THE GEOGRAPHY & CULTURAL FENG SHUI LAWS

ĐỊNH LUẬT ĐỊA DƯ & PHONG THỦY
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Xưa và Nay, Thiên Nhiên thường ấn định?
Một số Khu Rừng của Nhân-Loại lẫn dạng-hình?
Ví-dụ xưa nay, ta có câu nói, “Nước Xa khó chữa Lửa Gần?”
Khi mà Chính-Nghĩa rất xa Tầm Tay Với?
Hôm nay, khu Rừng Nga, Liên-Âu bỗng động?
Hai Chúa Sơn-Lâm, 2 khu rừng này, <đối diện Động Rừng>..
Có nhiều Lý-Do mà ta thấy Động Rừng…
Như bầy Sinh-Vật tự nhiên phân tán mỏng?
Hoặc có thể chúng không quen môi-trường phong-thủy?
Hay, hoặc vì Nguồn Nước Mát nơi xa?
Cũng có thể dạng Văn-Hóa chi-phối trong Nhà?
Bầy Sinh-Vật vẫn đi tìm Những Gì thích-hợp?
Như tình-hình của Georgia lâu nay, độ trước?
Hổ Vằn Nga, quậy rất mạnh, trong <Khu Rừng>?
Song Rừng phân-hóa, có lúc Nga phải <làm thinh>?
Chỉ bắt nạt Nhóm Phân Hóa gần ảnh hưởng?
Từ một Georgia đã phân thành 3 Nước..
Nay tới Ukraine, tình trạng khá giống xưa?
Môi trường Liên Âu, dạng Phong-Thủy, Địa Dư..
Vì tỏa sáng Khu Rừng thêm lôi cuốn?
Do đó mà chúng ta cần xem Định Luật,
Vừa Địa-Dư, vừa Phong-Thủy, vừa Văn-Hóa nhân sinh?
Khi tìm hiểu 2 khu-vực Văn Hóa <Nga & Liên Âu>,
Ta thấy khá nhiều Yếu-Số, luôn có <Tầm Ảnh Hưởng>?
Hổ Vằn Nga, xưa cũng một Thời Oanh-Liệt?
Vẫn khát mong, Tiếng Hét của Ngọn Nguồn?
<Còn Bước Chân Đâu? dõng dạc, đoàng hoàng>?
Như thi-sĩ Thế-Lữ tả trong <Hổ Nhớ Rừng> năm cũ?
Hiện-đại, Hổ Trắng Liên-Âu & Hổ Vàng Mỹ..
Cần phải Coi-Chừng, dạng Phân-Hóa của Khu Rừng?
Thế Giới này, không gì quý bằng <Tình Anh Em>?
Cho nên, các Mãnh-Hổ hãy đừng quên Hòa-Giải?
Và cũng đừng quên Đinh-Luật Địa-Dư, Phong Thủy?
Sát cánh, chung lưng cùng Xây-Dựng Tình Người!
Trong bao lâu <Còn Hục Hặc>, Quyền-Lợi, Quyền-Lực Khu Rừng..
Sẽ Phân-Hóa nhau và Tạo Nên Chiến-Tranh tàn-khốc?
Tôi ước-mong các <Chúa Sơn Lâm>, luôn điều-nghiên, cộng khổ…
Xây dựng một Địa Cầu, Mức Tiến Hóa thật cao?
Và Tình Nhân Bản được Hòa-Bình, thật Thăng-Hoa!

Tran, Vanson – 3/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT – Mới Quý Độc Giả xem chi tiết thêm.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ukraine-on-the-verge-of-torn-out-02272014153455.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_within_the_Russian_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93Georgia_war
http://www.alternet.org/story/23230/dividing_russia
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/12/ukraine-victims-euro-russian-divide-2013122132119927878.html

 

ENGLISH TRANSLATION:

THE GEOGRAPHY AND FENG SHUI LAWS
(Palavering Social Poem)

Then & Now, Nature usually fixes everything, including several Mankind’s Jungles and their forms as well? For example, we have heard about a proverb, “With Far Water, We Can’t Cure Near Fire”, it has meant the Justice is always far away our Reach? Today, the Russian and EU Jungles suddenly become turmoil and the Two Jungle Kings are facing this Turmoil.

Are there a lot of Factors related to this Social Turmoil? Such as the Jungle’s living Animals are separated each other, because of their unfamiliar conditions of this environment, or the cultural feng shui ones? Or, their Cool Water Stream at certain far away place is attracting them? It is possible the Domestic Cultural Conflicts at their home base that they must run out to find What To Fit Themselves?

Such situation is similar Georgia in the past when Russian stripled Tiger, the Jungle King, strongly dominated its environment for a while. Then this Environment has been collapsed, separated and Russia had to neglect; because It could not do anything to improve the situation? Russia influenced the near Separated Groups strongly, when Georgia was divided into 3 separated Nations.

Now, Ukraine situation is very similar Georgia in the past & probably, the Cultural Environment of EU (including Geography and Feng Shui Conditions) has been attracting others more effectively? With this reason, we must consider several Cultural Factors that effect several Ethnics and European People, particularly the East Side when studying the two Cultural Areas: EU and Russian today.

Russian Striped Tiger has been known as the Jungle King (with its Glory Position) for a period. This King still desires his powerful Roar Sound in the past? But, How and Where are Its Strong Step as well as Its Clear & Strong Voice in the Past, as Poet Thế Lữ of Vietnam wrote in his famous Poem, “The Tiger Remembers Its Jungle”?

At Present, the EU White Tiger and American Yellow One must be careful of the World Division of all people. There is nothing valued than “The Brotherhood” of Human Beings; Therefore, Strong Jungle Kings must not forget our Mankind Reconciliation and the Natural Laws of Geography as well as Cultural Feng Shui. They must consider Sharing & Building together our Human Love. If not and being in Power and Interests Conflicts, our World will be divided and resulted with A Tragedy: Cruel & Destructive Wars..

I hope our World Superpowers, the Jungle Kings, consider and share their Hard Working Together to build up Our Globe to attain an Everlasting Peace as well as a Promoted Humanity Love at highest level of Mankind?

Tran, Vanson – 3/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: