ABOUT THE WORLD CONCERT G8

THẾ GIỚI ĐANG HÒA NHẠC?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Ban Nhạc trước đây <gồm 8 tay Chơi> thường Hòa Nhạc,
Nay bỗng dưng, Tay G8 ương-ngạnh, bị loại-trừ?
Các Cụ xưa có câu nói rất vô-tư..
Câu tục-ngữ, “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã”?
Đồng-nghĩa là “Đồng-Khí Tương Cầu, Đồng-Thanh Tương Ứng”?
Ta cũng đừng lo, vì “Buổi Hòa Nhạc” vẫn diễn ra..
Tâm-Lý, ta thấy nhiều Phản-Ứng từ các Nhạc-Công ?
Có thể rất ảnh-hưởng vào Âm-Thanh trong Hòa-Tấu?
Hôm nay, Bụng một vài Nhạc-Công đang yếu,
Thế cho nên, âm-thanh bớt ấn tượng hơn?
Buổi Hòa-Nhạc kết quả có Nét bâng khuâng?
Không réo rắt như Kỳ Hòa Nhạc trước?
Lẽ dĩ-nhiên Cây Đàn nhạc công mang G8,
Vẫn còn kia, song không thấy Anh ta?
Giọng Hát anh ta, hôm nay thiếu “âm xưa”?
Từ “một góc”, đang Hét hơn là đang Hát?
Tâm tư Loài Người mỗi khi dồn Tham-Vọng..
Thông thường là ảnh hưởng đến Hành Vi?
Nhất là Ban Nhạc Thế-Giới, trước 8 Nhạc-Công..
Nay lục-đục, chỉ còn 7 Chàng Nghệ Sĩ?
Thế-Giới này rất giống 1 Bầu Không Khí?
Âm-Thanh vui buồn hay nóng giận đàn hồi..
Buổi Hòa Nhạc trước đây, 8 Cây Đàn..
8 Âm-Thanh réo-rắt hòa với nhau thành Bản-Nhạc,
Nay Nhạc-Công Ban Nhạc này chỉ còn 7?
Có nghĩa là Buổi Hòa-Tấu đã mất hay?
Tôi định đi nghe, Tiết Tấu Thế-Kỷ này..
Song thất-vọng, Âm-Thanh lạc thành 2 Chiều khúc-mắc?
Chỉ khi nào các Nhạc Cụ Đồng-Thanh tương-ứng..
Thì Âm Thanh mới Đồng Khí Tương Cầu?
Trưởng Ban-Nhạc hôm nay Vắng Mặt hay sao?
Thiếu Phối Hợp một Âm Thanh Nghệ Thuật?
Hy vọng rằng Tâm Thần và Sức Khỏe..
Của Nhạc Công hay Nghệ Sĩ Âm Thanh..
Sẽ được bình tĩnh, được phục hồi nhanh..
Có Thiện Ý, mang Nhân Sinh vào Nghệ-Thuật?
Lựa-chọn Cây Đàn hay làm giầu Nốt Nhạc..
Hiến cho Đời một Tuyệt-Phẩm buổi Hòa-Nhạc sau?
Nếu không, Nghệ-Thuật này sẽ giết chết Nhân-Sinh,
Thế Giới, sẽ èo ợt, sẽ hứng nhiều Hệ Lụy!

Vanson – 3/2014

NGUỒN CẢM XÚC CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140326_obama_crimea_not_done_deal.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: