GO ASKING HER HANDS IN NEW YEAR

TẾT ĐI HỎI VỢ
(Thơ Vui Ngày Tết)

Một sáng mùa Xuân, đi hỏi Vợ..
Trên đường lại gặp Mối Tình xưa..
Cô Em dừng hỏi, đi đâu thế?
Hỏi Vợ, gia đình bảo lúc trưa..
Thế còn cái Vụ Anh vừa hứa?
Thề non hẹn biển, có quên chưa?
Không, Anh luôn-luôn nhớ, lời Anh hứa..
Hỏi Vợ 8 lần, vẫn bị Chê!

Vanson

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: