Lão nói: Ngay cả Khuôn mặt đầy nước mắt của người Chết trên giường bệnh này – Con chẳng có cái gì sao???
Chúa trả lời: Đúng vậy, con chỉ thụ đắc những Khoảng Khắc con đã sống mà thôi.
Nhà thi sĩ trên giường chết – Đời Sống chỉ là Khoảng Khắc, chính là Khoảng Khắc đó mới đích thực là của Bạn. Chính vì Lý Do này, Bạn hãy nên tận hưởng Khoảng Khắc/Thời Gian mà Bạn thụ đắc Nó đi. Đừng để bất cứ những gì mà Bạn nghĩ là Chủ của Nó, vì Nó sẽ ngăn chận Bạn, Bạn không còn làm được nữa. Hãy Sống ngay cho Hiện Tại, Sống với Đời Sống của Minh. Và cũng đừng quên Hạnh Phúc, vì chỉ có Hạnh Phúc đó mới là điều đáng kể. Lý do, vì Vật Chất & Mọi Thứ khác mà Bạn suốt một đời Đấu Tranh chúng đều giã từ Bạn ở lại. BẠN KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC! và ngay cả Đôi Bàn Tay Người Chết bên Giường cũng là Con Số Không!

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: