RUSSIAN CULTURE MUST ADJUST SO MANY THINGS?

Ý HỆ SÔ VIẾT CŨ KHÔNG THỂ PHỤC HỒI, NGOẠI TRỪ 

NGUỒN LỢI TỨC DẦU KHÍ , SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ

 & NỀN VĂN HÓA  HÒA ĐỒNG  TRONG KHU VỰC?

                                     (Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

 

Tôi không hiểu Độ Trình Sâu của <TT Putin về Văn Hóa..>

Song cách Ông Tri Hành, xem ra <Có vẻ Đuôi Chuột Đầu Voi>?

Khách-Hàng Chính của <Thị-Trường Dầu-Khí>, Kinh-Tế  của LB-Nga..

Nếu không phải là Liên-Âu, Ukraine và <CĐ Thế-Giới>?

Ông Putin, có lẽ chỉ quan tâm <Trong Tầm Nhìn Chính Trị>?

Quên đi <Khối Dân Số Nga> đang chật-vật, 144 triệu dân?

So sánh Mức Lạc-Phúc quân-bình của Dân Nga?

Con số trung-bình hiện-tại là <14 ngàn mỹ kim>, qua Lợi-Tức..

Theo Sắp Hạng thì vẫn ở Hàng thứ 49?

Có nghĩa là vẫn cần phải Tiến-Hóa hơn?

Đây  là Lãnh-Vực Xã-Hội & Kinh-Tế của LB-Nga..

Còn về lãnh-vực Văn-Hóa, nền <Văn Minh Nga> cũng thế?

Dân-Tộc Nga vẫn cần Thời-Gian hơn, hầu Phát-Triển?

Đưa <Nền Văn Hóa Mình> thăng tiến đến Mức Cao hơn?

Cho nên, sự Bất-Cập của Tham-Vọng TT Putin?

Có lẽ sẽ đưa cả LB-Nga vào <Hướng Đi đen tối>?

Cộng-Đồng Nhân-Loại hôm nay, cần quan tâm Chính-Luận?

Chính là Thước Đo cho Sinh Hoạt Giao-Lưu?

LB Nga gần như chỉ Nhắm Vào <Dầu Khí & Vũ Khí Hạch Tâm>?

Phải chăng đó cũng là một Hướng-Đi < Ngược Chiều Tình Nhân Bản>?

Nhìn tổng quát Tình-Hình Quốc-Gia LB-Nga cận đại..

Tôi mong rằng các Lãnh-Tụ tiếp-nối của LB-Nga..

Hãy Ngồi Chung với các Lãnh-Tụ của 5-Châu..

Cùng Hoạch-Định một Hướng Đi cho Tình Nhân-Bản?

Trong bao lâu, các Siêu-Cường trở về <Thời Hoang Dại..>,

Sẽ  Tiêu-Diệt Người, và Cô-Lập chính Dân-Tộc Mình?

Và Nền Văn-Hóa Dân-Tộc của LB-Nga hôm nay..

Sẽ bí lối, không thể Tìm Ra <Chiều Thăng Tiến>?

 

Tran, Vanson – 5/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: