STRONG ECONOMY IS ONLY ONE CONDITION OF THE SUPERPOWER

NỀN KINH TẾ MẠNH CHỈ LÀ MỘT ĐIỀU KIỆN CỦA SIÊU CƯỜNG?

(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

 Theo tôi, KT mạnh không đủ, chỉ <giống một Lão Giầu Trọc Phú>,

Hoặc chính Ông ta, phải có Nghĩa-Cử Nhân-Tình..

Của Cải giầu mà Nhân Tính không giầu..

Lòng Ích Kỷ không giúp gì Xã Hội?

Một Siêu Cường, theo tôi, là Quân Tử..

Nên Sẻ San Mức Lạc-Phúc với Nhân Quần,

Ngày Nay, nhiều Tỷ, Triệu Phú quá giầu..

Họ chiếm 80% Tiền-Tài, nhiều Tài-Nguyên, Bất Động-Sản..

Trong khi Giai-Cấp Giầu này chỉ 10% Dân-Số..

Đó là một Hiện-Tượng của Xã-Hội sẽ Bất-An?

Như Syria hôm nay, nhiều Nước trước đây..

Những Cuộc Cách Mạng Nhung hay Sôi Nổi?

Lý do chính phải chăng vì Nghèo Đói?

Đa-số Con Người phải Phản Kháng Tha Nhân?

Cho nên, muốn Nổi Tiếng là  một Siêu-Cường,

Theo tôi, Ta không nên Định-Nghĩa Siêu-Cường <chỉ Giầu về Kinh Tế>?

Hay Siêu-Cường là một Đại-Cường có nhiều <Hạch Tâm Võ Khí>?

Đàn-Áp các Nước Nghèo, buộc Họ phải Phục-Tùng?

Như Hiện Tượng Lịch-Sử Xưa, hđ Tần Thủy-Hoàng?

Hay như Hiện-Nay, nhiều Tộc-Dân còn trong Bức-Xúc?

Trở lại với Pham-Vi, một Quốc-Gia, một Tổ-Quốc..

Những Yếu-Tố nào  làm bền vững Nền Hòa-Bình?

Theo tôi, là Mức Lạc-Phúc Quần-Chúng nên Quân-Bình..

Đừng Chênh-Lệch quá, nhiều Kẻ Giầu, Người Đói?

Trong bao lâu, Nền Văn-Hóa, không Tình Nhân-Ái..

Đã gieo Mầm Phản-Kháng và  sẽ Tạo Chiến-Tranh?

Cho nên, Hy-Vọng Các Siêu-Cường Thế-Giới Hôm Nay…

Phải cộng cả Lãnh-Vực Nhân-Văn như Chính Trị?

Phải Trồng Người, nhất là Thế Hệ Trẻ..

Thành Loài Cây đứng vững ở Giữa Trời..

Làm Mực Thước cho Xã Hội Loài Người..

Nền Tảng tinh hoa chính là Phần Giáo-Dục?

Nhiều Quốc-Gia vẫn còn Nhiều Bất-Công, Áp Bức..

Họ vẫn tin Có Thể Đàn-Áp Quần-Chúng lâu-dài?

Đó là một Không-Tưởng của Chính-Sách Mơ Hồ?

Chỉ Xây-Dựng một Lâu Đài trên Bãi Cát..

Những Ý Nghĩa thanh cao, Tình Nhân Bản..

Thiết-tưởng Rất Cần trước khi Mơ-Ước Thế Siêu-Cường?

Lời Xưa nói,   Hữu Xạ Tự Nhiên Hương?

Phải chăng đó là <Lời Dặn Loài Người > theo Hướng Tốt?

Ta ước-mong các Siêu-Cường, nhất là các <Nhà Lãnh Tụ>..

Hòa Giải nhau trong chiều-hướng Thịnh Vượng Chung..

Bằng không, dù Nền Kinh-Tế giầu có < Cũng Như Không>?

Vì chỉ tạo nhiều Bất-Công và Hệ Lụy..

Cũng có thể Hôm-Nay, Bạn là Siêu-Cường Quốc-Tế,

Nhưng Ngày-Mai, Bạn có thể Xuống Đất Đen?

Vì Lòng Người, tùy thuộc vào, sự <Thăng Tiến Nhân Văn..>

Trong Lịch Sử của nhiều ngàn Thế Kỷ?

 Tran Vanson – 3/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.novelguide.com

www.thutong.doe.gov.za/ResourceDownload.aspx?id=40648

http://akarlin.com/2011/06/future-superpowers/

www.academia.edu/…/What_effects_did_the_Marshall_Pla

http://futurist.typepad.com/my_weblog/2006/05/why_the_us_will.html

www.123helpme.com/search.asp?text=cold+war

www.sussex.ac.uk/Users/hafa3/global3.htm

https://www.mtholyoke.edu/acad/…/copeland.ht…‎

www.worldsecuritynetwork.com/…/Russia-Fall-or-Rise-as-a-Superpower

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: