DAD, WHAT IS THE MEANING OF THE WORD “ĐỊNH HƯỚNG”?

THẾ NÀO LÀ ĐỊNH HƯỚNG HẢ BỐ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Kỷ niệm Lớp Học Bilingual/Song Ngữ Hải Ngoại,
Một học sinh sắp Mãn Khóa Lớp 12,
Em dơ tay hỏi, Dịch 2 Chữ “Định Hướng” làm sao?
Lúc về nhà, Thằng Con tôi lại hỏi,
Bố ơi! Thế nào là Định-Hướng, hả Bố?
Tôi chỉ-dẫn tìm, tự-điển có chữ Directing không?
Cháu tìm, xem mãi, không thấy chữ Directing,
Chỉ có tĩnh-từ “Directed”, rồi động-từ To Direct..
Hôm sau, cũng trong giờ Bilingual về <môn Social Studies/Lịch Sử>,
Chúng tôi cùng thảo luận Hợp Từ <XHCN Định Hướng Theo Kinh Tế Thi Trường>,
Và đây là giờ, Lớp Tôi thảo-luận <Sôi Nổi nhất Trong Năm>!
Vì muốn tìm hiểu Thế Nào là <XHCN Định Hướng Theo TTKT>?
Nói riêng hợp-từ XHCN, tức Xã-Hội Chủ-Nghĩa nhé?
Cả Lớp đều khích-động, một loạt dơ tay!
Tôi lại cùng các Học-Sinh tranh-luận hăng say!
Chữ XHCN hay Communism, bao-hàm sự Cộng-Chung Lạc-Phúc?
Đó cũng là Ý-Nghĩa của việc Cộng-Chung Tài-Sản,
Tư-Sản bị đánh gục rồi, thì Tài-Sản <Phải Cộng Chung>?
Ta thử đặt cho hợp-từ XHCN là <X của Phương-Trình>?
Vậy Cộng-Chung Tài-Sản hay Xã-Hội Đại-Đồng là X?
Vậy những Gì đã tạo nên Phương-Trình ấy?
Những Ẩn-Số/Yếu-Số nào đã tạo X, thầy ơi?
Lớp Học lại náo động, sôi-nổi, rất vui!
Vì sau cùng, X chính là một <Giải Trình Kết Quả>?
Nhưng Thầy ơi! <X đã phơi bầy ra>, mà không là X?
Vì Hiện Đại thì, Tư-Sản lại là, <1 Yếu-Số của các Lãnh Tụ Việt Nam>?
Trong X hôm nay, không phải là <Dạng Cộng Chung>?
Mà cũng không phải là Dạng Đại-Đồng Xã-Hội?
Một Trò khác dơ tay, Thầy ơi! <Bất Công còn nhiều lắm>!
Quê Nhà em, Giai-Cấp Vô-Sản vẫn nhiều hơn?
Còn Đại-Đồng rồi thì Ai mà phải Vượt-Biên?
Nhiều nhiều lắm, các Học-Sinh đưa ra <Thêm Bằng Chứng..>,
Tôi có nhiều Dữ-Kiện, để trả-lời Thắng Bé!
Định-Hướng là gì, trong <Khối Óc> hãy còn non,
Nhưng tôi giật mình! vì nghĩ đến <Cả Nước Việt Nam>,
Khối-Óc Trưởng-Thành, nay bỗng Trẻ đi, Non lại?
Vì Cả Nước vẫn sử-dụng Hợp Từ <XHCN ĐH Theo TTKT>?
Có phải Dạng Xã-Hội này đang bị <Tẩu Hỏa Nhập Ma>?

Tran Vanson – 2/2014

NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC:
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_economy
http://www.econlib.org/library/Enc/Fascism.html‎
http://www.investopedia.com/terms/c/centrally-planned-economy.asp

DAD, WHAT IS THE WORD “DIRECTING”?
(Palavering Social Poem)

I have a souvenir in my Bilingual Class Overseas. One high school student, going to graduate his 12th grade, asks me a question how to translate the word DIRECTING? It is surprise when beeing back home, my little boy also asks me how to translate the word “Định Hướng” into English? I show him how to look up in the dictionary. Then, he tries for a moment, then answers me, “Dad, I found the verb To Direct and an Adjective Directed, so what word do I choose?.

The next day, in the same hour of Social Studies (History), my whole class discuss again the Phrase, <Socialism Directed To the Market Economy>. Well, this is really a very exciting hour of our class in the whole school year! Just because, the whole students in the class want to understand this special Phrase.

Separatingly analyzing the Phrase <XHCN> that means Socialism and should be understood as a Society Being Applied the Socialist Form. The whole class still very excited and questioned & discussed more and more. That means the Form of Gathering All Capitals of All People in the Country together, then dividing equally to the People in the Country; therefore their Level of Welfare is equal; None is rich and None is poor. When the Society’s Capital Class is killed by the Proletariat One, naturally, All Capitals must be gathered together? Then we try together to make An Equation with the variable No X.

X = Socialism = Communist Society. The the Question is What/Whats has/have created this Equation? Teacher, What Main Variables have made into that Equation? etc.. My Class is excited again and again, very interesting! Finally, X is the Answer, Students? No, Teacher, X is not the Answer. Because in Reality, It does not show those Elements at all. Because in Reality, Capitals are survived and shown, the X is the Capitals of VN Red Leaders. So X is not the Form of Socialism or Communist Society. Another Student raises his hand and says, “Teacher, in my Village and Region, the Proletariat Class Numbers are more than before, why? Another One says, “Teacher, there are a lot of Social Injustice now. If the Country has Justice and in communist form, why have so many people tried to flee by boats out of the Country?

Then, so many proofs of the students in my class are mentioned.. I feel good, because I have enough explanations for my boy at home. But, I am surprised the most when I think of our Whole Fatherland! Does this Nation’s Matured Mind, suddenly, become unmatured again, or become younger? Just because, my Whole Country is using the Phrase <XHCN ĐH Theo TTKT/Socialism Directed to the Economy Market>? Is that true that our Societal Brain has some Mental Problem?

Tran Vanson – 2/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: