HOW COULD WE SOLVE THE PUZZLE OF UKRAINE?

PHẢI THÁO GỠ THẾ NÀO MỐI BÒNG BONG UKRAINE?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Ukraine là Ai? Là Ai, Là Ai nhỉ?
Là một Chú Nai hiền trong <Rừng Sô Viết> xưa?
Tôi phải mời nhà Sáng Tạo Mỹ <Phim Hoạt Họa Walt Disney?>
Hãy sống dậy, vẽ 1 phim cho <Khu Rừng Sô Viết..>
Tuy rằng <Rừng Sô Viết> đã tán-phân thành nhiều Nước,
Song mối giây Liên Hệ rất chịt chằng?
Như Góc Rừng Ukraine, Thiểu Số Người Nga..
Được yểm-trợ rất hăng bởi Nước Nga hiện-đại?
Chất liệu <Văn Hóa Cộng> xưa, tuy không còn nữa..
Song Ngôn-Ngữ, Cảm-Tình & Kỷ-Niệm chốn Môi Sinh?
Dù nay có vì hoàn-cảnh Sống Theo Dòng..
Người Thiểu-Số Ukraine gốc Nga vẫn còn lưu-luyến?
Cũng có thể trong Dòng Đời Đổi Mới..
Thích-Ứng không còn một Ưu Thế như xưa?
Nhưng còn rất nhiều Tộc-Dân khác, trong <Xã Hội Ukraine>?
Nếu Phân-Tích, Họ cũng có Nhu-Cầu & Dị-Biệt?
Cho nên Nền Văn-Hóa Ukraine cần Hòa Nhập?
Như Môi-Trường Đa Văn-Hóa của HCQ mà thôi?
Người Công-Dân Ukraine, <Gia-Vị Văn-Hóa> phải hợp Khẩu, Mùi?
Hiến-Pháp Ukraine phải thật Công-Bằng, và Hòa Hợp?
Tôi thiết tưởng tất cả các Nhà Lãnh-Đạo..
Nên để <Công Dân Mình> được sự Chọn Lựa Tự-Do?
Hầu như mỗi Lãnh-Vực đều có cái <Vòng to>?
Đừng Ai cố bước, dẫm tan cái <Vòng đó>?
Để tự Họ, những Công Dân Ukraine <Tự Do Chọn Lựa>?
Và hình-thành <Mô Hình Xã Hội> trong nhiều Khu-Vực Quốc Gia?
Và phải chăng đó Là <Một Tháo Gỡ thực tiễn> của Chúng-Ta?
Không thể <Ép và Vẽ> ra Mô-Hình mỗi Bên muốn?
Vì càng <Ép và Vẽ>, chỉ tạo ra một <Mùi Gia Vị.?
Thì số Khách-Hàng Ăn, sẽ phân-tán bỏ đi?
Như Hôm Nay, Ông Chủ-Quán Văn Hóa Putin..
Mấy Chủ Quán Âu-Châu hay Ông Obama <Nước Mỹ>?
Vẫn còn khá nhiều Ông chưa là Chủ-Quán..
Gia-Vị thì nhiều, nhưng xin đừng, nên <Để Quyền Khách Hàng Ăn>?
Mọi Công-Dân Ukraine hôm nay, phải Tích-Cực thi-hành..
Một Nhiệm-Vụ thiêng-liêng, mà Hiến-Pháp mình quy định?
Còn Quý Vị nào muốn Giã-Từ <Quyền Công Dân> ấy?
Yêu-cầu Chính Quyền cấp Chiếu Khán cho đi?
Tâm-Tình thoải mái Các Chủ-Quán, lẫn Người Ăn?
<Chả cần phải Vác Giao>, bắt Thực-Khách ăn Món này, Món khác?
Trưởng-thành rồi, Chúng-Ta cần lại nhớ <một Câu xưa, Tục Ngữ>?
Đó chính là câu, “Kỷ-Sở Bất-Dục, Vật-Thi Ư-Nhân”?

Tran Vanson – 3/14

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/business/2013/12/19/spc-marketplace-europe-best-of-2013-a.cnn.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/04/john-mccain-ukraine_n_4899085.html?utm_hp_ref=politics
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-01/u-s-lawmakers-push-sanctions-not-troops-as-ukraine-response.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_DisneyNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
http://www.disneytrivia.net/search.php?searchin=question+answer&keyword=?&operator=AND&catID&search=Search
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/03/140304_ukraine_vietnam_phamchidung.shtml

ENGLISH TRANSLATION

HOW COULD WE SOLVE THE PUZZLE OF UKRAINE?
(Palavering Social Poem)

Who Is Ukraine? or Who Are They, Who? Is Ukraine a Sweet Deer in the Sovietic Jungle long time ago? So, I must invite a famous Animation Film Maker, Mr. Walt Disney to return on Earth to draw A Film for The Sovietic Jungle, even It has been disparated & formed into several Nations now; however, its historical relatioship is still being complicated or confused. Like the Corner of Ukraine today, where A Minority Group of Russian-Ukraine citizens, has been supported closely by Russia Government today.

Modern Russia, even its Communist Substance has been faded in the life-stream, still maintains its close support their Russian in East Side of Ukraine, just because of their related language, sentiment and proud souvenirs of the past? It is possible that, in the new life environment, they have missed their old priority benefits as before; however, they must know there are other Ethnic Groups in Ukraine Society as well, if we try to analyze this land.

To me, Ukraine Culture needs to be Compromised as the typical Multi Cultural Environment. Ukraine Citizen must be familiar with their Cultural Ingredients and Ukraine Constitution must be fair and compromisable for all, and particulary, Ukraine Leaders must support All Citizen, their Human Rights in Freedom Aspect.

It seems to me that Each Area is A Big Circle with Unsolved Problems. So don’t let Anybody to step in and destroy the Circle. Let’s Ukraine Citizen themselve to exercise their Freedom Rights to choose What They Want, including their Form of Society/State in different Areas of their Country. Would it be our Pragmatic Solution? We could not press Them To Do What We Want; becaue We Could Not Draw Several Cultural Models for All?

Like a Cook, we can only create One Ingredient that will chase All our Customers away? Like today Restaurant Owners, Mr. Putin, the European Ones, and Mr. Obama of USA? Of course, there are many other Restaurant Owners who want to offer their Ingredients; however, we must respect our Customers’ Choice and Decision.

So, Ukraine Citizen must positively choose and implement An Important Duty that their Constitution has drawn. Anyone who wants to reject his/her Citizenship will be approved by the Government to issue Passports leaving his/her Residence. I think It would be comforfable for All, the Restaurant Owners as well as the Customers. We’d better not bring Knives and Weapons to force our Customers to eat this Dish or that One. We must recall our World’s Famous Proverb, ” Don’t Do to Others What You don’t Want They Do to You”./.

Tran, Vanson – 3/14

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: