TRAVELLING THROUGH THE DIFFERENT FIELDS OF CULTURE

DU LỊCH QUA NHỮNG CÁNH ĐỒNG VĂN HÓA?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Chừng 50 thập-niên gần đây, Toàn-Cầu nhiều Biến-Cố?
Những Cánh Đồng Văn Hóa, Bạn thấy gì?
Ở Phương Tây, tôi di tản đến đây..
Đồng Văn-Hóa của Họ không nhắm vào Lãnh-Tụ,
Ở Phương Đông, tôi có về qua, du-lịch..
Nơi nào cũng vậy, Họ <Dựa Vào Lãnh Tụ> mà theo?
Đó có phải là Chất-Lượng Văn-Hóa đặc-biệt không?
Cho nên Chúng-Ta thử đào sâu và khai-thác?
Cái Thói Quen của Người Dân Tây-Phương có..
Là Họ nhìn, sau mỗi một Mùa Màng?
Người Lãnh Tụ hơi giống Trưởng Cánh Đồng..
Đều có thể <Đi Đoong>, sau thời-kỳ Gặt Hái?
Họ dựa vào Tài-Năng và Cái Nhìn Thăng-Tiến..
Rồi cùng nhau Lựa Chọn Lãnh-Tụ để Bầu?
Còn Á-Đông, tôi thấy Lãnh-Tụ chẳng cần Bầu?
Mà thường do một Tập-Đoàn Đảng-Viên chỉ định?
Thời Xưa, khi mà Tần-Thủy Hoàng xưng Đế..
Thống-nhất Trung-Hoa, bằng cách dẹp Thất-Quốc trong vùng,
Nhưng sau đó, ta thấy Hán-Sở Tranh-Hùng,
Rồi còn lại 3 nhân tài Tam-Quốc: <Ngụy Ngô Thục>?
Lịch sử Văn-Hóa Trung-Hoa là Duy Lãnh Tụ?
Chứ không nhằm, Quyền Lợi của Người Dân?
Sau Thất Quốc, thống nhất bởi HĐ Tần-Thủy-Hoàng,
Tiếp theo nữa như Hán, Sở, rồi Tam-Quốc,
Phân hóa dài dài, trong Triều-Đại Nam Bắc..
Lãnh-Tụ thay nhau, nổi dậy Cướp Chính Quyền?
Nước Trung Hoa còn bị Giặc Ngoại Xâm?
Trong các Bộ-Tộc của Trung Hoa Lục Địa?
Vì dụ như Nhà Nguyên, Cướp Nhà Tống?
Ví dụ nhu Nhà Thanh, Cướp Nhà Minh?
Nền Văn-Hóa Trung-Hoa không được ổn-định lâu dài..
Dân-số tản mát khắp các nới, nhiều Châu-Lục?
Hai Lãnh-Tụ nổi gần đây sau Chiến-Tranh Lạnh,
Là Mao Trạch-Đông Lục-Địa & Tướng Tưởng-Giới-Thạch Đài-Loan?
Ngoài ra, phải kể <Nét Nổi> của Dân Trung-Hoa..
Họ tụ-tập lập thành 1 Quốc-Gia Tân-Gia-Ba, <Đông Nam Á>?
Nền Văn-Hóa Trung Hoa, vì quá đông Dân-Số?
Lục-Địa ngày nay, <56 Sắc Dân> cũng chưa hẳn Thuận-Lòng?
Như Tân-Cương, Tây-Tạng, và một số Nhóm Tây-Nam,
Dạng Thống-Nhất gần như phải Dùng Bạo Lực?
Một khi Nền Văn-Hóa Quốc-Gia còn phân hóa?
Tôi thiết-nghĩ rằng các Nhà Lãnh-Đạo vẫn Kém Tài?
Trong khi nhìn Cánh Đồng Văn-Hóa Tây-Phương?
Nét Dân-Chủ như những Cây Lúa Xanh mơn-mởn?
Cánh Đồng Văn-Hóa của Đông-Phương còn nhôm nhổm,
Giống Lúa chọn vào, do một <Nhóm Nhà Nông>?
Họ không ứng-dụng những Phương-Pháp Tiến-Bộ Canh Tân?
Cho nên, sẽ khó thể Gặt được <Mùa Màng tốt đẹp>?
Chưa kể, nhìn kỹ nhiều Giống tốt, <trong Cánh Đồng Văn Hóa>,
Mấy Bác Nhà Nông ta, lại tưởng <Giống Lúa nòi>?
Không ngờ, Chúng Giống Tốt, trân-quý lâu nay?
Thế cho nên, Mùa Gặt, khó Thu-Hoạch Tốt, <Trong Cánh Đồng Văn Hóa>!

Tran, Vanson – 2/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://www.infoplease.com/country/china.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Singapore
http://www.globalissues.org/article/144/china-and-human-rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_

English Translation

TRAVELLING THROUGH THE DIFFERENT FIELDS OF CULTURE
(Palavering Social Poem)

In recent 5 decades, the Globe have received several Events?
Through the different Fields of Cuture, what do you see? I have immigrated to the West & lived here.. I realized their Culture Fields did specify only to their Leaders. But in the East, after having travelled, I recognize one unique thing. Everywhere, they aimed and leaned on their only Leaders. Is this a special character of each Culture?

Let’s try to analyze deeply and observe..I realized Westerners have an habit of Looking for Each Crop Result. And, their Leaders are similar the Chiefs of Agriculture everywhere.. These Chiefs could be not chosen anymore, basing on their Talent and Promotion for the crops. Together, They will choose or vote other ones again and again..

But in Asia, or Eastern Culture, They did not vote their Leaders at all. Their Leaders are assigned by the Party Leading Group. In the old time, when Qin Shi Huang declared his Throne of Emperor. He unified all of the Seven Nations by destroying all 7 Kings.The following periods, we saw again, only Two Nations fighting each other. Then again, only the Three Heroes in the Three Nations: Wei, Shu, Wu, (Ngụy Ngô Thục).

We may say the China History is always leaned on the Leaders, not leaned on the Human Rights of its People. Like, the Unification of 7 Nations by Qin Shi Huang through the Two Dynasties: Han & Xin, the Tree Dynasties Wei, Shu, Wu, the Northern and Southern Dynasties, etc…The Leaders merged and overthrown the previous for Power; however, China Land were invaded few times by their neighbors, like the Yuan Dynasty, the Ming Dynasty and the Qing Dynasty.. China Culture is not stable for long and overpopulated people have been spread out to several overseas countries or continents.

In recent period, after the Cold War, two famous Leaders, Mao Zedong (the Communist Leader) in the mainland and Chiang Kai-shek, the leader of Kuomingtang (Nationalist party) in Taiwan. We do not forget the Associated Group of Chinese has formed Singapore, new Nation in the Southeast Asia in 1959, with the first Primer Minister Lee Kuan Yew until 1990, then the next PM Mr. Goh Chok Tong, then Mr. Lee Hsien Loong in 2004 till now.

The overpopulated status of China in the Mainland today, composed of 55 Ethnic Groups, & the main Han Group have caused Different Conflicts all the time, like The Tibet & Uyghur, the Mongols, etc.. In order to unify them, China Communist Party must use Strong Force, therefore, personally, China Culture is still separated & China Leaders have not shown enough Talent to handle their National problems in compared with the Western Field of Culture where the Democracy Rice Plants are wonderful and freshly green, after each crops..

In brief, there are still a lot of shortcomings in the Eastern Field of Culture, like Choosing the Good Species for the Crop, Lacking of Updated Methods of Agriculturing and therefore, Eastern Culture will not expect Good Crops as expected in near future. Excluding those above Shortcomings, mentally, the Eastern Culture Leaders disregarded Good Plants for the Field as well as being doubtful of Young Generations of their Rice Field Plants, to me, it will be very hard to gain Good Crops in their Fields Of Culture sooner as expected!

Vanson Tran, 2/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: