THE NATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT AND THE TERM OF GLOBALIZATION

TOÀN CẦU HÓA VÀ KHAI PHÓNG KHÁC NHAU?
(Thơ Vui, Phiếm Luận, Xã Hội)

Gần đây, các Sinh Viên học từ “Toàn Cầu Hóa”,
Thoạt mới nghe như học Hóa-Học Cấp Cao?
Làm sao Chúng Ta HÓA được cả Toàn-Cầu?
Xem ra phải có Tài-Năng, Ông Thần Lọ?
Hồi còn Bé, xem phim Ba-Tư, Ả Rập..
Có một Vị Thần chỉ ở trong <Chiếc Lọ Thần>,
Mỗi khi Cậu Bé muốn điều gì, <Vị Thần hiện ra>,
Giúp Cậu hết mình, thực thi Điều Ước,
Hãy để “Vị Thần này hiện ra”, Ngày nay, có câu nói,
Vị Thần ấy sẽ dễ-dàng HÓA: được Toàn-Cầu?
Xem như Vị Thần này là Ông-Tổ <của Mác, cả Cụ Lenin>?
Khiến Ai Ai cũng được một <An Lành nếp sống>?
Dù rằng Chúng Ta đang khủng-hoảng về Kinh-Tế?
Rồi cũng qua, nếu Áp-Dụng Lời-Dặn của Vị-Thần?
Còn Khai-Phóng? phải tưởng tượng kỹ Từ này..
Hay bước một, ta học-hành theo trình tự?
Do Giáo Dục Nước Nhà độ trình rộng mở?
Va do chính mình, không phải tựa Vị-Thần,
Có nghĩa là Óc Mình phải được mở-mang?
Nhìn thấy được Cái Hay và Vòm-Trời tươi-sáng?
Nếu đúng Hướng, thì Ta đạt vào Khai-Phóng..
Còn nếu Sai, thì Khai Phóng lạc đường?
Nền Văn Hóa Khai Phóng, giống Vị Thần..
Sẽ Tiến Bộ toàn dân mình trong Văn Hóa,
Rồi từ đó, Tiến-Bộ xa hơn ngoài Quỹ-Đạo..
Ra Toàn Cầu, vượt khỏi Quỹ Đạo Nhà?
Khi Ta nhận Tin Tức trong Máy Computer..
Tự nhiên hiểu hết, thế là Khai Phóng!
Còn khi Tin Tức ta đọc, bị Mù Tịt?
Thì Óc Ta chưa Khai-Phóng được tí nào?
Khai-Phóng cũng có từng bước một, Nấc-Thang..
Do Giáo Dục mở mang, thành khai phóng?
Nền Giáo Dục Việt mình chưa khai phóng?
Thế cho nên cần Phát Triển kịp thời?
Toàn Dân Ta, cần khai phóng Kịp Người..
Thì mới tới Giai-Đoạn, bye-bye Ông Thần Lọ?

Vanson – 3/2014

NGUỒN ĐỌC XÚC TÁC:
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Educational_Development
http://www.cnn.com/2014/03/03/world/europe/ukraine-tensions/CNN
http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap7.htm‎
http://www.marxists.org/…pol-economy/appx1.htm‎
http://www.unc.edu/…/teachingreso…‎
http://www.cla.purdue.edu/…/termsm…‎
http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol3…/learch.htm‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: