AUSTRALIA, A BACKWARD CULTURE OR AN OPPRESSED GOVERNMENT?

ÚC CHÂU, NỀN VĂN HÓA TỤT HẬU HAY NỀN VĂN MINH BỊ KHỐNG CHẾ?
(Thơ Phiếm Luận, Văn Hóa, Xã Hội)

Gần đây dấy lên Phong Trào Thuyền-Nhân Di-Tản..
Không chỉ từ Lục-Địa Phi-Châu mà cả Á-Châu..
Những Người Di-Cư bị ngược đãi tại Địa Phương,
Họ bức-xúc dùng Thuyền vượt đại-dương, vào Úc..
Song Chính-Sách Di Dân hiện nay của Úc..
Tình Nhân-Bản không nhiều, còn Ngược-Đãi Người Di-Cư?
Hôm nay Duyệt Tin-Tức, Báo-Chí, các Mạng-Lưới Toàn-Cầu..
Tôi mới ngã ngửa, vì Trước Nay, <tôi vẫn Hoan Hô Úc>?
Thật ra, Gần Đây, Chính-Sách Di-Dân của Úc..
Tồi Tệ vô cùng và còn thật Bất-Nhân!
Xin mời Độc-Giả đọc & duyệt-xét các Trại -Dân..
Thì sẽ rõ, nhiều Đau Thương, cho <Người Di Dân Thế Giới>?
Tôi hi-vọng Chính-Sách Di-Dân của Chính-Quyền Úc,
Phải Xét Lại ngay, và Điều-Chỉnh sự Công-Bằng..
Cách Đối-Xử và Sửa Đổi Chính-Sách Di Dân..
Để Phù Hợp với Tình Người, Tình Nhân-Đạo,
Tôi không nghĩ Nền Văn-Minh này bị Khống-Chế,
Bởi một Chính-Quyền Vô Nhân Đạo như Hitler?
Và Ước Mong cấp thời Chính-Sách Di Dân..
Của Úc-Châu được phục hồi Tình Nhân Bản!

Tran Vanson – 3/2014

NGUỒN THAM KHẢO: (Xin mời Độc Giả vào xem Chi Tiết):
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boat-people-in-yongah-hill-discriminated-ta-03162014160912.html
http://www.humanrights.gov.au/immigration-detention-and-human-rights‎
https://www.refugeecouncil.org.au/…/4%20-%20Myths%20and%20facts…‎
Asylum seekers who arrive in Australia by boat are neither engaging in illegal activity … In line with our obligations under the Convention, Australian law also permits ….. inhumane, discriminated against some asylum seekers purely because of …
http://www.hiiraan.com/…/somali_refugees_claim_immigration_discrimination…‎
http://www.academia.edu/…/Australias_Policies_Relating_to_Ref

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: