THE RELATIONSHIP OF A VIETNAMESE FOLK SONG & PRES. B. OBAMA (1)

TỔNG THỐNG MỸ B. OBAMA VÀ CÂU CA DAO VN
“THƯƠNG EM, ANH CŨNG MUỐN VÔ
SỢ TRUÔNG NHÀ HỒ, SỢ PHÁ TAM GIANG” (1)
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

TT Mỹ B. Obama, đang công du <Miền Châu Á..>,
Chúng-Ta hiểu rằng Ông đã và đang <Tạo Một Thế Liên Minh>?
Nhưng bị một Phe Đối-Lập Cộng Hòa <huých Sau Lưng>?
Chê-Trách Ông chưa là một Tổng Thống Mạnh?
Để Tình-Trạng Ukraine đang bị <LB Nga & TT Putin> Phân-Hóa..
Tung một Chiêu hóc-búa, của Võ-Học Nga xưa?
Lão tuyên-truyền rất vững Những Người Dân <Ukraine Nói Tiếng Nga>,
Tự động Nổi Lên và <Đòi Sát Nhập Nga> gấp rút..
<Ví Dụ cụ thể là> Miền Crime, Nga gần như đã thắng?
Khu Đông tiếp-theo, chừng 10 Thành-Phố hãy còn..
Cũng đang được <Nhóm Pro Russia>, xử dụng Chiêu-Thức này?
Một Ukraine, <như Đàn Nai Tơ> trước Con Mãnh-Hổ?
Chóng hay Chầy, thì cũng tổn-thương, đổ máu?
Còn mấy Bác Thợ Săn, như NATO & Hoa Kỳ?
<Chiêu-Thức của Họ> vì Nhân Bản, không muốn Chiến Tranh?
<Tình Hình như vậy>, TT B. Obama rất thấy vô cùng khó ?
Mà câu Ca Dao Việt trên Ta có thể đem ví dụ?
Nếu muốn duy trì Nền Hòa Bình Thế Giới hôm nay..
Vai trò Lãnh-Tụ, như Ông B. Obama, một Siêu Cường..
Chúng Ta vẫn phải chờ, <LB Nga tự nhìn ra> Lẽ Phải?
<Có 2 Kết Quả > mà chúng tôi dựa Tình-Hình mà tiên-đoán..
<Kết Quả 1 là>: Đương-nhiên Phe NATO + MỸ sẽ tránh Chiến-Tranh..
Họ sẽ một mặt Trợ Giúp Ukraine, <Phe Dân Chúng muốn Tự Do>..
Một mặt, Thuyết-Phục TT Putin hiểu ra Lẽ-Phải..
Trong Tiến-Trình này, <Giải Pháp Thương Thuyết> vẫn phải Tiến Hành..
<Kết Quả 2 là>: NATO+Mỹ sẽ Mặc-Cả với TT Putin, LB-Nga..
Trong <Phần Đất Phía Đông> mà LB Nga đang Tham Vọng..
Giải-pháp Ngoại-Giao & Thương-Lượng sẽ dằng-co như vậy..
Cho đến khi nào <Quyền Lợi Quân Bình> được thỏa-đáng 2 Bên..
Lẽ dĩ-nhiên là Chúng-Ta phải đợi, cần Thời-Gian..
<Mấy Chúa Sơn Lâm> còn Vờn Nhau rồi mới Tung-Chiêu Tiếp?
Trong <Cá 2 Kết-Quả Trên>, theo tôi, Ta không nên lo-lắng,
Vì Ngày Nay, các Siêu-Cường đều Sợ-Hãi <VŨ KHÍ HẠCH TÂM>?
Siêu-Cường nào hống-hách mấy, cũng sợ Rụt Đầu..
Khi Họ thấy <Vũ Khí Hạch Tâm> sẽ luôn Tàn-Sát Hết?
Do đó mà Chúng Ta cứ Bình-Tâm Chờ-Đợi..
Thế Cuộc Này, còn diễn biến, rất lâu?
Các Siêu-Cường, TQCS và 4-5 Khối Kinh-Tế, <vẫn Cần Nhau>?
Dù nhiều Chiêu Thức sẽ mang ra Sử-Dụng?
Tuy-nhiên, Địa-Cầu Chúng Ta, trong Tương-Lai sắp tới..
Dù Phân-Hóa Khu Rừng ổn định, cho <4-5 Chúa Sơn Lâm>…
<Còn phải Đối Diện> một Vấn- Nạn Môi-Trường Ô Nhiễm kinh hoàng!
Là Không-Khí, Thức Ăn, và Mức Lạc-Phúc <Giầu Nghèo Chênh Lệch>?
Nhiều <Đoàn Di Dân> đang chiếm dần vào nhiều Lục-Địa..
Nếu <Sự Thiếu Cải Thiện> của Giai-tầng Lãnh-Đạo vẫn còn nhiều..
Thì Biểu-Đồ Hạnh Phúc Xuống Cấp của Toàn-Cầu?
Sẽ là một <Đường Dốc xuống dần> vàoTương-Lai, tay phải..
Chúng Ta hy-vọng rằng, Tư-Duy của các <Nhà Lãnh-Đạo>..
Phản-Tỉnh thật tinh hoa, mà Cải-Thiện cho Địa-Cầu?
Nếu không? Nền <Văn-Hóa Con Người>, mỗi ngày thêm Tàn-Lụi!

Tran, Vanson – 5/2014

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: