THE GLOBAL REVOLUTION AND BILLIONAIRES

CÁC TỶ PHÚ THẾ GIỚI & CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI?
(Thơ Phiếm Luận Xã Hội)

Nếu Bạn đọc và hiểu tìm các <Siêu Cường giầu nhất>,
Thì cũng nên đọc và hiểu tìm <Các Tỷ Phú Địa Cầu>?
Trong nguồn Tham-Khảo sơ bộ của Chúng Tôi,
Thì con số 85 Nhà Tỷ-Phú được <Liệt Kê là Giầu Nhất>,
Theo Tờ Forbes.com và Báo-Cáo Diễn-Đàn Kinh Tế,
Đúc Kết trong một Chủ-Đề nghe rất Bất-Công,
Từ Davos, Switzerland, Oxfam Báo-Cáo Kinh Tài này,
(Đều nói, Cả Địa-Cầu đều Lao-Động cho <một Thiểu Số GiầuTỷ Phú>)?
Vì Tài-Sản của Địa-Cầu chỉ thuộc về <chỉ 1% Dân-Số>?
Số Tài-Sản này tính thành Mỹ-Kim lên 110 Ức.. (110 trillion),
<Số Thống-Kê> cho biết 7 tỷ Dân-Số của Địa-Cầu,
Nếu tính ra 1% Dân Số của <7 tỷ Người>,
Suốt 3 thập-niên qua, Tờ Báo-Cáo này kết-luận,
<Mức-Sống Lợi Tức Bất-Công> luôn rơi vào Lớp Số Đông Lao-Động?
Hôm nay, duyệt qua các Xã-Hội Siêu Đại-Cường,
Từ các <Nước Châu Á > đến Các Nước Tây Phương..
Ta lại thấy Bên Trong, Bất-Công không ít?
Con Người vẫn phải Di-Dân vì Lý-Do Kinh-Tế?
Vì Người Lao Động đều <Sống với Mức Lợi Tức Bất Bình Đẳng>
trong <Những Thập Niên qua>?
Còn trong hầu hết các Nước, thì <Giai Cấp Chính Quyền>,
Đều có Tham Vọng Làm Giầu dù Tham-Nhũng?
Tôi rất tiếc Thế-Giới thiếu Cụ Bà Hiền-Đức?
Để vạch-trần Các Bộ Óc Chế-Ngự Làm Giầu..
Ta ví-dụ thử, chỉ 4-5 Thập-Niên trước đây,
Chúng-Ta có nhiều các Bác rất nghèo, <làm Cách Mạng>?
Chỉ <4-5 thập niên sau>, các Lãnh-Tụ CM này rất phất?
Trở nên giầu, nhiều Tỷ-Phú, hoặc Triệu-Phú rồi?
Cũng tương-tự, CĐ Tư-Bản, các Nước Tây Phương,
Họ liên-kết ít lâu thành Tập-Đoàn Lợi Ích?
Các Ngân Hàng và nhiều Hạ-Tầng Cơ Sở..
Họ tóm-thâu và trở nên Triệu Tỷ-Phú nhiều..
Trong Thị-Trường Kinh-tế vẫn có Dạng Độc Quyền?
Chính Dạng đó làm giầu cho Các <TĐ Kinh Tế>?
Đa-số còn lại chỉ là Giai-Tầng Lao Động?
Dù Lương-Giờ cao hay Tối-Thiểu cũng Khó Giầu?
Họ phải có Màng-Lưới và Đồng-Chí, Người Thân?
Như Câu C0CC trước đây Tôi còn nhớ..
<C0CC> tức là Con Ông Cháu Cha đó?
Một Câu nữa nghe cũng hữu-lý trong đời?
Bạn còn nhớ, nghe Dân-Chúng nói hàng ngày?
Nhất Thân, Nhì Thế, Tam Ngân, Tứ Chế?
Tôi cho rằng trước đây Phong-Trào Cách Mạng..
Bác Hồ thường lý tưởng quá Cuộc Đời?
Bao nhiêu năm, Bác lăn lóc Quê Người..
Về Dậy Dỗ Lũ Đàn Em Tham Nhũng?
Mình đã vậy, trách Tha Nhân sao được?
Thế Giới này, đã gọi Thế-Giới Kim Tiền?
Cho nên các Triệu, Tỷ Phú bao nhiêu?
Mình Lớp Dân Ngu, luôn luôn là Lao-Động?
Chúng Ta lại hy-vọng thêm một Chu-Kỳ Cách-Mạng?
Của các Ông Thầy Sáng Tạo Thế-Kỷ Sau?
Một Cuộc Cách Mạng Đạo Đức Nhân Văn..
Mới bứng hết Gốc Rễ của các <Tay Trọc Phú Giầu Ích Kỷ>?

Tran, Vanson – 3/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Billionaire
http://www.worldometers.info/world-population/
Top 20 Largest Countries by Population (live)
1 China 1,391,099,514 11 Mexico 123,319,672
2 India 1,262,415,731 12 Philippines 99,540,085
3 USA 321,755,620 13 Ethiopia 95,720,733
4 Indonesia 251,848,670 14 Vietnam 92,263,604
5 Brazil 201,487,204 15 Egypt 82,952,355
6 Pakistan 184,155,358 16 Germany 82,675,670
7 Nigeria 176,914,749 17 Iran 78,135,075
8 Bangladesh 157,885,848 18 Turkey 75,541,990
9 Russia 142,587,401 19 Congo 68,757,854
10 Japan 127,045,911 20 Thailand 67,152,754

Year Total number of billionaires Combined wealth of known billionaires Number of U.S. billionaires Number of Russian billionaires Number of Chinese billionaires Wealthiest individual Wealthiest individual’s net worth
2013 1,426 $5.4 trillion 442 110 122 Bill Gates $72.7 billion
2012 1,226 $4.6 trillion 425 96 95 Carlos Slim $73 billion
2011 1,210 $4.5 trillion 413 101 115 Carlos Slim $74 billion
2010 1,011 $3.6 trillion 404 62 89 Carlos Slim $53.5 billion
2009 793 $2.4 trillion 359 32 28 Bill Gates $40 billion
2008 1,125 $4.4 trillion 470 87 – Warren Buffett $62 billion
List of countries with 10 or more billionaires in 2014
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_the_number_of_US_dollar_billionaires
Rank Country / Region Number of billionaires Richest of the Country / Region
1 United States 492 Bill Gates
2 China 152 Wang Jianlin
3 Russia 111 Alisher Usmanov
4 Germany 85 Karl Albrecht
5 Brazil 65 Jorge Paulo Lemann
6 India 56 Mukesh Ambani
7 United Kingdom 47 Gerald Cavendish Grosvenor and family
8 Hong Kong 45 Li Ka-shing
9 France 43 Liliane Bettencourt and family
10 Italy 35 Michele Ferrero and family
11 Canada 32 David Thomson and family
12 Australia 29 Gina Rinehart
13 Taiwan 28 Tsai Eng-Meng
14 Japan 27 Masayoshi Son
14 South Korea 27 Lee Kun-Hee
16 Spain 26 Amancio Ortega
17 Turkey 24 Murat Ülker
18 Switzerland 21 Ernesto Bertarelli and family
19 Indonesia 19 R. Budi Hartono
19 Sweden 19 Stefan Persson
21 Israel 18 Eyal Ofer
22 Mexico 16 Carlos Slim Helu and family
22 Singapore 16 Robert Ng and Philip Ng
24 Malaysia 13 Robert Kuok
25 Chile 12 Iris Fontbona and family
26 Thailand 11 Dhanin Chearavanont and family
27 Austria 10 Dietrich Mateschitz
27 Philippines 10 Henry Sy and family

http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/01/23/the-85-richest-people-in-the-world-have-as-much-wealth-as-the-3-5-billion-poorest/

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: