THE SIGNS THAT ARE DESTROYING HUMAN LOVE AND GLOBAL RELATION

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA HỦY DIỆT TÌNH NGƯỜi & TÌNH ĐỊA CẦU

(Thơ phiếm luận, xã hội, giả tưởng, huyền thoại)

  <Vùng Lưỡi Bò>, tham vọng Chủ Quyền của Trung Quốc..

Và <Hành Vi của TQCS> khi khát-vọng thành Bá-Chủ trong Vùng.

Là một Hiện-Tượng đang Hủy Diệt Tình Người?

Trong khi đó, vì Tăng-Cường phát minh Kỹ-Thuật..

TQCS đã bắt đầu gia-tăng <Dụng Cụ Chiến Tranh>, Võ Khí..

Công-Nghệ cao, nhiều Thành-Phố đã Ô-Nhiễm Sương Mù?

Nền Kinh-Tế buộc CSTQ vượt ra ngoài <Săn Tài Nguyên, Khoáng Sản>?

Chưa xong,Ta cộng thêm Nhu-Cầu của <nhiều Siêu Cường khác>,

LB Nga, Liên-Âu, Ấn-Độ, Brazil, và các <Nước Đang Lên>..

Bình thường, Ta quên hẳn tìm hiểu <Dạng Môi Sinh>?

Đang Thay-Đổi rất nhiều, qua Thiên-Nhiên & Hiện-Tượng?

Vài năm qua, Nạn Sóng-Thần, Giá-Băng & Bão-Lụt..

Thực-Phẩm đã thiếu nhiều, Dự-Trữ của Loài Người?

Còn Tài-Nguyên, các Siêu-Cường Kinh Tế, vẫn Cạnh-Tranh?

Rất có thể tạo nên những Chiến-Tranh, Bạo-Động?

Trong khi đó, Loài Người quên đi Đạo-Đức?

Vẫn đam mê. bị Quyến-Rũ của Lợi, Quyền?

Khắp 5 Châu, Chế-Độ Chính-Trị của Con Người..

Thường rẽ ngả vào Hướng-Đời Dành Tham Vọng?

Ta trách ai?  Chế-Độ nào?  Tư-Bản hay Cộng-Sản?

Chúng luôn tìm “Hào Nhoáng” trong Nếp-Sống Con Người?

Chúng Ta quên rằng hơn 60% Dân-Số của Địa-Cầu..

Vẫn phải Sống trong nhiều Môi-Trường Nghèo Đói?

Những Thành-Phố Xa-Hoa, Tiện-Nghi, nổi lên Khắp Xứ..

Trong khi, <Diện-Tích Ruộng Vườn> càng ít, vì nạn <Tàn Phá Môi Sinh>?

Chưa kể Ngày Nay, Liên-Hiệp Quốc cũng bất-bình?

Nhiều Khiếm-Khuyết của Hành-Vi Con Người thế kỷ?

Trong một số Nguồn Tin trong phần Tham-Khảo,

Nhiều Chuyên Gia tiên đoán <Nền Văn Minh Nhân Loại> sắp suy-tàn!

Mời Độc-Giả xem một Video Sự Dự-Đoán Địa-Cầu..

Nó sẽ tự Hủy-Diệt không lâu vào <Năm 2100 sắp đến>?

Những Giả-Thuyết đã đang chứng mình vào Hiện-Thực?

Như Nạn Môi-Sinh bị Hủy-Hoại bởi Con Người?

Như Dạng Hâm Nóng toàn-diện của Địa-Cầu?

Như những Ngọn Sóng-Thần, Thiên-Tai & Động Đất..

Trong khi những Châu-Lục vẫn Tranh-Dành nhau, khốn khổ..

Bệnh-Tật lan-tràn, và dạng <Thiếu Ý-Thức> của Con Người..

Chúng ta có cần một Hội-Thảo Toàn Cầu ?

Về những Mối Lo đang gia-tăng & đe-dọa?

Trong khi <Loài Người>, vẫn Tranh-Dành nhau & Ích-Kỷ?

Triều-Cường gần đây tăng dần trong 4 Đại-Dương?

Nhiều Đợt Di-Cư nhiều nơi gần đây đã gia-tăng?

Những Nạn-Nhân vẫn cố tìm Nơi An-Bình cư-trú?

Niềm Hy-Vọng vô cùng ở các Nhà Lãnh-Đạo..

Hãy mau mau Chuẩn Hướng Định của Toàn-Cầu?

Có thể nào,  Dạng Trái Đất,  <Thượng-Đế phát Ký-Hiệu> chăng?

Cần Điều-Chỉnh <Tình Người, Tình Địa-Cầu> mà Chúng Ta đang sống?

 

Tran, Vanson – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://topdocumentaryfilms.com/earth-2100-final-century-of-civilization/

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risks

http://statements.bahai.org/95-0303.htm

 

 

 

English Translation:

 

THE SIGNS THAT ARE DESTROYING HUMAN LOVE AND GLOBAL RELATION

(Palavering, Social, Fictional & Mysterious Poem)

 <The Region of Bulk Tongue> is the Ambition of Communist China (CC) & its Greedy Dream to become the Regional Champ.  That is the Sign of Destroying Human Love, when increasing its Technology and its Warfare Modern Weapons & Equipments. The higher level of its Technology has increased its Serious Pollution Degrees in many Cities.  Due to the Economy’s Needs, CC must go far away to hunt for Natural Resources.

Not at all, we must consider the Other Superpowers’s Needs as well, like Federation of Russia, EU, India, Brazil and the Emerging Economy Countries.. Normally, we almost forget considering our Natural Environments that have been critically changing through several phenomenon in recent years, such as Tsunamis, Glacier Meltings, and Serious Floodings..  Human Foods, for example, have been lacked in a lot of places, particularly in the general inventory of World People.  For the Natural Resources, we have seen a lot of Competitions of Superpowers in Economy Fields in which we may get some results of violence or war.

While Mankind have almost neglected their Morality Aspect and dreamed in their Power and Rich Interests.  Among 5 Continents, the Human Politic Policies have tended to the Direction of Fighting for their Ambitions.  So whom do we blame? Which Regimes? Capitalism or Communism/Socialism?  While most of them have been following their Luxury Glories in Human Lives?  We almost forget more than 60% of Mankind have been living in different Poor and Hungry Environments on earth?  While our Luxury Cities have been merging without considering the decreasing Surface of Cultivation by Destroying our Natural Environments everywhere?

The United Nations Agency has been upset about many Countries of our Globe in Human Injustice and No Human Rights Respect.  We recommend you will read some more information in our References in which many Scholars have predicted our Earth Destruction not so long, in the year of 2100?  Several hyphothesis have been proving into our human realities, like the human destroy of natural environments, like the warming up degree of the earth, the natural disasters like Tsunamis, Earthquakes, etc..

Do we expect an International Forum for the Globe Problems that are our Human Menaces or not?  While Mankind are fighting or Interests and selfish, we experienced the Sea Water Level is higher in our 4 Oceans, several waves of Immigrations of refugees trying to find their safer society for living?

We hope in our World Leaders who must asps direct our Mankind What & How To Do?  Is it possibly that the Recent Global Changing Signs are dispatched by Almighty to Mankind?  Requiring Mankind to Adjust their Humanity and Global Love?

 Tran, Vanson – 2/2014

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: