DISCOVERING THE VIOLENCE AND PEACE CHARACTERS?

TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG BẠO ĐỘNG & HÒA BÌNH?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Các Bạn đã từng đi coi Đá Dế?
Rồi Coi Gà Chọi, hay Coi Chọi Trâu?
Vậy cái Gene Bạo Động, đến từ đâu?
Có phải <Ông Trời> sinh mỗi loài như thế?
Gene Người Mông-Cổ xưa, nay còn không nhỉ?
Cũng có lần tôi thấy <những Chú Hổ> thật hiền?
Nhưng cũng có vài lần tôi bị <Chó đuổi như điên>!
Khi đến Nhà Ông Anh tôi thăm viếng,
Nhiều Học-Giả bảo, Sinh-Vật có Gene khác biệt..
Tôi liệt-kê một loạt, đọc cho kỹ, thì ra..
Trong Dạng Văn Hóa nào cũng có <Bạo Động hay Ôn Hòa>..
Tùy theo Yếu-Tố của Cảnh Đời va chạm?
Lão Say Rượu khi về nhà Đánh Vợ?
Chàng Thi-Sĩ ôn-hòa, lời Thơ rất đáng yêu!
Vậy Bạn Ý-Kiến gì hay đồng-ý với tôi..?
Qua mấy Dòng Trên, mình cùng thảo luận?
Bây giờ lại hỏi, Tại Sao Anh Trung-Quốc?
Rất hung hăng, bắt nạt, vẽ cả <Lưỡi Bò dài>?
Anh ta còn cái Gene Mông-Cổ hay không?
Hay đang làm gì với Việt-Nam & Nhân-Loại?
Tôi lại hỏi thêm, Tại-Sao, <Những Nhà Độc Tài > luôn bạo-động?
Như Syria, Miến Điện, TQCS lẫn Bắc Hàn?
Môi Trường Văn Hóa Họ có những Vấn Đề?
Hay từ đâu, mà Họ có nhiều <Gene Bạo Động>?
Hôm qua, Nhóm Taliban Pakistan, ôm Bom Tự-Động,
Tạo thương vong cả Hàng Chục Sinh Linh!
Cũng hôm qua, những Xác Chết ở Ukraine!
Đã làm Căng-Thẳng Tình-Hình Nước này Hai Phía?
Một bên Văn-Hóa Âu-Châu, Bên kia <Văn-Hóa Nga> ảnh-hưởng?
Rồi các Nước, có <Nhiều Bộ Óc> thông-thái, rất thông-minh..
Cũng không biết Làm Gì?. Ngồi Im bất-động?
Cạnh Việt Nam thì có Kampuchia và Thái?
Còn Trong Việt-Nam thì chứa chật Nhà Tù?
Những Công Dân Bất Đồng Ý-Kiến lâu nay?
Mà Hội Nhân-Quyền kết án, <CQ Việt Nam Độc Tài> quá đáng?
Các Nhà <Xã Hội Học> cũng đưa ra Lời Đề-Nghị..
Nên Hòa-Giải Nhau để mà Tránh Chiến Tranh?
Song theo tôi, Chất-Lượng Bạo-Động hay Ôn Hòa ..
Chúng còn tùy Giai-Đoạn Hội Nhập & Hoàn-Cảnh?
Như 1000 năm Bắc-Thuộc của Việt Nam Lịch-Sử?
Lúc nào cũng chăm-lo cho Dân-Chúng Chống Tầu?
Nhưng Tục Ngữ Việt vẫn có một Câu..
Khôn Dại Chúng Ta, chẳng qua Thời Vận?
May mắn Hôm Nay, Mình Giao-Lưu Thế Giới?
Không khác gì được Ra Chợ Ăn Quà?
Nào Chúng Mình hãy cùng chọn những <Món Rất Ngon?,
Hợp Túi Tiền, Về Nhà, <Ông Bà Già > không chửi?

Tran, Vanson – 2/2014

MGUỒN THAM KHẢO ĐỌC THÊM :
http://www.alfiekohn.org/miscellaneous/aggression.htm‎
http://www.salon.com/2012/05/28/is_aggression_genetic/‎
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/seville.pdf‎
http://www.researchgate.net/…Genetic…Violent…/3deec525ef1cc…‎
http://www.violence.de/bylinsky/article.html‎
http://www.livescience.com/5333-evolution-human-aggression.html‎
https://www.evidenceforchristianity.org/how-do-you-explain-violent-im…‎
http://www.beyondintractability.org/essay/aggression‎
http://www.un.org/rights/HRToday/hrconfl.htm‎
https://www.marxists.org/…/ch05-s03.html‎

DISCOVERING THE VIOLENCE AND PEACE CHARACTERS?
(Palavering Social Issue)

Well, have you ever watched the Cricket-Fighting? the Rooster or Buffalo One? So, where does the Violence Gene come from? Is that true the Nature has created each Animal or Species obtaining a gene like that? Well, another question: Is the Mongolian Gene still existing? In my life, I have seen some very sweety tigers; but I have also been chased by some rough dogs, when I come to visit my brother!

Several Scholars say each Animal has its own different gene as I mentioned in my References. Then, I realized in any cultural context, there are two kind of genes: violence and moderate, depending on the Living Conditions of different situations you got in touch with. An Old Drunk Man, when coming home, becomes rough to his lovely wife; however, when a Poet coming home, he sings some wonderful love poems to his wife! Do you have any idea, against or agreed with me? So, we may continue discussing on the social problem?

Now, we could question the Red Chinese; why are they so aggressive, so bullying towards us & the world? They have drawn a Huge Bulk Tongue and claimed their Sovereignty ? Do you think Chinese still obtain the Mongolian Gene or not?

In addition, why are Dictators always violent? Like in Syria, Myanmar, Red China and North Korea, Vietnam as well? Have their Cultures been in trouble? From where, do they have Violence Gene? Yesterday, there was a violent group of Taliban in Pakistan, using Suicide Bombers, killing more than 10 citizens. Several were killed & reported in Ukraine yesterday. Ukraine Political Event has caused more serious tension, due to the divided two Cultural influences, one is Russian and another is European One.

However, several Intelligent Politicians were inactive; because they did not know how to solve the social problem. Next to Vietnam, we have Thailand and Kampuchia, they are in trouble as well. In Vietnam, we have full prisons of Anti Government Individuals while the Human Rights Watch Agency proclaimed Vietnam Communist Government is very totalitarian and cruel.

World Socialists have recommended some Solutions to Compromise each other to avoid wars. Following me, It is all depended on several different situations and different conditions, like in ouy history of 1000 years under China Control, Vietnamese were always trained and educated to fight against them, the Chinese?

However, we’d better recall our famous Proverb, “Chance is always the reason better than our wise brain”. Fortunately, we are engaging with the World Cultural Exchanges, we may have a lot of chances.. Like we are in the market, hunting and choosing good foods for enjoying? So we must make a good choice, otherwise, our Parents will blame us when coming back home?

Tran, Vanson – 2/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: