AFTER 4/30/2014 THERE WILL BE SEVERAL BRIGHTER ROADS FOR VIETNAM

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG MỚI ĐẦY SÁNG TƯƠI SAU NGÀY 30/4/2014

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 Tiếp theo Bài Đề-Nghị <Hiến Pháp Việt Nam> cần điều-chỉnh <Với Nhiều Tu Chính Án>,

Tôi nhận thấy ngay <Những Nẻo Đường Mới> của Việt-Nam rất sáng-ngời!

Đây nhé, không lẽ các <Giai Cấp Lãnh Đạo> với Bộ Óc <Hận Thù Giai Cấp Đấu Tranh>..

Lại Thù-Hận Chính Đàn Con của Mình, <Thế Hệ Trẻ>?

Tôi cũng duyệt qua <Nhiều Nguồn Tin> từ Quốc Nội..

Dù cho rằng Giai-Cấp Lãnh-Đạo Chế-Độ Nối-Tiếp Theo..

Là những Thành-Phần được Sự Sắp-Đặt của <Cha Anh>?

Họ sẽ điều-khiển <Cuộc Hải Hành>  Con Thuyền Việt-Nam <nhiều Thập Niên Tới>?

Họ sẽ nhìn ra <Ngoài Trùng Khơi> & Biển Rộng?

Không hẳn chỉ là <Mầu Độc Đảng>, Tự Vinh Danh?

Họ sẽ <Tự Phản Tỉnh> và Họ thấy Tầng-Lớp <Cha Anh>,

Đã Quá-Khích suốt những Năm Qua, trong Đất Nước?

Một Mâm Cỗ tuy rất ngon, nhưng <Không Nên Độc Chiếm>?

Còn Tài Năng, trong Đồng Bạn, cả Toàn-Cầu?

Một Ánh Sáng Tinh-Hoa, Khai-Phóng của Địa Cầu?

Sẽ không hẳn Nằm Im và không Phát-Triển?

Tia Sáng Tâm Hồn và Tương-Lai Hy Vọng..

Không phải <Của Riêng Mình> mà là Của Toàn Dân?

Và cũng không phải chỉ của Một Tộc-Dân?

Mà là của nhiều Quốc-Gia, rất nhiều Dân-Tộc?

Các Bạn thấy không một Hành Vi <Nếu Không Chất Lượng>?

Như của THCS đang Tham-Vọng ở Biển Đông?

Hay <một LB Nga>,  tt Putin, đang Tham-Vọng ở Ukraine?

Lập-tức Chúng Ta thấy <Phản Ứng Tư Duy> của Nhiều Nước?

Ngày Nay, Kiến-Thức, Kiến-Văn đã nâng cao Trí-Tuệ?

Và Người Dân, Người Lao-Động <Mù Chữ> Năm Xưa..

HỌ đã vươn lên, Hiểu-Rộng, Biết Nhiều hơn?

Kể cả Cái Lối <Cả Vú Lấp Miệng Em> trong <Phong-Hóa VN mình> cũ?

Tôi vào Mỹ, đứng Xếp-Hàng Xem Chiếu Bóng,

Có một lần, Tôi thấy một Trẻ Em..

Đứng khơi khơi, chưa biết có <Trong Hàng> không?

Một Người Lớn, xua Em, ra chỗ khác..

Em  lập tức đến thưa một <Ông Cảnh Sát>,

Khiếu-Nại Vụ này, ông <Người Lớn> Bị Phạt ngay,

Dân-Trí Nước Người quả thật đã Cao Hơn?

Không như Dân Mình, Đa Phần còn Thành-Kiến?

Chỉ lấy một <Ví Dụ Nhỏ thôi>, các Bạn Ơi, đừng Dung-Túng..

Mình phải chân thành và sửa chữa <Những Khiếm-Khuyết Tri Hành>?

Nhất là <Các Nhà Lãnh-Đạo>, các Vị Giáo-Chức, hay Phụ-Huynh..

Chúng-ta luôn phải Học-Hỏi  Người, và luôn Kiểm-Điểm?

Các Chế Độ Độc-Tài, từ Châu Phi, Trung-Đông, hay Âu Á..

Hiện-Đại đang Đỏi Hỏi Sự Cải-Thiện kịp thời?

Nếu chậm, Họ Tiến-Bộ hơn, Tiến rất nhanh?

 Tạo Nền Văn-Hóa Nước Ta, luôn-luôn Tụt Hậu?

Hoàn Cảnh Nước Mình,  <Kỳ-Thị Hận Thù> hơi Quá Đáng?

Nửa Thế Kỷ rồi vẫn Ôm Lấy <Mộng Ngày Xưa>?

Không Cập-Nhật và Điều-Chỉnh những Chỗ Dư-Thừa?

Thành-thử ra, Chúng Ta luôn Dậm-Chân Tại Chỗ?

Chưa kể, Nhiều <Cái Bắt Chước>, xem ra Hơi Lố?

Ví dụ như, trên 1000 Tiến-Sĩ, trong <Nước Nhỏ Việt Nam>?

Mà Chúng Ta chưa Sản Xuất nổi <Một Cái Máy Cầy>?

Nhiều Nơi vẫn còn Dùng <Trâu Bò & Người> Cầy Cấy?

Tôi Về Quê cách đây 4-5 và quan-sát..

Độ-Trình Thăng-Tiến Nước Mình,  vẫn chỉ là <Bắt Chước thôi>?

Nền Văn-Hóa cần có Chất Xám <Sáng Tạo Thực Tài> thêm?

Mới Hi Vọng Thênh Thang Vào Dòng Sống?

Cho Nên Tôi rất Hy-Vọng, sau ngày 30/4/2014..

Nước Việt-Nam, THẾ-HỆ TRẺ sẽ Nối-Tiếp Đàn Anh?

Những Con Đường Tươi Sáng ở Tương Lai…

Rồi sẽ đến..

Đồng thời sẽ thay-thế mau, Lớp <Thế Hệ Già Lực Bất Tòng Tâm> hiện-tại?

 Tran, Vanson – 30/4/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

https://www.youtube.com/watch?v=BCUvlT6xR6U

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: