WHAT ARE THE CAUSES OF THE LOST JET MALAYSIA BOEING 777?

NGUYÊN NHÂN MẤT TÍCH CỦA JET-MALAYSIA BOEING 777?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Đã một tuần, mất tích Chiếc Phi Cơ?
Có Lý nào, Hiện Đại, Khoa Học Cao?
Mà Bó Tay, không tìm ra Phi-Cơ ấy?
Sau khi những Khả Năng, của 6-7 Nước..
Đã thăm dò, quan sát, lẫn điều nghiên..
Một Vùng Biển của Biển Đông, Thái-Bình Dương..
Trên một Diện-Tích cả hàng ngàn Cây Số?
10 Ngày Qua, Truyền Thông, nhiều Nguồn nữa..
Đã dần dần Tiết Lộ một số Nguyên-Nhân?
Đó không phải là Thời Tiết, hoặc Thiên-Nhiên,
Nên Quy-Định vào Nguyên-Nhân Do Con Người liên-hệ?
Riêng Lãnh-Vực hoàn toàn Kỹ-Thuật hay Khoa Học,
Không Dấu Tích gì cho thấy Nguyên-Nhân này?
Nếu Ta chấp-nhận Sự Quy-Trách Do Con Người?
Vậy Lý-Do rõ-ràng, đã <Có Sự Nhúng Tay> trong Phòng Lái?
Ai có Thẩm-Quyền ở đây, trong Phòng Lái?
Nếu không phải Phi-Công, LL Khủng-Bố rõ rồi?
Nhưng Khủng Bố không cho Nổ Máy Bay?
Có Mục Đích gì? Nhiều Bên, Nhiều Phe Phái?
Ai là Kẻ-Thù Ai, trong Sự-Cố này Châu Á?
Thế Lực Nào? Kỹ Năng lại quá tinh vi?
Việc đầu tiên là 153 hành-khách Người Hoa?
Còn TT Lý Khắc Cường TQ, lập-trường tích-cực,
Mở rộng <Vùng Dò Tìm> & mọi không-gian, tung tích..
Phải tìm-kiếm ra đến cùng Chiếc May Bay?
Hay Ta phải nhờ Nhà Ngoại-Cảm đoán thay?
Mới rõ được Đầu Mối Giây Ân Oán?
Nói Chung, nếu Nguyên Nhân không là Kỹ Thuật,
Thì Chiếc Boeing này, Sự Cố thuộc Chính Trị rồi?
Ta hãy quay về Tìm Lại những Liên Hệ thôi?
Rồi Kết-Luận, Lỗi Ai, Nguyên-Nhân Nào tác động?

Vanson Tran – 3/15/14

NGUỒN THAM KHẢO: (Mời Quý Độc Giả Xem Chi Tiết BBC):
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140311_malaysian_plane_newsearch.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: