The reason of the strongest is always the best?

LÝ CỦA KẺ MẠNH BAO GIỜ CŨNG THẮNG?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Sự Kiện Ukraine làm chính tôi liên tưởng..
Đến câu Danh-Ngôn của Pháp học ngày xưa..
La raison du plus fort est toujours la meilleure?
The reason of the strongest is always the best?
Và liên-tưởng Cuộc Đảo-Chánh CQ của Cụ Diệm!
Tiếp-theo là lúc CQ-VNCH bị Giải-Phóng của CSVN!
Ôi Người Dân Ukraine! nhất là Tuổi-Trẻ Ukraine!
Sẽ tan tác với một Thời-Kỳ tang tóc!
Nước của Mình, nhưng Miếng Mồi cho <Loài Sư Tử>?
Một khi mà Gene của Nó sắp phục-hồi?
Chúa Sơn-Lâm, thích Dõng Dạc, Lượn Bên Đồi?
Mê Tiếng Hét của một Thời Hoang Dã?
Hay là Chúng-Ta đang trở lại Thời-Kỳ <Vô Văn Hóa>?
Có lẽ Làm Loài Sinh-Vật sẽ An-Phận Thủ-Thường?
Sẽ không có Bất-Đồng Chính-Kiến với Thú Rừng?
Để Chúng Cắn, Chúng Vồ, Chúng Xô <trong Cuộc Sống>?
Một Ao Hồ, Đại-Dương, xanh trong <đầy Hải Sản>..
Lý của Kẻ Mạnh vừa tuyên ngôn, “Tất Cả là Của Mình”?
<Kẻ Có Tiền > tung một ít Bạc Lẻ xuống Đường..
Hay <Đồ Ăn Thối > cho Lớp Dân Nghèo dành dật?
<Đoàn Dã Thú> khó bao giờ nhìn rõ Trời Văn-Hóa?
Nó Sáng tươi và Trong sáng thế nào?
Chúng có nhìn và có lúc Ngẩng Đầu?
Song sau Tiếng Tru, Chúng vẫn lại <Vồ Mồi Ăn Thịt>!
Máu đã Nhuộm Đỏ quá nhiều Khu <Rừng Nhân Loại!>,
Mà Loài Người vẫn còn Muốn Mãi Chiến-Tranh?
Có bao giờ chịu Quan Sát Nhiều <Hoàn Cảnh Thương Tâm!>?
Những cảnh Mồ-Côi của Nhóm <Trẻ Bụi-Đời> vất vưởng?
Cha Mẹ Chúng chết trong Chiến-Tranh, vì Kẻ Mạnh..
Chiến-Thắng rồi còn Ca-Ngợi Cái Hùng-Mạnh của Mình?
Có biết đâu trong Dòng Lệ của Sinh-Linh..
Đã thẩm-thấu vào Dòng Máu Đời Nhân Quả?
Thôi Ta hãy Cầu-Nguyện cho những Thành-Phần Yếu-Kém?
Là Thành-Phần không Mạnh và cũng Khó Giầu?
Bởi vì, dù có mong-chờ < Ngài Thượng-Đế > ở đâu?
Con Đường Đó vẫn do Kẻ Mạnh <còn Chấn Giữ>?
Bác Ngư Phủ, buông chèo, ngồi Than Thở!
Trong Xóm Nghèo, Bà Mẹ <Bỏ Quang Gánh>, thở-than!
Đoàn Trẻ thất-học, trên Đường Phố, lang-thang..
Nhìn Cao Ốc, Đền-Đài nguy nga, mà mơ-ước!
Nền Văn-Hóa của Loài Người vào Kỷ-Nguyên Mới..
Càng xa dần Tình Nhân Bản ban đầu?
Như Tiếng Khóc của Em Bé chào đời!
Phải chăng Nó đã biết, Đời là Bể-Khổ?

Tran, Vanson
Liên tưởng Sự Cố Ukraine & 30/4/75 Việt Nam
NGUỒN: http://www.voatiengviet.com/content/hoa-ky-chuan-bi-bien-phap-che-tai-moi-doi-voi-nga/1895714.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: