The World Stadium and Future Martial Arts Fighters?

LÔI ĐÀI QUỐC TẾ & CÁC VÕ SĨ SẮP VÀO ĐẤU?
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Biển Đông & Hoa Đông đang sôi động?
Không những Hải-Phận thôi, mà Không-Phận cũng gay-go?
Hiện-nay thì TQCS đã bắt nạt được Việt-Nam,
Nhưng lại Khựng khi tiến sang Phi-Luật-Tân, Nhật-Bản?
Vết Dầu Loang cũng đang thử thách Mỹ?
Cho đến hôm nay, <LHQ và một Số Nước> cũng đang lo?
Vì như xẩy ra Cuộc Đấu-Võ, tại Á-Châu?
Không nhỏ bé như Chúng Ta thường suy-luận?
Các Chiến-Cụ Chiến-Tranh & nhiều Siêu Võ Khí..
Phải mang ra để thử-thách lẫn đo lường?
<La Raison Du Plus Fort Est Toujour La Meilleuse>?
Văn-Hóa Địa-Cầu đã từng tạo nên Tục-Ngữ ấy?
Vâng, Lý Của Kẻ Mạnh bao-giờ cũng Thắng?
Như hiện-nay, Chính-Quyền Độc-Tài sử-dụng với Người Dân?
Không chỉ ở TQCS, BHCS, VNCS thôi, <Nhưng ở nhiều Nơi>,
Chính Quyền nào cũng dựa vào cái <Thế Cao & Mạnh>?
Chúng-ta vẫn kỳ-vọng vào (Óc Tinh Hoa) các Nhà Lãnh-Đạo,
Nhưng, có một Điều, <khi Bộ Óc sơ xuất>, Thiếu Thông Minh,
Hoặc một Chiến-Binh nổi khùng, Bấm Nút <Hỏa Tiễn Thông Minh>?
Sẽ tạo nên Ngọn Lửa Chiến-Tranh khó cản?
Như hiện-tại, Ukraine, Syria, Thái-Lan đang đe dọa?
Nhỡ một Anh Chiến-Sĩ giữ <Súng Hiện-Đại> ra dùng?
Hay Số Chết-Chóc & Thương-Vong qúa cao, <gây Thù Hận>?
Cuộc Đấu Lôi-Đài sẽ cuốn lôi thêm <Nhiều Đối Thủ>?
Vì hiện nay, Ai cũng có những Liên-Minh?
Nhưng Đường Giây Nóng xem ra như Nguội Tanh?
Lác đác thấy Nhiều Ngoại-Giao còn xung khắc?
Những Chuyến Công Du của nhiều nhà Ngoại-Trưởng..
Rất bôn-ba, và có thể tiên-đoán được Tình-Hình?
Ở Ukraine hôm qua, <BT Ngoại Giao các Nước> hội họp rồi?
Riêng ở Thái-Lan, xem ra Nhà Vua, bất-động?
Ở Syria, xem ra Quân Chính-Quyền vẫn mạnh?
Và Tình Hình Thế-Giới đang xáo-trộn không ngừng?
Tại Miến Điện, Dạng Chính-Trị không tiến nhanh,
Tại Iran, Đường Ngoại-Giao, nước này Bế Tắc?
Nước Nga xem ra vẫn muốn <Dành Ukraine> tích-cực?
Còn Liên-Âu, xem ra Họ đều muốn Hòa-Bình?
Miền Trung-Đông, sau CM Hoa Nhài, tới chiến-tranh..
Nói Tóm Lại, Địa-Cầu chúng ta càng <Thêm Rắc-Rối>?
Theo-dõi sát tình-hình Vùng Lưỡi Bò Châu Á,
Có thể hơi Bình-Tâm, Tiếng Súng chưa Bóp-Cò?
Mặc dù <Tầu-Chiến TQCS>, xem ra Thách-Đố, dọa đe?
Nhưng <Liên-Minh Thế-Giới> bất lợi cho TQCS ở <Vùng Châu Á>?
Tin Võ Lôi-Đài, tạm dừng, Xin Chờ Thêm Dữ-Kiện..
Ước mong rằng dù <Hòa Bình Bé Nhỏ > vẫn còn hơn,
Để Nhân-Loại dồn ép nhau vào Cuộc-Chiến Điên-Khùng?
Tạo Hệ-Lụy thương đau như 2 Lần Thế-Chiến!

Tran, Vanson – 2/2014
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.history.com/this-day-in-history/un-condemns-prc-for-aggression
http://breakingdefense.com/2013/09/chinas-dangerous-weakness-part-1-beijings-aggressive-idea-of-self-defense/
http://www.empower-yourself-with-color-psychology.com/color-red.html‎
http://www.economist.com/…/china/21595925-communist-part…‎

English Translation

The World Stadium and Future Martial Arts Fighters?
(Palavering, Social Issue & News)

The Asian South Sea and Senkaku One are in trouble? Not only the Oceanary Region, but also the Air Zone? Now, Red China has bullying Vietnam, but its aggressive activity has been resisted by Phillippines as well as Japan. This kind of Oil Slick is challenging USA. That makes so stressful to several Nations near by; just because this event, if beeing happened in Asia, will be infuencing to several aspects, such as the very Modern War Machineries and Super Weapons of related sides.

The proverb, “The Reason of the Strong Is Always Right”, in French: <La Raison Du Plus Fort Est Toujour La Meilleuse>, has been heard from our Globe’s Culture. Exactly, like today, Several Totalitarian Governments have been applying th strong power to their People, like Communist China, Vietnam and North Korea, but we have seen this Rough Form in several Other Nations where their Governments always lean on and apply their Strong Power, as well.

We still hope the Smart Leaders who will handle intelligently the World Affairs; however, we can prevent a certain Mistake, or Less Intelligent Action, such as a crazy soldier who clicks at the Modern Missles System Device to cause a War Blame withouth prevention? At present, Ukraine, Syria, and Thailand are in Dangerous Conflict State when People are out of control. We are afraid of some Soldiers trying to use Modern Weapons and would cause higher Deads and Serious Injured Victims, particularly psychologically, causing the Hatred Implications, never stopping.

Now, we also realize there are several Alliances having been formed but their Telephone Red Lines seem very inactive, specially their Diplomatic Policies are still in conflict? We may realize this status through the different Activities of several Ministers of Foreign Affairs, going back and forth today. Yesterday, several EU & Russian Misnisters of Foreign Affairs formed their Conference to solve the Problem of Ukraine, but the situation was still in confused.

In Thailand, the King seems inative? In Syria, the Government’s Force seems still strong? The World is actively confused with Conflicts without stopping?
In Burma, its Politic Status is slowly improved to realize. In Iran, this Country Diplomatic Relation is stuck? Russia seems to influence on Ukraine Government positively to keep their Alliance? For EU Ministers in the Conference, they seem to set up with Reconciliation. In the Middle East, after the period of Jasmine Revolutionary Movement, the people turned into wars, like Syria.

In brief, our Globe is more confused. If following up closely the Asia Continent, especially the Bulk Tongue Region of Red China, we may be relaxing for a while, because, Red China realizing the situation is not profitable to their country, their Navy Fleet just shows off, without further dangerous action. So far, we haven’t heard their Ammunition Explosion yet?

So, the News of the above-mentioned World Fighting Stadium is temporarily hold on.. for collecting more actual facts. We hope, even with a Tiny Peace, the Glove is still better than the war, in which Mankind will have to kill each other and causing more Sufferred Implications, as we experienced in our last 2 World Wars!

Tran, Vanson – 2/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: