THE COLLAPSE OF THE FAKE SOCIALISM IN HISTORY

SỰ SỤP ĐỔ CỦA NỀN VĂN HÓA UNG THƯ: XHCN NHÁI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Theo tôi, Lý Tưởng XHCN là lý-tưởng Nhân-Bản,
Nhưng, Con Người Ứng-Dụng, thành <Dạng Nhái> nhiều hơn?
Giống như Phần Lý Tưởng của Các Giáo-Tôn?
Nhưng mấy Ai được như Chúa Giê-Su, Đức-Phật?
Ngày nay, biết bao nhiêu Chùa-Chiền, Giáo-Đường tráng-lệ?
Mà các Giáo-Dân, <phần đông> vẫn nghèo, bị bất-công?
Họ có 100% thực-hành các Tôn-Chỉ Đạo-Hạnh đâu?
Xem ra Tình Nhân Bản vẫn mang <ít nhiều Dạng Nhái>?
Chiếc Áo Thầy Tu không làm nên Nhân Cách?
Thế cho nên Chú Hổ thường thích <khoác Áo Cừu>?
La Fontaine, văn thi-sĩ Pháp, có nhắc nhiều..
Trong Thơ Ngụ-Ngôn của Ông, Con Người <đọc xong quên hết>?
Tôi viện-chứng hôm nay, CNCS là Nền <Văn-Hóa Nhái>,
Không những là Dạng Đạo-Đức Giả đang hoành-hành..
Khắp 5 Châu, Con Người cứ vẫn Chiến-Tranh..
Họ vẫn mang Chiêu-Bài của các Tình Nhân-Bản?
Chủ Nghĩa Cộng-Sản là Phản-Đề Chống Tư Bản?
Vì Tư-Bản CN, đã tích lũy Lòng Tham?
Một Giai-Cấp Người có Quyền nhưng lại Tham?
Đã dồn-ép Đa Số Giai-Cấp Nghèo trong Lịch-Sử?
Các Chủ-Nghĩa Đế Quốc, nhất là Thực-Dân Tư-Bản..
Tuy Cáo Chung rồi, song vẫn Cấy <trong Lòng Người>?
Bạn cứ nhìn vào các Đô-Thị của Loài-Người?
Có Mức Quân Bình nào không, trong Lạc-Phúc?
Hay Xã-Hội chỉ mang Dạng Giầu Nghèo Lưỡng-Thể?
Nhóm Lợi-Ích Tư-Bản làm giầu trên Lương <Chết Đói của Công Nhân>?
Họ Đảng-Phái và Cấu-Kết thành Lực-Lượng Mạnh <để Ép Dân>?
Vẫn Chiếm Ưu Thế của Phần Hạ-Tầng Cơ-Sở?
Những Cuộc Cách-Mạng Xã-Hội qua đi như <Bánh Vẽ>?
Sau dần-dần, Dân-Chúng mới thấy rõ, nhận-thức ra?
<Tượng Lenin> chẳng hạn, bị phá nhiều năm qua?
Nay VN-XHCN và nhiều nơi vẫn Tôn-Thờ, Ca-Tụng?
Liên-Bang Sô-Viết, chính là một Cụm Từ <Đại Đế Quốc>?
Vì thực-hành một XHCN Nhái, nên Phá-Sản rồi?
<Người Cộng Sản Nhái> mượn Chiêu-Bài Lý Tưởng, Không Thực Tâm?
Cho đến hôm nay, <HỌ ĐỀU LÀ CÁC ĐẠI-GIA GIẦU>, TƯ BẢN ĐỎ?
Từ TQCS, nhiều nơi nữa, như BH & VNCS..
<Dạng XHCN Nhái> này đã như Căn Bệnh Văn-Hóa Ung-Thư?
Nhóm Tuổi-Trẻ Bạn Doãn-Kiên, rất KIÊU-HÙNG của Việt-Nam,
Đã nhận-thức ra, song hơi liều, vì <Chống NCQ Cộng Sản>?
Tôi vẫn hy vọng là Toàn-Cầu nên Giáo-Dục,
Quy-Hoạch 1 Chương-Trình, một Ý-Thức Hệ nhập tâm?
Sinh-Viên và các Nhà Giáo-Dục sẽ Tích-Cực hơn?
Mới có thể Đối-Kháng những SAI-LẦM trong < CĐ Thế-Giới>?
Thế-Giới Người không phải hoàn-toàn là KINH TẾ?
Mà vẫn còn một <ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN> phải Tri Hành?

Tran, Vanson – 1/2014
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pul-dw-lenin-stat-01282014051026.html
http://www.history.com/topics/fall-of-soviet-union‎
http://www.coldwar.org/articles/90s/fall_of_the_soviet_union.asp‎
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/soviet_end_01.shtml‎
http://www.scmp.com/…/paranoia-soviet-union-collapse-haunts-chinas-commu…‎
http://www.ducksters.com/history/cold_war/collapse_soviet_union.php‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: