THE POLITIC FORM WOULD BE CHANGED WHEN ADAPTING INTO WORLD COMMUNITY?

CON TẮC KÈ CHÍNH TRỊ TRONG

TỤC NGỮ NƯỚC CÓ VẬN, DÂN CÓ PHẦN

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Một gia-đình nghèo, sống trong một làng hẻo-lánh,

Đã từ lâu, Họ nghèo-đói, những mùa đông!

Mà Tết này, Họ được <Đoàn Xã Hội > đến viếng-thăm,

Và còn trao tặng cả Quà và Thực-Phẩm,

Niềm hân hoan của Họ làm tôi cảm-động!

Vì ít ra, thấy được <Lòng Nhân Đạo> của Chính-Quyền,

CQ VN-XHCN lãnh-đạo Nước mình đến 6-7 thập-niên..

Cũng có nghĩ tới, ít nhiều, <Giai Cấp Nghèo> khổ-cực?

Song song với Môi-Trường, thấy có nhiều Thế-Lực,

Ai cũng lo để Tăng Trưởng Lợi-Nhuận nhiều?

Lãnh Vực Hiến Pháp, tuy khuôn khổ bình-thường..

Sau cuộc Lấy Ý Dân của Hệ-Đoàn Cán-Bộ?

Hệ Thống Chính-Trị hiện nay của Nước Việt..

Từ Trung-Ương cho đến cấp Thôn-Xã Làng Quê..

Người Trong Nước thì yên-vị với một Môi-Trường

Dù Dạng XHCN, tổ-chức theo Đoàn & Đội-Ngũ?

Đây là một <Dạng Tổ Chức >, QGCS như Nga-Sô trước,

Nhưng có phần nào nới lỏng làm <dễ dãi Người Dân>,

Sau khi Môi Trường đã <Loại Bỏ Đối Lập>, người Quốc-Gia?

Và còn lại một Tập-Đoàn Tối-Cao Đảng Cộng-Sản,

Tập-Đoàn ấy, thích ứng hóa vào Môi-Trường Thế-Giới,

Cũng bắt đầu phải <Thích-Ứng Phương-Thức Sống> của Con Người?

Và trong Hiện Tình, Cái Gì là <Tiêu Chí của Con Người>?

Mà Thiên-Hạ đang đề cao, đang Bàn Luận?

Nhân-Quyền đấy, Nhân-Quyền VN, và Nhân-Quyền Thế Giới..

Lẽ dĩ-nhiên Nhân-Quyền cũng là Tiêu-Chí của < Cách-Mạng VN>?

Tuy nhiên, ngay Nga-Sô cũ, cũng vì <Quỹ-Đạo Nhân Quyền>,

Nền Chính-Trị Chuyên-Chính đã một thời bị Phá-Sản?

<Ý-Hệ Xã-Hội> Bác Hồ du-nhập về từ Thuyết Mác…

Đang biến hình và thoát xác, thay mầu?

Xét từ Thời-Kỳ Nô Lệ, Thực-Dân, Cách Mạng qua..

Ta đã thấy <Con Tắc Kè Chính Thể> đang đổi-thay mầu sắc?

Ta tạm so-sánh vài dạng hình trong Chế-Độ?

Phong-Kiến Ngày Xưa rồi đến Chế-Độ Thực Dân?

Thời-kỳ ấy, tôi sinh ra,  trải-nghiệm cuộc Đời..

Chúng Ta, tất cả, đều trải-nghiệm qua < Bao Điều Đau Khổ>?

Có cái Đúng & cái Sai, trong <Trào Lưu Cách Mạng>?

Thanh-Toán nhau và Tranh-Thủ Nắm Toàn Dân?

Nhìn Toàn-Diện, Ta phải xét đến Văn-Hóa Giao-Lưu,

Mà trong đó Ta thấy khá nhiều <Dạng Thể Chế Trong Hoàn Cảnh>?

VNCH 2 thập-niên Miền Nam <Ảnh Hưởng Văn Hóa Tây Phương> rất sớm?

VN XHCN, 4 thập niên, miền Bắc, <Ảnh Hưởng Mô Hình XHCN Khối SVLB>?

<Con Tắc Kè Thể Chế>, có Con Sống, Con Chết trong Môi-Trường?

Nay ĐCSVN đã là Chủ-Nhân của Việt-Nam, <Chế Độ Độc Tài Toàn Trị>?

<Đa Số Dân Việt> đã nằm trong Chế-Độ này điều khiển,

Và Hôm Nay, VN-XHCN đã & đang <Tiếp Xúc với Toàn Cầu>,

Cái Nhìn Đánh-Giá một <Nền Văn Hóa> hay một Môi-Trường,

Lẽ dĩ-nhiên, ít nhiều đều có những <Lập Trường Dị Biệt>?

Người Dân Quốc Nội đang sống trong Môi Trường Dần Cởi Mở?

Tập Đoàn Lãnh Đạo VN-XHCN cũng thích ứng theo KTTT?

Và từ đó, Sắc Mầu của Con Tắc Kè Chính Tri phải thích ứng thay mầu?

Các Cụ xưa, có khá nhiều Danh Ngôn & Tục Ngữ?

Tôi tạm mượn vào, cùng nhận thức ra và bàn luận..

“Như Nước Có Vận và Dân Có Phần?”

Dân Có Phần, đương nhiên duy Phát Triển, Trí Tuệ cao dần?

Còn Nước Có Vận, đương nhiên duy các Nhà Lãnh Đạo?

Từ đây, sẽ do <Hai Khối Người> thay mầu, chuyển-hóa?

Nhà Lãnh- Đạo, nếu thức thời, Thích Ứng Hóa..

Sẽ thành-công trong công cuộc <Xây Dựng Văn Hóa> Nước Nhà?

<Khối Người Dân>, phần Trí-Tuệ nếu thiếu Can-Đảm, Tiến-Hóa, Thăng-Hoa?

Sẽ lận-đận trong Cảnh Đời Ao-Tù và Khốn-Khổ?

Như vậy, theo tôi, nếu phải tìm <Lời Kết Luận>?

Nước Có Vận đương nhiên <Giai Cấp Lãnh Đạo> phải Nhân-Tài?

Dân Có Phần, lê dĩ-nhiên, <Khối Trí Tuệ Trí-Thức> phải Thăng-Hoa?

Điều Ấy, phải chăng, vẫn cần chờ <Tương Lai Đất Việt>?

Tạm Kết-Luận, xin hãy trông chờ cả <Khối Người Dân & Các Nhà Lãnh Đạo>!

 Tran, Vanson – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2014/02/140205_upr_2014.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: