The Different Standpoints of the History Day of April 30th 1975

NGÀY 30/4/75 & NHỮNG LẬP TRƯỜNG DỊ BIỆT (PHẦN II)
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Thời điểm 30/4/75 những lập-trường rõ nét?
Bên Thắng Cuộc đã thắng và Lên Ngôi.. <BTC>
Bên Bại Cuộc thôi đành làm Trâu Ngựa? <BBC>
Bởi vì Khi Tướng Dương-Văn-Minh chờ Bàn-Giao Đất-Nước..
BTC nói một lời cũng khá đau, “Các Anh Còn Có Gì Đâu”?
Một Lớp Sóng Người Miền Nam thất-vọng Vượt-Biên…
Đều tiên-đoán Không Có Tình Anh Em HÒA-GIẢI?
Riêng tôi nghĩ rất mông-lung về Điều Ấy..
Nhất là BTC dùng từ Giải-Phóng Miền Nam?
Nghiên cứu Lịch-Sử Văn Hóa & Nhân Văn..
Vào lúc ấy, tôi vẫn cho rằng <Miền Nam ko cần Giải-Phóng>?
HĐ-Paris đã ký xong, và Hòa-Bình đã rõ-rệt?
Nhất là lúc này, Kinh-Tế của Miền Nam..
Cũng đang đầy-đủ, trù-phú và chỉ không may?
Mỹ bỏ cả Đồng-Minh và vội-vàng Tháo Chạy?
Âu cũng là Nhân-Quả, hay là Hệ Lụy?
Của ĐII-VNCH, các Lãnh-Đạo đã giết cả Thầy?
Luật Nhân-Quả, tôi suy tư, bấy lâu nay..
Quả chính-xác, như Anh-Em Nhà Kennedy đều chết!
Phải chăng Luật Nhân-Quả bắt đầu với <Cụ Ngô Đình Diệm>?
Hay khởi đầu từ Chúa Nguyễn Ánh <giết Dòng Họ Tây Sơn>?
Suy ra, Thế-Sự vẫn diễn tiến một <Luật Thiên Nhiên>?
Và cho đến nay cũng đang còn diễn-tiến?
Mỹ nhân-đức, vớt triệu Thuyền-Nhân VN vượt biển..
Nhưng vô-tình lại chủ-động <Chiến Tranh Vịnh>, thất-đức, tạo nhân?
Cho nên Hoàn-Cảnh hệ lụy vẫn cứ triền-miên..
Dù cố gắng <Thay một Dạng Đời> hầu Thăng-Hoa Nền Văn-Hóa?
Hướng Tôn-Trọng Nhân-Quyền, Tự Do và Dân Chủ..
Phải chăng Từ Đầu, SC Mỹ hiểu-thấu Ý-Hệ này?
Thì Việt-Nam không bị Chia-Cắt bấy lâu nay?
Và kể cả <Nam Bắc Triều Tiên>, Trung-Hoa & Đài-Loan nữa?
<Thế Giới Toàn Cầu Hóa> phải Kết-Liên thành Anh-Em từ <khi LBSV sụp đổ>?
Tránh được Phân Khai của <Người Hồi Giáo Quá Khích> lâu nay?
Gần như mọi Hệ-Quả đều phản-ánh những Nguyên-Nhân?
Xin các Lãnh-Tụ CSL hãy cùng nhau Duyệt-Xét?
Theo tôi, <Hố Giầu-Nghèo> mà chúng ta còn Xa-Cách..
Nếu chưa Quân-Bình, thì <Lạc Phúc Nhân Loại> vẫn thương đau?
Tình Con Người chỉ trong Lý-Thuyết, Thánh-Thư xuông?
Lòng Tham-Lam của Con Người, vẫn đầy Ích-Kỷ?
Chúng ta phải Vận-Hành Tâm Tư và Trí-Tuệ..
Nhận thức ra gấp rút Một Giai-Đoạn Thi-Hành?
Cộng Tác nhau và Chung Sống Hòa Bình?
Thì mới có Nhân-Hòa, Thiên-Thời, & Địa Lợi?
<Trong bao lâu>, còn Ukraine, Vùng Lưỡi-Bò hay Tài-Nguyên Vịnh?
Còn Tranh Dành Quyền Lực lẫn Lợi Quyền?
Của các Nhà Lãnh-Đạo Siêu-Cường, những Chúa Sơn-Lâm..
Nhân-Loại vẫn khó thăng hoa vào độ-trình Siêu-Việt?
Và cả Tình-Người <vẫn rất xa> Nền Hòa-Bình & Thịnh-Vượng?

Tran, Vanson – 4/2014

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: