THE THEORY OF EQUILIBRIUM IN LIFE

ĐINH LUẬT TRUNG DUNG TRONG DẠNG SUY THOÁI CƠ THỂ
VÀ DẠNG SUY THOÁI LẠC PHÚC CON NGƯỜI
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Đi bác-sĩ, nhà thể-thao, trở về xem kỹ,
Đã thấy mình, Cơ Thể, thiếu bình thường,
Dinh dưỡng, tập tành, và cả tinh thần,
Bác sĩ nói, phải quân-bình, đừng thái quá,
Có 3 lãnh-vực ông cần quân bình nhất,
Thứ nhất, cần <Tập Thể Dục> cho cơ-thể khỏe hàng-ngày,
Thứ hai, là phải minh-mẫn, duy-trì Nghị-Lực Tinh-Thần,
Thứ ba, là cần một chương-trình quân-bình Dinh-Dưỡng,
Môn Sức-Khỏe ❤ lãnh vực>, ở Tây-Phương cũng thường đề-cập:
<Đó là: Mental, Physical and Social Well Beings>
Trí-Lực, Thể-Lực, Lạc-Phúc Xã-Hội: 3 Dạng rất cần,
Vậy bạn thiếu lãnh-vực nào, về phần Bạn?
Thể-Dục? Bạn có quân bình Dáng-Hình & Trọng-Lượng?
Tinh-Thần? Bạn có sáng-suốt & minh-mẫn hay không?
Dinh-Dưỡng? Bạn có uống ăn quân-bình nhu-cầu cơ-thể?
Đề đáp-ứng được cả 3, Bạn cần Lợi-Tức?
Ở Xứ-Nghèo, người ta khó giữ được Quân-Bình?
Lý-do? Công-Việc Làm, lương thấp, khó đủ ăn?
Làm sao Đi Tập, Đi Ăn, Đi Giải-Trí?
Như vậy, ta vừa xét sang Nhu-Cầu Kinh-Tế?
Mà các <Nền Kinh-Tế Nghèo>, làm sao Lạc-Phúc được quân-bình?
Mức Lạc-Phúc Xã-Hội một khi đã thiếu Quân-Bình,
Có thể do Khiếm-Hụt về Nhu-Cầu trong Kinh-Tế?
Vì-dụ chính là Tiền, là Nhu-Cầu Ngân Sách?
Là Tài-Nguyên, Nhân-Lực, sự Phát-Triển Lạc-Phúc Tinh Thần?
Hiện nay, Kinh-Tế Mỹ, trong thời-kỳ Khiếm-Hụt, Nợ-Nần..
Khó có thể Lo-Toan cho mình và Chia-Sẻ?
Chính vì vậy, Hoa-Kỳ giảm đi nhiều Uy-Tín?
Giảm số Tha-Nhân, khi nói, Họ muốn nghe?
Miền Trung-Đông, các Châu Lục, nhất là Biển-Đông..
Sau TC II, ít Quốc-Gia nào ho-hoe, hống-hách?
Bởi vì Mỹ còn mạnh vào thời-đểm ấy?
Nhưng Thế-Đời nay, đã thay đổi khá nhiều?
Tuy Nhân-Loại vẫn bằng ấy Sự Việc, Nhu-Cầu?
Song khó thực-hiện, nếu Kinh-Tế mình suy thoái?
Nhu Cầu Cá-Nhân và cả Nhu Cầu Tập-Thể..
Rất liên quan, tựa Bong Bóng, có hơi?
Hơi thiếu góc này, tự động, Nó xẹp hơn?
Từ chỗ đó và ảnh-hưởng sang Góc khác?
Theo tôi, Luật Thiên-Nhiên, như Nhân và Quả?
Tác-Dụng ngay, và Ta nên giữ Quân-Bình?
Khi Cá-Nhân, Tập-Thể, nếu không có Quân Bình?
Chính là lúc, mỗi Môi-Trường đều gây xáo-trộn?
Xưa các Cụ nói, Tu-Thân, Tề-Gia, Trị-Quốc, Bình-Thiên-Hạ?
Phải chăng Nét Quân-Bình đã có ở Tiền-Đề?
Cho nên, mọi Môi-Trường, Hoàn-Cảnh, Tha-Nhân hay Cá-Nhân..
Nên cố gắng giữ, Mức Quân-Bình trong Sự-Việc,
Và phải chăng <Định Luật Quân Bình> cũng là <Thuyết Trung Dung> đấy?
Mong Chúng Ta xem xét kỹ lúc Tri-Hành.,
Nhất là Hiện-Đại, <nhiều Quốc-Gia Độc-Tài>, tđang thiếu Quân-Bình Chính-Trị?
Như Thái-Lan, Miến, Syria, Kampuchia & ViệtNam, THCS?

Tran, Vanson – 1/2014

NGUỒN XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/01/140125_kerry_us_foreign_policy_davos.shtml
http://www.voatiengviet.com/content/huyen-thoai-chat-dinh-duong-cua-doc-tai/1837761.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: