THE VARIOUS COLOR OF MANKIND’S POLITICS

NHỮNG SẮC MẦU CHÍNH TRỊ CỦA LOÀI NGƯỜI
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Ngày xưa, triết-gia Socrate mô tả Đặc-Tính Người,
Là một dạng <Ngủ Mơ>, như Người Mộng-Du vậy?
Ông gọi một từ là Sleeping Walkers, <Người Đi Còn Ngủ>?
Trong Xã-Hội Hy-Lạp, lúc ban đầu Thuở Văn-Minh..
Rồi tiếp, nhiều Nền Văn-Minh đã lên nhanh..
Thiên-Hạ dần nhận ra những Sắc-Mầu khác biệt..
Nếu phải ví-dụ, những Lý Thuyết Gia Xã-Hội..
Có lẽ phải nhắc đến <Cụ Karl Marx> gần đây?
Lý-Thuyết Gia này đưa ra Thuyết Cộng-Sản, Đại-Đồng..
Một Sắc-Mầu rất sáng-tươi vô cùng cho Nhân-Loại?
Thuyết này làm Con Người càng điên-cuồng khát-vọng..
Vì Địa-Cầu, Giai-Cấp Khổ, Đói Khát rất nhiều?
Họ muốn vươn lên, vực dậy Nhân Quyền?
Đánh-đổ khá nhiều Dạng Chính-Trị Cường-Quyền từ trước?
Nhưng Tại-Sao? Lý-Thuyết này, ngày càng Mơ Ngủ?
Nhiều Quốc-Gia đang sống ở Dạng Mộng Du?
Nếu phải vẽ, một Mầu-Sắc Chính-Trị TQCS, CSVN?
Bạn nói là <Sắc Mầu Gì? >, Sáng-Tươi hay Mù Mịt?
Các Dân-Tộc trên còn bước trong <Cơn Mộng Du> thật?
Hay đã tỉnh rồi mà Họ vẫn <Tự Dối Mình>?
Có một hôm tôi nhận định Mầu Sắc <Chính Trị Loài Người>,
Trông như một Dạng Chuyển Hình và Lẫn-Lộn..
Tôi đồng-ý một Niềm Tin vào Lập-Trường Chính-Trị..
Thường khiến cho Tâm-Trí mình luôn ở <Dạng Ngủ Mơ>?
Cho đến một lúc nào, Tỉnh giấc Cơn-Mơ..
Ta mới biết Dạng Mộng-Du này huyền hoặc?
Mầu-Sắc Chính-Trị của Loài Người vẫn đang biến-dịch?
Bắt được Mầu Này, <Chúng Chuyển Dịch> sang Mầu kia?
Và các Nhà Xã-Hội Học bảo là <Trình-Độ Văn Minh.>.
Chúng đang biến-đổi theo Thời-Gian và Cuộc Sống..
Hi-vọng nền <Chính Trị VN> biết Hòa-Đồng nhiều Mầu Sắc..
Như một nhà Họa-Sĩ có tài Vẽ Bức-Tranh?
Có nghĩa là mọi <Mầu Sắc Đẹp> trong Bức Tranh..
Vẫn có thể <Thể Hiện Lên> trong Nền Tranh <Lòng Dân Tộc>!

Tran, Vanson – 5/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/05/140504_marx_in_manhattan.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131225_lethanglong_declaration.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140503_cuhuyhavu_human_right_conference.shtml
http://www.pearsonhighered.com/…/philosophy/…/Chaffee_…‎
https://www.marxists.org/…review/19801802.ht…‎
http://www.utm.edu/~jfieser/vita/…/ages.htm‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: