PART II. THE WWIII MAY CAUSE BY RUSSIA AND RED CHINA

THẾ CHIẾN III CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ 2 CHÚA SƠN LÂM:
CSL HỔ VẰN LB NGA & CCSL HỔ XÁM TQCS? (BÀI II)
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Một Ukraine đang hoang mang vì Quần Chúng..
Chia-Rẽ nhau, Kẻ theo LB-Nga, Người Theo <Dân Chủ Tây Phương>?
Ngày nay, Ảnh Hưởng Văn-Hóa vẫn là <Dạng Chiến Tranh>?
Khi các Nước có nhiều Cạnh-Tranh về <Tài Nguyên và Quyền Lợi>?
Cũng có thể <Sự Cạnh Tranh> sẽ gia-tăng thêm Căng-Thẳng?
Hoặc vô-tình, Họ bấm nút, Thử Sức Nhau?
Thì CĐ Thế-Giới sẽ phải Gánh Nạn Thương-Đau!
Thế-Chiến III, sẽ là Nguyên-Nhân của Nhiều Bi-Kịch?
****
Như Bài I, tôi e-ngại SC- LB-Nga & CSC-TQCS..
Sẽ tạo nên Thế-Chiến III cả 2 Mặt Đông-Tây?
Tuy-nhiên, xem tình-hình SC-Hoa-Kỳ đang vận-dụng Hôm Nay?
Là <Thế Liên Kết> của Đại Đa-Số Quốc-Gia trong Sức-Ép?
<Sức Ép> của những Chúa Sơn-Lâm qua Tiếng Hét..
Hay Tiếng Gầm, khi Nội-Lực Chúng dư thừa?
Chú Hổ Vàng Hoa-Kỳ, <Vào Vị-Trí yếu Kinh-Tế> bấy lâu nay..
Nên Ứng-Dụng một Hướng Đi trong Ý-Thức Hệ?
<Ý-Thức Hệ Nhân-Bản> của Hoa-Kỳ đã đang thể-hiện là <Toàn Cầu Hóa>?
Những Vấn-Đề Hệ Lụy của Văn-Hóa Con Người?
Tuy-nhiên, trong Cái Thế Kinh-Tế Yếu hôm nay,
Lời Kêu Gọi đã Hướng Vào Môi-Trường “Cùng Chung Hoàn Cảnh”?
Như Bài Học <Văn Chương Kiều>, Cụ Nguyễn-Du đã nói..
“Cảnh Đời Ai Có Qua Cầu Mới Hay?”
Chính vì trong Cái Hướng Nhân-Bản Thế-Kỷ này?
<Ý-Thức Hệ> của CTT R.Nixon & TT B. Obama đã thắng?
Chúng-Ta cũng nên Nhìn vào Hướng Đi Văn-Hóa?
Văn-Hóa Loài Người, không phải Sinh-Vật Thú Rừng?
Đều do <Hành Vi Con Người>, nếu Đạt được và Đả-Thông?
Mới có thể Thăng-Hoa để Vào Dòng Tiến-Hóa?
Không phải Chúng Ta cứ luôn luôn Duy-Vật?
Đã đến Thời-Kỳ phải Tiến-Hóa: Duy Thức, Duy-Tâm?
Một khi <Vì Vật Chất>, Quyền-Lợi, đánh mất Trái Tim?
Thì Nhân-Loại còn lại, chỉ là một <Khu Rừng Sinh Vật>?
Hiện-trạng, một CSL-LB Nga rống lên Tiếng Hét?
Của một <Con Thú Rừng>, muốn Ăn Sống Nuốt Tươi?
Và một CCSL-TQCS cũng Dơ Móng Vuốt lên rồi?
Sẽ Làm tổn-thương hơn, tiêu-diệt một Tình-Yêu Nhân-Loại?
Hãy nhìn xem, <1.3 Tỷ Dân Trung-Hoa> vẫn còn bị Kìm-Kẹp?
Đó là một <Xã Hội Loài Người> hay Sinh-Vật Hôm Nay?
Và Tất Cả những Nhà Lãnh-Tụ của <Chế-Độ Độc Tài>?
Họ có hơn gì? hay là <Loài Thú Dữ>?
Chúng Săn Mồi và Kiếm Tìm từng <Đàn Nai Yếu>?
<Để Vồ Mồi> khi <Thế Đoàn Kết> các Nước Nhỏ buông xuôi?
Cho nên, Trong cái Thế Giới của <Thú Dữ Săn Mồi..>,
Các Quốc-Gia Nhược-Tiểu, phải cùng nhau Liên-Kết lại?
Chỉ có Sự Liên-Kết của Toàn-Thể Cộng-Đồng Nhân-Loại,
Mới Đập Tan những Tham-Vọng của các <Chúa Sơn Lâm>?
Hãy lắng nghe Tiếng-Gọi <Của Thượng-Đế> trong <Các Thánh Thư>?
Các Vị ấy <Kêu Gọi gì>? Loài-Người xin đừng <Tham Lam & Ích Kỷ>?

Tran, Vanson – 4/2014

Tran, Vanson – 4/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-den-chau-a-tran-an-cac-dong-minh/1899446.html
http://www.escapistmagazine.com/forums/read/18.830663-Will-there-ever-be-another-World-War?page=4
http://whatreallyhappened.com/category/russia

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: