The Fate Of A Small Nation

THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU QUỐC

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 Đọc Sự Cố Ukraine, tôi nghĩ về Nước Việt..

Cũng đành chịu thôi, khi Thế-Yếu rơi vào?

Từ Xưa Nay, những Hành-Động Chúa Sơn Lâm,

Đâu cần biết Trời Nào đâu xin phép?

Đa số phần trong Tâm Tư Mãnh Hổ..

Đều Vượt Qua Luật Lệ cuả Ông Trời?

Huống hồ là Luật Pháp của Loài Người?

Như Liên-Hiệp Quốc hay Hội-Đồng Bảo An nữa?

Chưa kể nhé, trước Thế-Chiến II, CT Lạnh..

Trong Dòng Đời, những Mãnh Thú, săn Mồi?

Chúng đâu cần xét đến Văn-Hóa hay <Đạo Đức Con Người>?

Cho nên, <sẽ  không may> cho Nước nào Nhược Tiểu?

Bạn làm cách gì để Thoát Ra <Vị Trí Ấy>?

Có 2 Đường:  Hoặc Thỏa Hiệp, hoặc <Chấp Nhận Đàn Em>?

Hoặc Trau-Dồi Võ-Học, chờ Cơ Hội Vươn Lên?

Như Sự-Thế đã Xoay Vần trong Lịch Sử?

Bạn còn nhớ có một thời, Đoàn-Quân Mông-Cổ?

<Xâm Chiếm Nước Ta>, nhưng <Thua Quân Mình>, lãnh-đạo bởi Hưng Đạo Vương?

Trong khi Đoàn Quân Mông-Cổ Mạnh còn  viễn-chinh..

Đã Chế-Ngự nhiều Quốc Gia Miền Âu Á?

Các Quốc-Gia này bị Quân Mông giết hại!

Nhờ Kiên-Trì, Họ đã thắng Mông-Cổ về sau?

Vùng Ba-Tư xưa trù phú biết dường nào? (Nay là Iraq)

Sau khi Quân Mông-Cổ chiếm, Cuộc-Đời U Ám!

Ngày nay nhiều Tên <Họ chữ KHAN> còn vẫn thấy?

DNA của Thành-Cát Tư Hãn, quả thật <rất mạnh Một Thời>?

Song, những Nền Văn-Minh Mạnh cũng lụi tàn?

Theo tôi, có lẽ Con Người vì <Vô Nhân Đạo>?

Tiếp nối đến là các Nền Văn-Minh Máy-Móc?

Đưa Loài Người đến Khống-Chế Loài Người?

Nào Thực-Dân, Đế-Quốc, Tư Bản, Phát-Xít một hồi?

Rồi lại đến TCI, TCII, sang <Giai Cấp Đấu Tranh>, Cộng-Sản?

Sau Giai-Đoạn này, thì các <Chúa Sơn Lâm> bắt-đầu tỉnh-ngộ?

Hay chúng chỉ  Nằm Dưỡng Sức, để <Nghĩ Cách Bắt Mồi>?

Những Lực-Quyền vẫn quện nhau với Lợi-Quyền?

Loài Thú-Dữ dù thường đi Tìm Mồi rón-rén..

Chúng vẫn không ta Những Con Mồi yếu-kém?

Thế cho nên, phải là <Đàn Sinh-Vật> biết Kết-Đoàn?

Bạn hãy xem Youtube một Đoàn Trâu Rừng..

Đã Đoàn-Kết nhau, đánh tan một Con Mãnh-Hổ?

Vụ Ukraine hôm nay, coi là một Ví-Dụ?

Một Môi Trường mà Mãnh Hổ quanh Rừng..

<Phải Làm Sao?>, tôi nghĩ, Dân-Tộc Ukraine phải Vươn Mình?

Để Chuẩn-Bị cho Dân-Tộc Mình, một Tương-Lai bền-vững?

Một Việt Nam hôm nay, không hơn kém?

Cạnh Con Mãnh Hổ Trung Quốc tưởng hiền lành?

Song không Lo Liệu, Bồi-Dưỡng Sức-Mạnh của Mình?

Mà Chia Rẽ, Phân-Hóa nhau, sẽ có <Ngày Tan Tác>?

Sự Cố Ukraine trời Tây, đang lay động?

Một Trời Đông, Con Mãnh-Hổ, cũng đã từng..

Rống Tiếng To và Vồ gần hết Tài-Nguyên?

Sắp Chế-Ngự làm Máu Tuôn Khu Rừng Châu-Á?

Tôi không dám tưởng tượng xa, vì Lo-Lắng..

Một Quê Hương sắp đến lúc Điêu Tàn?

Nhưng vẫn Hy-Vọng <Thế Hệ Trẻ> hãy Thức-Tỉnh, Hiên Ngang..

Và Chuẩn Bị sẵn-sàng, hãy Vươn Lên Hùng-Mạnh!

Tôi cũng kêu gọi Thế-Hệ Trẻ Ukraine, kiên-nhẫn..

Hãy Trau Dồi cho Mạnh <Nền Văn Hóa> của Mình..

Hợp-Tác cùng Đồng-Bào Thế-Giới,  Chống Lại Dạng Chiến-Tranh,

Của Loài Thú-Dữ, Chúa Sơn-Lâm, <Thích Vồ Mồi>, không Thương-Tiếc!

 Tran, Vanson  – 4/2014

   NGUỒN THAM KHẢO:

An Article Read Over Somewhere:

[1. I’m not Ukrainian. 2. Three emigrated Ukrainians wouldn’t be the most competent and reliable sources about Russian-Georgian war. If you have an ambition of knowing something, at least read more about a topic. 3. Now it’s clear why you’re so much anxious of what’s happening in Ukraine. All they want is to be free and not to have a Russian governed country again.  4. The same problem has France nowadays, loads of immigrants from African and Arabic countries are really bothering them, but you both (England and France) should have been thinking about it when you were invading and mistreating your former colonies, now their descendants are coming to your countries and misusing your comfort and patience, fair enough! 😉

5. Our stereotype about the modern English people characterize them as intelligent, smart and conscious people (who developed a lot, unlike to modern imperialistic nations which didn’t progress at all), so if you will give an example of being not enough fair and not enough informed and judgmental (in a wrong way), then what should we expect from the less developed and intelligent people?  Good luck!

https://www.youtube.com/watch?v=4oSTSV9EvAU

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-volatile-ukraine-04182014141039.html

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7564:putin-dang-s-ng-m-t-th-gi-i-nao-dinh-minh-d-o&catid=66&Itemid=301

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: