THE TWO HISTORIC & PATRIOTIC SONGS ON BACH DANG RIVER

CÓ HAI TRẬN ĐÁNH QUÂN TẦU TRÊN SÔNG BẠCH ĐĂNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM?
Thưa đúng vậy, sau đây là vài dữ kiện sưu tầm đển Ôn Lại Quá Khứ hào hùng của chúng ta:
1. TRẬN BẠCH ĐẰNG (năm 938) của NGÔ QUYỀN CHỐNG QUÂN NAM HÁN NĂM 938:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_(938)
2. TRẦN BẠCH ĐẰNG (1288) của TƯỚNG TRẦN HƯNG ĐẠO CHỒNG QUÂN NGUYÊN NĂM 1288
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_1288
Trong khi đó chúng ta có 2 Bản Nhạc Hùng Ca về Con Sông Bạch Đằng Lịch Sử này trong 2 Youtube sau. Xin mời Các Bạn cùng xem lại và cho Ý Kiền bổ túc nhé:
Bài TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG, Nhạc và Lời của ns Hoàng Quý & Nhóm Hợp Ca. Trong Youtube này, còn khá nhiều dữ kiện lịch sử, thi ca, xin mời các Bạn thưởng thức.
Tiểu sử ns Hoàng Quý được tham khảo liệt kê sau:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Qu%C3%BD
Hùng Ca Sử Việt: Trên Sông Bạch Đằng – ns Hoàng Quý.
https://www.youtube.com/watch?v=3Pq7Cs0MlnE
Bài BẠCH ĐẰNG GIANG: Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước website Tiểu Sử:
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_H%E1%BB%AFu_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
Hùng Ca Sử Việt: BẠCH ĐẰNG GIANG: Nhạc và Lời của ns Lưu Hữu Phước:
https://www.youtube.com/watch?v=xDG7-nwDl6A
Còn Trận Đánh Chống Tầu năm 1979 cho đến hôm nay vẫn chưa có Bài Ca nào cả? Xin các Nhạc Sĩ Ái Quốc hãy đóng góp vì đó là Sự Kiện Lịch Sử, cần minh bạch, phải không Quý Vị?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/02/140216_vuminhgiang_79war_part1.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: