THE UKRAINE SOCIETY AND ITS DIRECTION IN FUTURE.

Câu Chuyện XƯƠNG SỐNG, XƯƠNG SƯỜN TRONG CƠ THỂ CHG TA:
Theo ý kiến chg tôi thì VN-XHCN có một Tri Hành, dù chưa là lý tưởng, xong TĐ Lãnh Đạo tinh hơn & khôn hơn giới Chính Trị Gia của Ukraina, nhất là TĐ Lợi Ích của TT Yanukovich. Cái Xương Sống của VN-XHCN rất mạnh, vì TĐLI Chính Trị và TĐCôngNhân thụ hưởng Lạc Phúc Xã Hội trong môi trường này luôn được dinh dưỡng tốt và ít có thành phần bỏ cuộc Miếng Mồi Đỉnh Chung thoải mái, lại còn hy vọng giầu hơn ai nữa về dài. Do đó, ta có thể tóm tắt rằng, TĐLĐ VN-XHCN đã biết rõ Quy Luật này, nên không bị những Xương Sườn lỏng lẻo, số ít hơn tác dụng đến Sức Khỏe của Toàn Cơ Thể, mặc dù Ai cũng biết Họ vẫn Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát, càng đi vào Con Đường Tiến Hóa ở Tương Lai. Còn ở Ukraine hôm nay, 2 Phe LĐCQ rõ rệt, song Quần Chúng mới là Lực Quyết Định? gần như TH Chinh Trị đã sang giai đoạn 2, Đòi Hỏi Nhân Quyền Tích Cực hơn, vì Chất Lượng Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền mang Niềm Tin cho Mức Lạc Phúc Xã Hội tương lai của Toàn Dân nhiều hy vọng và chân thành hơn. TT Putin và Đảng hay TĐLI của Ông khó có thể Ảnh Hưởng lâu vào MT Xã Hội Ukraine được. Vì vậy tôi tin tưởng rằng, Toàn Dân Ukraine sẽ dành Phần Thắng ở cuối Chặng Đường Đang Tranh Đấu. Riêng VN-XHCN, tôi không nghĩ TP Lãnh Đạo mô phỏng điều gì trong TH Chính Trị & Xã Hội này của Ukraine, mà Họ vẫn “Còn Nước Còn Tát”, cố gắng Dẹp Tham Nhũng ko thuộc Xương Sống của mình, duy trì được càng nhiều thời gian càng tốt, cho các Thế Hệ Đàn Em của mình. Lý do, Lợi Quyền Vật Chất khó bỏ rơi mặc dù Niềm Tin và Lý Tưởng của Ý Hệ XHCN đã và đang bị những Biến Chất của TTKT và Sàn Sinh Hoạt Văn Hóa của Chủ Nghĩa Tư Bản Xanh và Đỏ đang giao thoa một thời kỳ, trước khi Chúng ngã ngũ ở Tương Lai. Tôi vẫn Hy Vọng Hợp Đề của hai Chủ Nghĩa Socialism và Progressive Capitialism sẽ là Giải Đáp Chính cho mọi Xã Hội Người, tuy lâu hơn mà thôi. vanson

SOURCE:
ttp://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5967:t-ng-th-ng-ukraina-yanukovich-s-b-nhan-dan-ph-tru-t-m-t-l-n-n-a-vi-t-hoang&catid=66&Itemid=301

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: