AN OUTSTANDING PIECE OF MUSIC FOR VIETNAMESE RECONCILIATION

NÓI VỀ SỰ CẦN HÒA GIẢI DÂN TỘC, CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUÊN BÀI HÁT BẤT HỦ CỦA NHẠC SĨ TÀI HOA, TRỊNH CÔNG SƠN CỦA MIỀN NAM VNCH, TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG ĐI TÌM MỘT KHÔNG KHÍ AN BÌNH & HẠNH PHÚC CHO QUÊ HƯƠNG CHO DÂN TỘC. CHÚNG TÔI XIN MỜI NHỮNG TÂM HỒN THỰC SỰ ÁI QUỐC VIỆT NGHE BẢN NÀY, SAU ĐÂY:

NỐI VÒNG TAY LỚN
Nhạc & Lời của ns Trịnh Công Sơn

Rừng núi dang tay nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà
Mặt đất bao la, anh em ta về
Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng
Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam

Cờ nối gió đêm vui nối ngày
Giòng máu nối con tim đồng loại
Dựng tình người trong ngày mới
Thành phố nối thôn xa vời vợi
Người chết nối linh thiêng vào đời
Và nụ cười nối trên môi.

Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh.

https://www.youtube.com/watch?v=rqQPcaLR-ik

http://www.rfa.org/vietnamese/

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: