IT SEEMS WE ARE HAVING A MOVEMENT OF TALKING ABOUT THE RICH AND POOR GAP?

PHONG TRÀO NÓI VỀ HỐ GIẦU NGHÈO <HGN>
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Tôi chỉ là một Cánh Chim lữ thứ..
Vượt sông hồ, tìm cư trú yên bình..
Nhưng rất may, Thượng Đế vẫn còn thương,
Nên đáp xuống Hoa Kỳ, quốc-gia nhiều Tỷ-Phú,
Có một lần tôi đệ đơn xin Ngân-Khoản,
Mở Lớp trong Cộng-Đồng để dậy Tiếng Anh,
Cho Người Dân Tỵ-Nạn Cộng Sản ở đây,
Gửi đến Microsoft Inc. ob Bill Gate,
Không trả lời, Lá Đơn, từ từ tan-biến..
Nhiều Bạn CĐ hỏi sao ko gửi <Nhóm Nhà Giầu>?
Độ ít năm tình nguyện làm cho <Hội Người Việt Illinois>,
Khi bà Đỗ Ngọc-Hà lên, thì Sập Tiệm!
Từ đó tôi ở nhà, viết Thơ Phiếm-Luận,
Nói về Cảnh Tang-Thương của Giai Cấp Nghèo,
Tôi cảm thông Karl Marx khi viết <Giai Cấp Đấu Tranh>,
Theo tôi hiểu, do <Hố Giầu Nghèo> mà sáng-tác?
Hệ-Lụy ấy, phải chăng do HGN chuyển biến?
Dù lâu nay, Lý-Thuyết Chính-Trị, Xã-Hội tràn lan?
Có hàng vạn những Công-Ty Vô-Vị-Lợi xếp hàng,
Đang giúp Giai Cấp <Nghèo, Bệnh, Đói> trên Hoàn Vũ..
Cả những Quốc-Gia xưa kia chỉ là Thuộc-Địa,
Nay thịnh-vượng rồi, Dân Nghèo vẫn tiếp-tục gia-tăng?
Các Đại Công-Ty làm giầu, tìm kiếm Dân-Nghèo?
Tưởng giúp đỡ, KHÔNG, Họ tìm <Nhân Công Giờ> rẻ!
Đức Giáo-Hoàng, hôm nay, may Ngài nhìn thấy?
Đã khuyên can, Tình Nhân-Bản, Nhóm Thương Gia?
Nếu Bạn về các Nước Chậm-Tiến, Chưa Mở-Mang..
Biết bao Hình-Ảnh của Cảnh Nghèo trong Xã-Hội?
Và ngay cả những Khu-Nghèo trong <Quốc Gia Giầu> nữa,
Lưỡng-Thể Giầu Nghèo chênh lệch quá hiển nhiên?
Tại Mỹ và cả những Nước phát-triển Tây-Phương..
Tỷ-lệ Nghèo vẫn cao hơn GC Trung-Lưu, Triệu-Phú?
Chưa kể những Nhà-Giầu hơn, như Siêu Tỷ-Phú,
Tiền-Của, Họ nhiều hơn Nước Biển, Nước Sông?
Có thể là Tôi so-sánh Dạng Lưỡng-Thể nhiều năm,
Mà cảm nghiệm, Địa-Cầu này bất-công như thế?
Tôi hy-vọng Nhân-Loại không cần nhiều Đô-Thị Lớn?
Cần nhiều Cánh Đồng để Xóa-Đói Giảm Nghèo,
Và Con-Người thoát khỏi Đau Khổ, Đói, Nghèo..
Vì Đấu-Tranh của Loài Người, tranh nhau Quyền-Lợi?
Chỉ khi nào Quân-Bình trong Mức An-Sinh Xã-Hội,
Trên Địa Cầu mới chấm dứt Chiến Tranh,
Cho nên, Tôi ca-tụng Đức Giáo-Hoàng, Lời Khuyên..
Và Giai-Cấp Giầu nên phản-tình & Chia Sẻ?
Để Tránh đi hệ-lụy HGN Nghèo trong Văn Hóa..
Đang âm thầm diễn biến khắp 5 Châu!

Tran Vanson – 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://finance.yahoo.com/news/bill-gates-no-poor-countries-141938178.html
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/doday/109215/85-nguoi-giau-nhat-so-huu-1/2-tai-san-the-gioi.html
http://journalistsresource.org/studies/economics/inequality/poverty-2014-overview-research-trends
http://www.forbes.com/billionaires/#page:11_sort:0_direction:asc_search:_filter:All%20industries_filter:All%20countries_filter:All%20states

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: