The More Socialist Vietnam Opens The More Vietnamese People Welcome!

ĐẢNG CÀNG CỞI MỞ, DÂN CÀNG HOAN NGHÊNH?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Thật ra, Chất-Lượng Chính-Quyền XHCN không quá tệ?
Họ đang biết dung hòa Quyền-Lực với Lợi-Quyền?
Lợi-Quyền ở đây, tôi muốn nói, Nhân-Quyền..
Kể từ khi Đảng Giải Phóng xong <Miền Nam trù phú>!
Các Đồng-Chí chiếm xong Miền Nam còn suy-nghĩ?
Bức Tranh Đời phản ánh khác với Tuyên-Truyền?
Một Miền Nam Không Khí Tôn Trọng Nhân-Quyền..
Và Dân-Chúng được Tự Do nhiều Lãnh Vực..
<Số Nước Mình> chưa may, vì các Nhà Lãnh Đạo..
Cứ Hạ nhau, nội-bộ, Thầy-Đệ Tử, lẫn Anh-Em..
Nếu được như Đoàn Kết, Hiểu Rõ nhau..
Thì Nước Việt đã Thịnh-Vượng hơn Hàn-Quốc nữa?
Thời-kỳ mà Mỹ, kẻ Thù VN, quay lại..
Với Chính-sách Giải-hòa và Cải Thiện bất ngờ..
Thì Đảng Lãnh-Đạo đã cảm thấy rất Vô-Tư?
Càng thoải mái, với Khối Tiền Ngoại Hối..
VN-XHCN định hướng theo Thị Trường Kinh Tế..
Chính Quyền thức thời đã Ký HĐ <Giải Phóng Cựu Tù Nhân>,
Lúc bấy giờ, khá nhiều các Tù-Binh <của CĐ CH Nam Việt-Nam>,
Được sang Mỹ đoàn-tụ cùng Gia-Đình của Họ,
Không bao lâu trong những Giao-Lưu về Văn-Hóa..
CQ XHCN & Hoa-Kỳ đã cởi-mở hơn Xưa?
Việc Hợp-Tác tìm Cựu Quân Nhân Mỹ <Mất Tích trong Chiến Tranh>,
Cho đến việc Đền Bù Thiệt-Hại trong <Chiến Tranh hai Bên nữa>.
Và từ đó, không-khí Nhân-Quyền, Giao-Lưu cởi mở..
Tôi nghĩ rằng <CQ Việt Nam XHCN> đừng quá lo xa?
Hiện nay, không Ai có thể là <LL Thù Địch của Việt Nam>?
Mà chỉ có vài Siêu-Cường, <như TQCS hay LB Nga >, nhiều Tham-Vọng?
Văn-Hóa Trưởng-Thành, đã ảnh-hưởng nhiều trong Đất Nước..
Tiếc rằng đã chậm hơn TQCS năm xưa?
Nhưng Hôm Nay, Trí-Tuệ Lãnh-Đạo đã hơn xưa..
Cho nên, tôi nghĩ rằng Không Khí <Đang hướng vào Phát Triển>?
Tôi hi-vọng Sự Phát-Triển sẽ đi vào mọi <Vùng Quê Hương nghèo khổ>?
Mức Lạc-Phúc Dân mình được thoải-mái hơn xưa?
Tình Dân-Tộc được hòa-hợp và Nhân-Quyền được thăng-hoa..
Để tiến tới một Non-Sông trưởng-thành trong Hoàn-Vũ..
Do đó, sự Hòa-Giải Tâm-Hồn và Tài-Năng Dân-Tộc..
Sẽ nâng cao Cuộc Sống của Toàn Dân?
Lý tưởng Đại Đồng Cuộc Cách-Mạng vẫn cần?
Để thực thi đến Toàn-Dân, Toàn Vùng, <Trung Nam Bắc>?
Lôi-cuốn theo Những Tài-Năng, và ngàn Chất Xám..
Từ Khắp Nơi, tạo thành <Khả Năng Tiến Hóa Mạnh> của Giống Nòi?
Trong bao lâu, theo tôi, < Đất Việt càng Cởi Mở> những Vòng?
Thì Tha-Nhân, cũng vậy, Toàn-Dân Tụ Về <Một Mối>?
Trong bao lâu, mà <Nền Văn Hóa> còn Khép Kín?
Thì Tha-Nhân, Toàn-Dân Việt mình vẫn tan hoang?
Chúng-Ta cần tái tạo Nền Văn-Hóa Việt Nam…
Thật Thịnh Vượng, thật Anh Hùng, trong Khu-Vực?

Tran, Vanson – 4/2014

NGUỒN CẢM XÚC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/04/140411_nguyentientrung_freed.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States%E2%80%93Vietnam_relations

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: