THE ECONOMY MARKET FORM VS THE FORM OF ACQUIRING POWERS

DẠNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VS CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM QUYỀN LỰC

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Bạn có nghĩ rằng, Vào Đời quá khó?

Bình-thường, Ai cũng cho rằng, <Có Việc> là may?

Và Ta thường liên-hệ câu Tục-Ngữ sau đây:

Rất đúng. ” Có Thực mới Vực được Đạo”?

Nhưng khi <Có Thực> rồi, thì Ta thuần Đạo?

Đó là Chiến-Lược Mềm Kinh-Tế, 1 dạng Chiến-Tranh?

Dạng Kinh-Tế Thị-Trường, bao hàm Cuộc Chiến Tranh?

Bạn tin không? Giả-thiết rằng Bạn giao <Ruộng Vườn cho Người khác>?

Bạn định ngồi không, hàng năm, ngồi <Thâu Lợi Tức>?

Khoáng Sản, Tài Nguyên, vạn Dự-Án cho Người?

Nhiều Lãnh-Vực, Nước mình ở Trình-Độ I Tờ..

Sẽ có thể phải “Nhường Đường” cho Người Khác?

Ví-dụ Hiện-Nay, bao Dự-Án đã nhường cho Trung-Quốc?

Nhan nhản những Liệt-Kê, Báo-Chí kêu gọi <sự Chú-Ý của Chính Quyền>..

Nếu chỉ nhắm vào <Mầu Hồng> không , không đủ?

Phải làm sao Học-Hỏi được <Chất Xám> của Người?

Xem ra Anh Tầu TQCS đã rất tinh-khôn?

Học Chất-Xám khá nhanh, đang thi-đua với Mỹ?

Không những thế, TQCS <Trải Vốn Đầu Tư>, trong nhiều <Nền Kinh Tế>?

Vào Phi-Châu, Đông-Nam Á, khắp cả nhiều nơi..

Ở Ukraine, Trí-Thức của Họ đã báo-động rồi?

Các Dự Án Kinh-Tế, liên quan đến <Vốn Đầu-Tư & Chất Xám>,

Chúng lại có một Ma-Lực cuốn lôi <Nhiều Cái Bụng..>

Sẽ lôi theo tất cả Trí-Tuệ lẫn Tư-Duy?

Nhìn thử xem, những Dự-Án TQCS đã <Đặt Ở 3 Miền Bắc Trung Nam>?

Phải chăng <Dân Việt Mình> ngày càng thêm Nhượng Bộ?

Tôi cho rằng KTTT thiếu Chân-Chính, là Chiến-Lược?

Của Nước Giầu đã/đang Thâu-Tóm Nước Nghèo?

Dạng KTTT tuy chỉ Tạo Quyền Lực Mềm,

Song sẽ Chế-Ngự Chúng Ta, khi Mình Phụ-Thuộc?

Một khi mất hết Nguồn Tài-Nguyên cùng Nhân-Lực,

Phụ-Thuộc rồi, dĩ nhiên, đi đến mất Chủ-Quyền?

Mời Quý Bạn đọc xem, và nghiên-cứu rõ-ràng..

Phần Tham Khảo những Nguồn Tin có thật?

Hy vọng rằng Hôm Nay, các Nhà Lãnh-Đạo,

Biết <Trồng Người> để Dân-Tộc có Chất-Xám lẫn Nhân-Tài,

Bằng không, Tương-Lai Đất Việt, sẽ có Ngày..

Sẽ Phụ Thuộc các Siêu-Cường Giầu & THCS?

Cũng từ dạng Cạnh-Tranh Lợi-Quyền trong Kinh Tế,

Chiến-Tranh Nhân Loại như đang nhen nhúm Hình-Thành?

Như Chuyển Trục <Cơn Bão Đời> vào Khu Vực Á-Châu?

 Tran, Vanson  – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-trung-quoc-lai-sap-lap-can-cu-o-quang-tri/1848385.html

http://www.youtube.com/watch?v=XGB5jw9DfdE

http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/11/thoi-chet-quang-ninh-cho-tau-thue-at-en.html

https://hoangtran204.wordpress.com/category/ban-tai-nguyen-khoang-s%E1%BA%A3n-cho-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngoai-thue-d%E1%BA%A5t-50-nam/

http://www.diendan.org/viet-nam/ve-viec-cac-tinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-thue-111at-111au-nguon-trong-rung-nguyen-lieu-dai-han

http://www.vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=551:vic-10-tnh-t-y-cho-trung-quc-thue-t-vi-sao-cac-tnh-dam-lam-liu-n-nh-vy&catid=58:vietnam&Itemid=513

http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/the-gioi/ukraine-bac-bo-viec-cho-cac-cong-ty-trung-quoc-thue-dat-a11981.html

www.diendan.org

www.vcomtech.net

www.doisongphapluat.com/…/ukraine-bac-bo-viec-ch…‎

www.ttxva.net/cho-tau-thue-dat-mot-moi-hiem-nguy/

www.caotraonhanban.org/index.php

https://hoangtran204.wordpress.com/…/ban-tai-nguye

 English Translation:

THE ECONOMY MARKET FORM VS THE FORM OF ACQUIRING POWERS

(Palavering Social Poem)

 Do you see, it is very difficult to engage in Life?  Normally, everyone thinks it’s lucky to have a job and we are often related to the Proverb ” Exactly, We only excercise our Religion, when We have enough Food?” However, when we have enough Food, we are related to that Religion? Personally, I think the Economy implies also the form of war in it. It is the Soft Strategy of Wars, do you believe or not? Suppose you transfer your ricefield and garden to others in order to gain annual profits.

 Vietnam has offered several Contracts to Others in different Investment Projects; because our Technology Level is still low and can not assume those works.  As of todate, we have offered to China many Projects. Several domestic newspapers are mentioning and worrying about their good or bad points of view at the end.  Following me, it is not a good idea, if the Government aims at assuring their Loyal Party Members only and neglects high educated Experts living overseas.  Vietnam Students must be trained with Higher Education in different branches to improve our Nation as soon as possible. 

 We realize Communist China is very malice and smart to learn quicky their technologies from USA and compete several aspects with USA today?  China has also invested far aways to Africe and some other Economies as well.  These Invested Projects of China have drawn a lot of Jobs to these People, not only their daily needs but also their influenced mind as well.  In Ukraine, the Intellectual Class has warned the Government about China aggressive Investing Projects.

 In Vietnam, we must look at the Projects China has invested in our 3 Regions: the North, the Center and the South.  We must ask ourselves if our Government has given up several Projects to China? That means, economically, we are giving up our Sovereign and Power; because of dishonest Investment Projects are Economic Strategies of Superpowers aiming at catching all Poor Nations.  Even the these Strategies are the Solft Ones; however, when all of our infra structures are belonged to these Superpowers, lacking of Skills and Manpower, we must be,naturally, dependent on their power.  Finally, we must give up all of our Sovereign Power as well.  I hope you will read and research in details for better understanding in our below Sources to analyze if they are reliable or not?

 Personally, I expect our National Leaders would be wise and considering the Educational Foundation, so that our Nation has enough Technology and Science Required Degree to handle for Improvements.  If not, our Nation will be someday be dependent on other Rich Superpowers or Red China as well. The Mankind Wars have been implying in the formation in Asia, due to their Competition of Interests in the Region?

 Tran, Vanson  – 2/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: