MY OPINION ABOUT THE POETRY DAY OF VIETNAM

NGÀY THƠ VIỆT NAM
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Tôi còn nhớ mấy dòng thơ Tiền Chiến,
Chất-Lượng của Thơ là chính của Tâm Hồn..
Tâm Hồn chúng ta hết sôi-nổi, đến bồn-chồn..
Khi đối-diện những Thăng-Trầm, môi trường Đất Nước,
Sự Phân-Hóa của Tâm-Hồn qua nhiều Định Kiến,
Rồi sâu hơn, qua Biến Cố Dòng Đời..
Tâm-Hồn ta lưu lạc với những Biến-Cố này,
Mang Dấu Ấn của một thời-kỳ Tang Tóc..
Suốt từ khoảng thời gian còn Chiến-Khu Việt-Bắc..
Cho đến thời kỳ Ký Hiệp Định Paris,
Tâm Hồn người Việt, chứa đựng Chất Thơ,
Chính là những <Ba Chìm> triền miên, hay <Bẩy Nổi>?
Trong hàng triệu những Môi-Trường hay Hoàn-Cảnh,
Mà Nhà Thơ đã cảm tác, ghi thành?
Có những Bài, chỉ Ca Tụng Phía Mình?
Có những Bài, lại quên đi Thực Tế?
Hoàn cảnh Thơ, Hoàn cảnh Người trong Cuộc?
Thế cho nên có hàng triệu Áng Thơ-Văn?
Một Chính Quyền khi Định Kiến vẫn mang?
Tôi thử hỏi, Môi-Trường kia, có hữu hạn?
Hoặc cái Nhìn Chung, khó có Tầm-Nhìn rộng?
Làm sao mà Đúc Kết hàng triệu Tư-Duy?
Rồi Thành Kiến, Vay Mượn, cả Nhận Vơ?
Đều tóm lược thành Công Trình Chiến Thắng?
“Bên Thắng Cuộc” vừa nghe, như đã lệch?
“Còn Bên Thua” chưa hằn, thiếu Tâm Hồn?
Tôi có đọc qua nhiều Hoàn-Cảnh qua Thơ-Văn..
Không chỉ gắn liền Một Không-Gian bé nhỏ?
Để có Cái Nhìn của Văn-Thơ Đất Việt..
Từ Ngàn Xưa… cho đến cả Ngàn Sau..
Thiết tưởng rằng, cần Bộ Óc khách quan?
Cần Phong Phú Tầm Nhìn Dòng Lịch Sử?
Rồi từ đó, Khúc Sông Nào bi tráng?
Và Con Người tham dự với Sắc Mầu?
Thì Hội Thơ Đất Việt mới tiến-hóa bền lâu?
Và Vườn Văn-Hóa Việt mới góp gom, đầy đủ?
Trong bao lâu, Hội Thơ, Tình hữu hạn,
Sẽ lu mờ trong Dòng Văn-Hóa Tổ Tiên?
Vì Nước Dòng chuyên-chở không hết Tài Nguyên..
Chất Thơ, Phú, Văn-Chương, tam sao thất bản?
Nguồn Văn Chương Ngày Nay, Ta chưa kể?
Hàng Triệu Nguồn, qua Internets Địa Cầu?
Và mỗi Nguồn, là một dạng Sắc Mầu?
Vẫn dính-líu vào <Gốc Nguồn> của Nền Văn-Hóa Việt?
Xin tạm dừng đây, Cuộc Hành-Trình tiếp tục..
Thế Hệ sau, hi vọng, sẽ Tổng-Hợp Công-Trình?
Thơ-Văn Cội Nguồn & Lưu Lạc Xứ Người..
Để Nguồn Văn-chương Lạc-Việt đươm mầu Tươi Thắm!

Tran, Vanson – 2/2014

NGUỒN XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/the-poem-s-day-02192014140955.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: