IF VIETNAM HAD A WISER WAR OF 1979

MỘT GIẢ THIẾT, NẾU VNCS & VNCH HÒA GIẢI, VIETNAM KO
BI LIÊN HỆ CUỘC CHIẾN 1979 & CÓ THỂ TIẾN BỘ HƠN TQCS NGÀY NAY?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Sự, Xã Hội)

Tôi ngồi rỗi, đi tìm-tòi vào Chiến-Tranh 1979,
Thấy một Hồ Sơ <Thời Sự Pháp> nói Chủ-Đề này,
Mừng quá, tôi xem và theo-dõi nhiều <Yếu Số của Chiến Tranh>.
Mà Tập-Đoàn Lãnh-Tụ VNCS ta, giải-trình, chỉ <Có Tiếng>?
Một câu tục-ngữ Văn-Hóa Việt ta nói, “Có Tiếng Mà Kô Có Miếng”,
Có nghĩa là, <TĐLT VNCS> bỏ lỡ một <Cơ-Hội với Hoa-Kỳ>?
Bị tẩy-não cho rằng TQCS là Người <Anh Em 16 Chữ Vàng>?
Tự lú-lẫn, không nhìn ra, <CT Đặng Tiểu Bình> đang <chơi Ván Bài Liên Kết Mỹ>?
Trong khi đó, TQCS xếp Ván-Cờ buộc <VNCS phải diệt tiêu Mỹ-Ngụy>,
Xua Quân vào để Giải-Phóng & Thống-Nhất Non-Sông?
TĐLD-CSVN đã thắng rồi, theo Hiệp-Định Ba Lê?
Kô nhìn thấy TQCS đã gài những <Nước Cờ đầy hiểm-hóc>?
Nếu, TĐLĐ VNCS nhìn ra Nước Cờ, <TQ đang cần Mỹ>?
Sẽ thấy, <Nền Kinh-Tế TQCS>, kém hơn 2 Nước Việt-Nam?
Nếu Việt-Nam, cả 2 Miền Hòa-Giải, Đoàn-Kết, <cùng chung đắp Non Sông>?
Có lẽ, <Nền Văn Hóa Việt> nay, đã vượt trên THCS?
Nếu cộng 2 Vế của Phương-Trình Kinh-Tế <VNCH & VN-XHCN>?
Lúc này, VNCH đang Phát-Triển tương-đương với Nam-Hàn?
Một Miền Bắc, nếu “Bộ Óc” thông-suốt, lẫn bao-dung?
Thì Việt-Nam hôm nay đã sánh-vai cùng <Tân Gia Ba & Nhật Bản>?
Mỹ mất 30 năm Kết-Liên, Hy-Sinh nhiều Chất-Xám..
Để THCS được thoát ra khỏi Nền <Kinh Tế rất Đói Nghèo>?
Nếu giải Phương-Trình, các NLĐCS Miền Bắc <Không Tự Kiêu>?
Thì Anh-Em Nhà Việt-Nam hôm nay, kôThù-Hận?
Không còn hai dạng Lá Cờ Vàng, <Cờ Đỏ>?
Tại-sao phải tuân-thủ Anh TQCS mưu-hiểm ngàn đời?
Như nhìn thấy TQCS Xâm-Lấn Lãnh-Hải gần đây?
Và thêm nữa, những Vùng Đất-Đai Địa-Đầu Chiến-Lược?
Ải Nam-Quan, Thảo-Nguyên, Tài-Nguyên thiếu Khả-Năng khai thác?
Lại rơi vào Kế-Hoạch thâm hiểm của <TQCS Anh Em>?
Được Tiếng Anh Hùng nhưng Đánh Mất Gươm-Thiêng ?
Ta thử hỏi, các NLT-VNCS, Khôn hay Dại?
Tôi mong rằng Hôm Nay, các NLT VNCS..
Hãy nghĩ đến <Tình Dân-Tộc> và hơn nữa Anh-Em,
Cả Ba Miền, gần 100 triệu Công Dân..
Vẫn chờ đón Chính-Sách Công-Bình, Bao-Dung cho Dân-Tộc!

Tran, Vanson – 2/2014
NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
https://www.youtube.com/watch?v=EwquvLE_85k&list=PLC851F10811681AD5
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung,_1979
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War

English Translation
JUST AN ASSUMPTION, IF SOCIALIST VN & REPUBLIC OF VN WOULD HAVE BEEN COMPROMISED, SVN WOULDN’T BE INVOLVED IN THE VN-SINO WAR OF 1979 & WE HAVE HAD A VERY PROGRESSIVE VIETNAM TODAY?
(Palavering, Social & Politic Issue)

Sitting in leasure, I have researched into the War of 1979 (Sino-VN). Very happy, I’ve found a French Archive mentioning about this War of 1979. I read and read, looked for & followed up several key numbers of this war, in which, I found our Communist Leaders of VN who, impractically, have maneuvered the War for gaining the Glory only? A Vietnamese Proverb has mentioned about this situation “Be Famous, But Not Pratical At All”. What do I mean? I really mean that The Leaders of Socialist Vietnam, completely neglected a very wonderful chance to have Relationship with Americans from the beginning.

I guess their Mind in this period had been well brain-washed by Communist China Leader, chairman Deng Xiaoping, a brother with 16 golden words? They did not realized Red China was trying to get along with USA for Improving their own Backward Nation in this period? Meanwhile, Red China planned to maneuver Red Vietnam to forward their Army into the Battle in the South destroying the Last Americans and the Republic of Vietnam, (Mỹ Ngụy), in the Famous Term of The Liberation of the South for Unification of the Country. In reality, Red Vietnam has signed the Paris Accord and they’ve known they were the Winners. However, the Leaders of the North Vietnam did not see the hard points and intentions of Red China Leader who directed the Chest Game?

If they did, they would realize Red China was critically in need of USA to rebuild its poor economy. If both South and North Vietnam compromised and united together, new Vietnam could have a better Economy than Red China as of today. Because, in this period, Republic of Vietnam in the South had a very progressive economy which was equivalent to the South Korea’s. If, the North, be alert and intelligent enough, naturally they knew how to compromise with the Sourthern Brothers, with its High Tolerance Policy. Vietnam today could be compared equivalent as Singapore and Japan.

USA, as I know, It has spent 30 years to get along with Red China, meanwhile spending a lot of “Know How Energy”, helping Red China build its poor Economy and establish new Manufacturer System for Improving its Technology and Science. Therefore, I assume if North Vietnam was not very arrogant, It would have changed its history more wonderfully than now. In addition, Vietnamese Brothers are not in Hatred Attitude and in Division Status, with their two different Flag Colors, one is Red and another is Yellow as of today.

Why does North Vietnam have to follow Red China who has been known as being intrigue and sinister for long? Recently, Red VN has seen Red China invading their Islands as well as their Strategic Highlands, such as Nam Quan Area, Highlands with rich Natural Resources which Vietnam could not have experts to develop, etc.. In reality, Red Vietnam has gained the Famous Compliment only; however RVN has lost its Wonderful Sword (intelligence). So, personally, I ask if They are Wise Winners or Wise Loosers?

Personally, I hope our Leaders of Socialist Vietnam today, would better think deeply about their Whole People Love, including All Brothers and Sisters of the 3 Regions: North, Center & South, and Overseas as well, including almost 100 million of people Who are still awaiting for their National Justice, Peace and Tolerant Policy from the Government.

Tran, Vanson – 2/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: