WOULD USA AND EU WANT TO APPLY SANCTIONS TO FED OF RUSSIA?

EU & HOA KỲ CÓ NÊN TRỪNG PHẠT LB NGA HAY KHÔNG?

(Tùy Bút Phiếm Luận, Xã Hội)

 Dạng Chiến Tranh Lạnh sau khi LBSV Sụp Đổ:

Sau khi LBSV (USSR=The Union of Soviet Socialist Republics) sụp đổ thì 12 Quốc Gia Chư Hầu, theo Bản Tuyên Ngôn 142-H, được công nhận nền Độc Lập và Nga thiết lập ngay một Cộng Đồng Chung của các Quốc Gia Độc lập này gọi là Commonwealth of Independent States (viết tắt là CIS) gồm 8 Nước Chư Hầu Cũ của LBSV và Nga.  TT Nga lúc đó là ông Mikhail Gorbachev, người nổi danh là bộ óc cho Kịch Bản Chính Trị Mới của LBSV,  từ chức và trao quyền cho Chính Phủ LB Nga mới là tân TT Boris Yeltsin, lúc 7giờ32 phút chiều ngày 25 tháng 12, 1991.  Lá Cờ mới 3 nền ngang 3mầu (Trắng, Đỏ, Tím) được kéo lên thay thế Lá Cờ LBSV cũ, và các Quốc Gia Độc Lập cũng có Cờ riêng của mình.

 Chiến Tranh Lạnh (The Cold War) kể như chấm dứt sau Quyết Định này của LBSV và cũng mở màn cho sự Hòa Giải giữa Khối NATO, Hiệp Đinh Warsaw của các Quốc Gia Tây Phương và Mỹ trong Miền này. Song trên lãnh vực Kinh Tế và Giao Lưu Văn Hóa, Xã Hội LB Nga và các quốc gia vừa được trả Độc Lập vẫn còn nhiều Liên Hệ về An Ninh và Kinh Tế, ví dụ như LB Nga và các  tổ chức EEC, ES, CUB, vv..

 Cũng trong thời gian này, tân TT LB Nga, ông Boris Yeltsin tuyên bố các quốc gia trong LB Nga đều gia nhập Liên Hiệp Quốc.  Riêng Belarus và Ukraine đã gia nhập cùng với LBSV cũ từ năm 1945 nay chỉ đổi tên Nước thôi.  Các nước Estonia, Latvia, Lithuania đã gia nhập LHQ vào tháng 9, 1991. Còn các quốc gia như Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turmenistan, Uzbekistan được LHQ chấp nhận vào tháng 3, năm 1992. Riêng Georgia gia nhập vào tháng 7, 1992.

 Lại nói riêng Georgia và Ukraine, tuy đã tách rời LBSV cũ và có Chủ Quyền Lãnh Thổ, song còn một số Vướng Mắc là Quyền Lợi mà LB Nga, từ khi TT Putin lên lãnh đạo đã có tham vọng tạo lại Ảnh Hưởng trong vài các Quốc Gia thuộc LBSV cũ.  Ví dụ như Georgia, TT LB Nga Putin đã thành công tách rời Abkhazia và South Ossetia khỏi Georgia, năm 2008 và nay lại muốn tách rời Crimea khỏi Ukraine trong những tháng vừa đây.   Tình trạng phức tạp của các Quốc Gia độc lập sau khi LBSV sụp đổ và một số Quyền Lợi Kinh Tế, nhất là Dầu Khí một Nguồn Tài Nguyên trù phú của LB Nga cùng với một Lực Lượng Quân Đội, Vũ Khí Hiện Đại, đã khiến TT Putin đã vẽ lên một Kịch Bản Hậu Chiến Tranh Lạnh rất thách đố và tham vọng, đối với Khối Liên Âu và Hoa Kỳ nói riêng và Thế Giới nói chung.  Xin mời Độc Giả xem chi tiết trong những Nguồn Tham Khảo sau của chúng tôi.

 Những Ảnh Hưởng Thực Tế Hiện Đại của LB Nga & Tham Vọng của LB Nga:

Gần như trong CĐ Thế Giới hôm nay, ngoài Chuẩn Siêu Cường TQCS, còn những Siêu Cường cũ là LB Nga (cựu LBSV cũ), Liên Âu và Hoa Kỳ là các Chúa Sơn Lâm trong Khu Rừng Nhân Loại.  Mỗi nơi, các Chúa Sơn Lâm đều có Quyền Lực và Quyền Lợi ảnh hưởng và liên kết nhau.  Do đó, tình trạng Kinh Tế và sự Thụ Đắc một Khả Năng Quân Sự, Võ Khí Hiện Đại vẫn là 2 Yếu Tố quan trọng?  Chúng tôi đề nghị Quý Độc Giả xem Tin Tức Thế Giới hàng ngày để cập nhật hóa những Vấn Đề liên hệ trong 4 Khu Rừng ảnh hưởng của 4 Chúa Sơn Lâm này.

 Ước Đoán Hướng Đi Của các Chúa Sơn Lâm (Hổ Vằn)  LB Nga, Hổ Trắng (Liên Âu), Hổ Vàng (Hoa Kỳ) và Hổ Xám (TQCS)  trong Tương Lai Gần:

Liên Bang Nga (Hổ Vằn) sẽ tiếp tục Kịch Bản của mình cho tới khi Hoàn Thành một Kịch Bản Quyền Lực (LL Quân Sự & Võ Khí Nguyên Tử)  & Quyền Lợi (Kinh Tế Thế Giới), sẽ phải đụng chạm với Khu Vực Liên Âu (Hổ Trắng) và Tầm Hoạt Động của Hoa Kỳ (Hổ Vàng).  Một điều chắc chắn là cả 4 Chúa Sơn Lâm này đều có Võ Công Hiện Đại và Nền Kinh Tế rất thách đố lẫn nhau.  Tôi ước đoán Họ sẽ không Đánh Nhau, tạo những Cuộc Chiến Tranh Đổ Máu, có sự Thiệt Hại Cao, mà sẽ Linh Động từ Ngoại Giao sang Kinh Tế, Nhượng Bộ và Hòa Giải đồng đều để duy trì Nền An Ninh Thế Giới.

 Dù có sự Căng Thẳng nóng đến mấy chăng nữa, Họ sẽ Dàn Xếp và Giảng Hòa với nhau, nhất là Phương Diện Kinh Tế, Nồi Cơm, Cái Bụng, Ai cũng cần Ai cả?

 Ước Đoán Hướng Đi Toàn Cầu Vào Tương Lai Xa: Tạm Kết Luận:

  Kịch Bản Hậu Chiến Tranh Lạnh của các Siêu Cường đang chuyển hoán và chưa Hoàn Toàn Rõ Nét, còn Tùy Thuộc vào Cách Hành Sử tương giao, nhất là khía cạnh Tôn Trọng Nhân Quyền, Sự Công Bằng trong mỗi Khu Vực, đặc biệt  của các Siêu Cường và các Khối Văn Hóa giầu mạnh, phong phú, sáng tạo với nhiều Mối Giây Liên Hệ, trong Cộng Đồng Quốc Tế của Chúng Ta, ở Hiện Tại và cả Tương Lai.  Tôi vẫn quả quyết là Không Có Thế Chiến Lớn như Quá Trình Lịch Sử, mà các Chúa Sơn Lâm sẽ duy trì Khu Rừng Nhân Loại bằng sự Phân Chia Ảnh Hưởng tương đồng, bắt đầu từ Khía Cạnh Kinh Tế, Văn Hóa và cuối cùng là Thế Chính Trị Hành Sử của Thế Giới Loài Người.  Và Cuối Cùng thì Sự Cấm Vận hay Trừng Phạt, trong các Lời Tuyên Bố của Liên Âu và Hoa Kỳ sẽ dịu dần cũng như sự Hưởng Ứng tốt hay xấu của Siêu Cường TQCS cũng theo Gió Chiều Nào, Che Chiều Ấy mà thôi?

 

Tran Vanson – 3/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union

www.history.com/topics/cold…/fall-of-soviet-union

www.theguardian.com

www.wisegeek.org/which-countries-were-part-of-the-soviet-union.htm

www.newyorker.com/…/putins-crimean-history-le…The New Yorker

www.thestar.com/…/is_vladimir_putin_looking_to_revive_t…‎

www.johndclare.net/cold_war1_Germany.htm

https://www.trumanlib…‎

www.borg-ibk.ac.at/aktivitaeten/60er/02Cold%20War.htm

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/ukrainian-crisis-vh-nxn-02262014101356.html

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/russian-energy-sector-nxn-03122014131457.html

http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Georgia%E2%80%93Russia_crisis

http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/03/05/what-russias-invasion-of-georgia-means-for-crimea/

 Dữ Kiện Ukraine:

[Ukraine  is a country in Eastern Europe. Ukraine borders Russia to the east and northeast, Belarus to the northwest, Poland, Slovakia and Hungary to the west, Romania and Moldova to the southwest, and the Black Sea and Sea of Azov to the south and southeast, respectively. It has an area of 603,628 km2 (233,062 sq mi), making it the largest country entirely within Europe.  The territory of Ukraine was first inhabited at least 44,000 years ago, with the country being a candidate site for both the domestication of the horse and for the origins of the Indo-European language family.

 

In the Middle Ages, the area became a key center of East Slavic culture, as epitomized by the powerful state of Kievan Rus’. Following its fragmentation in the 13th century, Ukraine was contested, ruled and divided by a variety of powers. A Cossack republic emerged and prospered during the 17th and 18th centuries, but Ukraine remained otherwise divided until its consolidation into a Soviet republic in the 20th century, becoming an independent state only in 1991.

 Ukraine has long been a global breadbasket due to its extensive, fertile farmlands. As of 2011, it was the world’s third-largest grain exporter with that year’s harvest being much larger than average.[16] Ukraine is one of ten most attractive agricultural land acquisition regions. Additionally, the country has a well-developed manufacturing sector, particularly in the area of aerospace and industrial equipment.

 Ukraine is a unitary state composed of 24 oblasts (provinces), one autonomous republic (Crimea) and two cities with special status: Kiev, its capital and largest city and Sevastopol, which houses the Russian Black Sea Fleet under a leasing agreement. Ukraine is a republic under a semi-presidential system with separate legislative, executive, and judicial branches. Since the dissolution of the Soviet Union, Ukraine continues to maintain the second-largest military in Europe, after that of Russia, when reserves and paramilitary personnel are taken into account. The country is home to 44.6 million people, 77.8% of whom are ethnic Ukrainians, with sizable minorities of ethnic Russians (17%), Belarusians, Tatars and Romanians. Ukrainian is the official language of Ukraine; its alphabet is Cyrillic. Russian is also widely spoken. The dominant religion in the country is Eastern Orthodox Christianity, which has strongly influenced Ukrainian architecture, literature and music.

 There are different hypotheses as to the etymology of the name Ukraine. According to an older and most widespread hypothesis, it means “borderland”, while newer linguistic studies point to different meaning of “homeland” or “region, country”. “The Ukraine” was once the usual form in English[21] but since the Declaration of Independence of Ukraine, the English-speaking world has largely stopped using the definite article.]

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: