The Cultural Fields of Russian Federation and European Union

CÁNH ĐỒNG VĂN HÓA LB NGA & LB ÂU CHÂU

(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 Chất-lượng trong <Đồng Lúa> hầu như đều có sẵn?

Nhà Nông trồng nhiều Giống Lúa coi chừng..

Cứ tạm nhìn Cánh Đồng Văn-Hóa của Ukraine..

Thì sẽ thấy Giống Lúa nào thích hợp?

Hai Giống Lúa có thể Trồng Chung được?

Song Nhà Nông cần Nghiên Cứu Cách Trồng?

Loại Phân Bón và Cách Săn Sóc, Thời-gian..

Đều cần được xem chừng bằng Lấy Mẫu?

Nhìn Đồng Lúa của Ukraine, trồng 2 Giống..

Mà Nhà Nông không hẳn có Tay Nghề?

Xem ra, Giới Nhà Nông, chỉ muốn <Gặt Hái> thôi?

Sự thật, Họ không hoàn toàn chủ-trương Trồng-Tỉa?

Chính hai Giống Lúa cánh Đồng nay phân-hóa?

Cũng chỉ vì Giới Nhà-Nông quả Kém Tài?

Ta lại duyệt qua Cánh-Đồng <Văn-Hóa Mỹ> thử coi?

Rất nhiều Giống khác nhau Trồng Chung đó?

Tại sao, <Lúa Đồng Đa Giống> Mỹ mọc lên vẫn tốt?

Trong khi Đồng Lúa của Ukraine, sự thật <Đã Mất Mùa>?

Suy-luận qua nhiều Chất Lượng ảnh-hưởng nơi này..

Yếu-Tố chính, theo tôi, là Tài-Năng Trồng Tỉa..

Trước khi bắt tay từ lúc đầu Gieo Mạ ..

Và Tâm-Tư tích cực của các Nhà Nông?

Trong bao lâu, <Nhà Nông> nhằm Lợi-Dụng thôi,

Đồng Văn Hóa ấy thế nào cũng <Mất Mùa khi Gặt>?

Và từ Cái Nhìn những mối Tương-Quan ấy..

Ta có thể quay về vài <Cánh Đồng Văn-Hóa> của Á-Đông?

Ngay sau khi Cánh Đồng <Văn Hóa Sô Viết> sụp-đổ xong..

Thì Nông-Chủ Mao Trạch Đông bắt đầu Canh-Tác khác?

Lão hy-vọng một Cánh Đồng toàn Giống Tốt?

Của một Vùng mà Thuộc-Hạ tuân thủ luôn..

Song sau vài <Mùa Gặt>, Bác thấy không xong..

Cho nên mới Bắt Tay Chủ Nhà-Nông Mỹ-Quốc?

Lối Canh Tác của Mỹ xem ra rất <Phù-hợp Thực-Tế>?

Ba thập-niên thôi, Đồng Lúa Bác tạm thành-công!

Nhưng thật ra, Đồng-Lúa Mỹ, chưa hẳn Thành-Công?

Họ vẫn Canh-Tác & Nhật-Tu bằng Nhiều Cách..

Gần như Nhà Nông Mỹ-Trung nay đều biết?

<Định Luật Trồng Người> & Trồng Lúa,  nhiều Thách-Thức không cùng?

Đó là một <Chuyển Hóa Chất Liệu> phức tạp theo Thời-Gian,

Vẫn phải cần một Tư-Duy rõ-ràng & hoàn-thiện?

Dù Nhà Nông Châu nào, trong 5 Châu-Lục..

Đừng nên quên Tình Nhân-Bản, nét Nhân Quyền?

Trong bao lâu những Yếu-Tố đó Bất Quân-Bình..

Sẽ Thất-Bại nhiều Mùa Màng trong Trồng Cấy?

Nhất là các Bác, đang Trồng Cánh-Đồng Văn-Hóa?

Cho Quê-Hương mình & cho cả Đồng-Loại Địa Cầu?

 

Tran, Vanson – 2/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.shsu.edu/~his_ncp/Soviet2.html

www.u-s-history.com/pages/h1881.html

www.wisconsinhistory.org/…/tp-039/?action

www.answers.com

 

English Translation

 The Cultural Fields of Russian Federation and European Union

(Palavering Social Poem)

 

The Nutrients in these Fields have been ready stored and the Farmers when planting several Rice Spiecies must be careful.  We suppose to observed the Cultural Field of Ukraine, may be, we realize what kind of species are fittable to the land.  Well, both species may be planted together, but the Farmers must study the Planting Ways, their required Nutrients, Maintenance and Time?

Mostly, I think they must take some Models for being certain. If observing the Ukraine Cultural Field, we see 2 kinds of Spicies and we also see the Famers are not smart how to plant both of them in the field; but all want to reap the crops?  They don’t improve how to plant their culture at all, divived and patriotical speaking, they’ve neglected the Planting Mission?

Therefore, the two kinds of spicies are separated apart.  In another word, the talent of Famers should be blamed.

 If comparing to the American Cultural Field, their Farmers have planted several spicies, not only one or two?  Why are their multicultural and multi-ethnic plants are always good? While the Ukraine’s One has resulted with a Bad Crop?  In deeper discussions, personally, I assume the Farmers’ Talent should be required, particularly their ideal social objective, before they plant the fields.  If the farmers just aim at exploiting for their own interests, without their people’s one.  I believe surely the Crops will be not sucessful.

 From this relationship, we may consider the Cultural Fields of Asia.  After the Sovietic Cultural Fields were failed, Mao Ze Dong started planting different ways and expecting All Plants and his Subordinates are all good at the same time; However, at the end of his Crops, he realized differently, unsuccessful crops, then He returned to contact with American Farmers, adapting American Planting Ways to improve his Fields.  Having passed 3 decades, Mao realized their Planting Methods are better and realistc; however, American Ones are not really perfect as He thought.  They still have to update their Planting Ways for Improvements along with the Crops.  It seems today both Chinese and American Farmers understand well that the Human Planting Laws as well as Rice Planting Methods are very challenging.

 This is really A Chemical or Substance Mutation through time in which Planters must improve their Mindset Wisdom, even for anyone in these 5 Continents.  They must not neglect the Human Rights and Humanity Love in this Cultural Planting Mission.  The Unbalanced Status in Human Planting, naturally, will bring Bad Crops at the End of Each Season, specially when Farmers Plant Their Cultural Fields, even for Their Country or for the Whole Mankind in our Globe.

 Tran, Vanson – 2/2014

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: