UKRAINE PEOPLE AND THE MISSING JUNGLE STRONG TIGER: PUTIN

DÂN TỘC UKRAINE & CHÚ HỔ PUTIN NHỚ RỪNG
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Tôi mượn Bài Thơ của Nhà Thơ Thế Lữ..
Mô tả Hôm Nay, Ukraine, một Khu Rừng..
****
“Rừng Ukraine đây, một giang sơn gấm vóc?
Một thời xưa, Ta dõng dạc đàng hoàng..
Lượn Tấm Thân như sóng cuộn nhịp nhàng..
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc?
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”
**** ts Thế Lữ ***

Dù Quân-Đội Nga hôm nay vào Ukraine nữa,
Cũng chỉ biến-thành một Georgia cũ mà thôi?
Dòng Đời, những Khuyết-Điểm Văn-Hóa của Nga Sô..
Khó Nối-Kết để Thăng-Hoa, nếu không Sụp Đổ?
Người Chiến-Sĩ Cách Mạng Xưa, không Giầu Có?
Nay LT Putin Sống Trên Nhung Lụa, Khối Tiền?
Lý-Tưởng Xã Hội đã nhường Tham-Vọng lâu rồi?
Làm sao Có Thể Phục Hồi Danh Dự?
Nếu Dùng Bạo Động Thu Về Ukraine cũ..
Cũng không Xây Đắp nổi Thời Hoàng Kim?
Mà Đám Sinh-Vật đang khao-khát ở Khu Rừng..
Là một Dòng Sống của Tự-Do, Nhân-Quyền, Bình-Đẳng?
Một Số Người Ukraine Gốc Nga cũng thế?
Giấc Mơ Đời nên phân tách Chốn Quê-Hương?
Về với Người, Tình Cảm Cũ, Đất Ukraine..
Nay Có Tách chỉ càng thêm Chia Rẽ?
Dân Tộc Ukraine đã hình-thành Nền Văn Hóa
Chốn Quê Người sẽ Hối Tiếc Năm Xưa?
Hình như, cả Thượng-Đế & Luật Thiên Nhiên..
Đã ấn định Dân-Tộc Ukraine một Khu Phong-Thủy?
Nếu nay Phân Cắt cả Tứ-Chi và Cơ-Thể?
Hạnh Phúc Đâu? Đừng thử, tạo Niềm Đau!
Chỉ Tiếng Gầm của Mãnh Hổ, Chúa Sơn-Lâm..
Chưa thể đủ đảm-bảo , Nền Nhân-Văn Chất Lượng?
Hãy Đoàn-Kết, cùng nhau Giải Hòa và Tiến Bộ,
Sẽ Thanh-Bình, cả Kinh Tế, lẫn Tư Duy..
Còn đem Sẻ Thịt, Chia Cắt, Bán Non -Sông?
Niềm Ân Hận, không lâu, sẽ thành Hệ Lụy!

Tran Vanson – 3/2014

NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140306_putin_calculations.shtml
http://www.thica.net/category/tat-ca/th%E1%BA%BF-l%E1%BB%AF/
Vladimir Putin – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin‎
http://www.rushlimbaugh.com
http://www.foxnews.com/…/who-is-vladimir-putin-russian-p…‎
http://www.spectator.co.uk/features/9142182/putins-masterplan/‎
http://www.scaruffi.com/politics/russia.html‎
http://www.theblaze.com/blog/‎

ENGLISH TRANSLATION:

UKRAINE PEOPLE AND THE MISSING JUNGLE STRONG TIGER: PUTIN
(Palavering Social Poem)

I extract the whole Poem “The Tiger Missing Its Jungle” of Poet Thế-Lữ to describe Present Ukraine, a corner of a Jungle…[Here is the Ukraine Jungle, a Valued Country! Oh, in an old Glory Time, my arrogant Steps, on this land, were so proud! My Body, secretly, was roaming around and around… even under the thorn leaves and sharp long grasses? Where have been my Golden Nights, by the Jungle Springs? I was dreaming of the prey under the broken Night Moon? Where have been the Raining Evenings moving and changing all the four sides of my Jungle? Then, I quietly admire my land changing to new form? And where have been the new Dawns with green trees being showed with the new day Sunshine? and even, the Birds’ Singing Sounds making my Sleep more soundly? Then, I was waiting for the Death of the hot Sun somewhere, while I kept my Secret Part! Alas! My Glory Time & my living Images have gone, haven’t they? – ** ts Thế Lữ **

Even the Russian Army invade into Ukraine, they will turn this Land into another old Georgia. In the streamlife, previous Russian Culture could not recovered, relied and rebuilt its Promotion without Collapse. The old Revolutionary Soldier Image was not rich at all, but today, Leader Putin is living on the Luxury and Piles of Gold. His Social Ideal has given up to his Ambition, and how could he recover his Pride today? Even using certain Violent Forces, he could not rebuild the Glory Sovietic Period as before, while the Ukraine People are desiring A Freedom, A Life of Liberty, of Respecting Human Rights, and Justice, even the Ukraine Citizen with Russian Origin now.

They ‘d better analyze and ask their conscience toward their Motherland now. Separating from this Land, they will be belong to Russia in different Cultural background, will be sooner or later, they feel separated and regrettable; because, Ukraine People have been forming their own Culture for long. It seems God has created to Ukraine and Ukraine People a Special Feng Shui Position that can not be given up to Foreigners.

Ukraine People’d better not cut off any hand and leg, nor body to Others. Then, where will be Their Happiness? Don’t try, You Will Be Hurt! You hear at present the Roar of the Old Tiger, the Jungle King whose Culture can’t guaranty your Qualified Characters in your Lifetime at all? Please Unite together, Compromise Differences and Start Building Your Own Country to a higher level of Civilization. All of you will get sooner your Everlasting Peace, Properious Economy and particularly Your Wisdom Mentality.

Don’t divide & sell your Country & Your Body, you’ll be regrettable; because, you will receive with a sad Complication or Social Sufferings, sooner or later!

Tran Vanson – 3/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: