THE WARS WITHOUT BODERS

NHỮNG DẠNG CHIẾN TRANH KHÔNG BIÊN GIỚI
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Chiến Tranh Không Biên-Giới có nhiều hình thức? (CTKBG)
Ví-dụ gần, thời Phong-Kiến, Giai Cấp Cường Hào..
Bỏ Tiền Ra, Mua Chuộc, giai cấp Nghèo,
Tạo một Lớp Tá-Điền trong Khu Mình quản-trị,
Rồi Ta thấy Họ cấu-kết nhau chặt chẽ..
Vì Lợi-Quyền Phe Nhóm, Ảnh Hưởng Bao Quanh..
Họ dùng Tiền Bạc, gây Thanh-Thế liên thành..
Lôi Kéo mãi, trở thành Không Địch Thủ?
Nhóm Tá Điền Thiệt Thòi thường Bất Mãn,
Song phải theo, vì Quy-Chế Đa-Số Nhóm Lợi-Quyền..
Ngày Nay, ở các Nước còn Chế-Độ Độc-Tài,
Họ áp dụng Hình Thái này không khác mấy,
Dù rằng Chính Sách Tuyên-Truyền nghe hay lắm..
Song nếu Đứng Ngoài, nhóm Đơn Lẻ sẽ thiệt-thòi..
Cho nên Từ Chối Gia-Nhập, không mấy người..
Và Xã-Hội, Lợi-Quyền phối phân theo Cách Đó,
Gần đây CCKBG thấy trong nhiều Dạng Khác..
Như Chiến Tranh-Lạnh, thời-kỳ LB Sô-Viết hãy còn..
Cuộc Cách-Mạng Văn-Hóa của CT Mao Trạch Đông..
Hay nhiều cuộc Cách-Mạng Mềm, Nhung, Hồng, Đỏ..
Xa hơn nữa là Cạnh-Tranh của những <Nền Văn-Hóa>?
Ảnh-Hưởng tiềm tàng, một lúc Mình thấy <mất Mình>?
Từ Cái Quần, Cái Áo, đến Quần Jean..
Đều Cóp Chép theo Thời-Trang Xa-Hoa Quốc Tế?
Giai-Cấp Giầu Sang, chơi nhiều Kiểu Xe, Âu Mỹ,
Cuối Tuần đi tham-dự Đại Hội, Dạ-Vũ, Casinos..
Nhiều Tay Chơi Giầu, tung tiền, thay-đổi Hoa-Khôi..
Mất Đạo-Đức cơ bản của một Nền Văn-Hóa..
Nền Giáo-Dục không đủ “Chiều Sâu”, Trồng Người Tốt,
Nên Vào Đời, cả Y-Đức, Đạo-Đức, bị Bỏ-Quên?
Hiện Đại Vong Thân Vật Chất Kim Tiền?
Tìm đủ cách Có Tiền, nhiều Mánh Khóe?
Đó cũng là một ít Dạng của CTKBG?
Như Dạng Cạnh Tranh Kinh-Tế, nói gần hơn?
Một hôm tỉnh dậy, Thương Buôn Trung-Quốc ngập-tràn..
Họ nhiều Vốn, đã Đầu-Tư cả những <Vùng Thôn Ổ>?
Ngày Nay, còn một Dạng lạ, là Công-Ty Đa-Quốc..
Đến nhiều nơi, Nhân-Công Rẻ, để Kiếm Lời..
Các Nước Nghèo, được Công-Việc, nhẩy múa thôi!
Nhưng Lương-Giờ, Họ trả, Lương-Giờ bóc lột?
Đã may-mắn rồi, ngày nay, Mình có Việc,
Thế là nhào vào, Làm Việc hết mình..
Được ít năm, Mình vẫn cảm thấy Nghèo?
Mới ngã ngửa Mình Làm Công cho Họ?
Dạng CTKBG kể hết, sẽ còn nhiều lắm..
Như Hôm Nay, cả Tổ-Chức Quá Khích Al-Qeada?
Trong sinh-hoạt, Ta thấy Họ rất hiền hòa?
Bỗng một phút, Họ Ôm Bom vào Tự Sát?
Cả Nước Mỹ đã nhiều năm, còn tan-tác?
Dạng Chiến-Tranh này, nên vẫn phải Thủ Mình?
Vì Mỹ là một Bá-Chủ, một Chúa Sơn-Lâm? (CSL)
Cho nên Địa-Cầu có thêm nhiều CSL nữa?
Ta duyệt-xét, Hôm Nay như LB Nga nhé?
Có phải không, LB Nga là một CSL?
Còn Anh Trung Quốc CS sát bên hông?
Vẽ đại Chủ-Quyền Lưỡi-Bò, bảo Của Mình <Vô Tranh Cãi>?
Dạng CTKBG, nay có Tầu-Bay Không Người Lái?
Thần-Thánh đi Nghỉ Hè, Nuông Chiều Các CSL?
Ở nhiều Khu Rừng, các <Chú Sói Nhỏ> cũng dương-oai?
Ép các Chú Nai Hiền, phải vâng-lời triệt-để?
Nếu không, các CSL khép vào Lực-Lượng Thù-Địch?
Lại cũng là một Dạng CTKBG của Đất Nhà?
Cuộc Hành-Trình Du-Ngoạn, quá lắm chỉ 10 Thập-Niên?
Xin Chúc May-Mắn Các Bạn, nhớ tránh-xa CTKBG!

Vanson – 4/2014

NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC:

http://www.globalresearch.ca/war-without-borders-obama-s-long-war/19175
https://store.globalresearch.ca/store/towards-a-world-war-iii-scenario-the-dangers-of-nuclear-war/
http://history.state.gov/education/modules/terrorism-intro
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_war

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: