IS DEPUTY SUPERPOWER OF SOCIALIST CHINA FIGHTING FOR ITS GREEDY INTERESTS?

TQCS ĐỤNG CHẠM QUYỀN LỢI TÙM LUM
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Biển Đông, Biển Hoa-Đông, Vùng Lưỡi Bò bát-ngát..
TQCS nói, Mính có Chủ-Quyền mọi Biển-Đào này?
TQCS đã tiến chiếm phần chính QĐ Hoàng-Sa..
Lập Quận Tam-Sa và Cất Xây nhiều Cơ-Sở,
Cả hàng ngàn Con Thuyền, Tầu Đánh Cá..
Được Hải-Quân Nước này yểm trợ, dương oai?
TQCS đã va chạm chủ-quyền QĐ thuộc Phi-Luật-Tân,
Nước này đang đưa TQCS ra Tòa Quốc-Tế,
Hôm nay, giáo-sư Thayer, Chuyên Viên Quốc Tế,
<Dự đoán 1 bài>, cho rằng TQCS khả-thể chiếm Đảo Pagasa?
Đảo Pagasa (Đảo Thị Tứ) đang phụ-thuộc Phi Luật Tân,
Nếu TQCS muốn chiếm, rất dễ-dàng không khó,
TQCS chỉ cần xuất-phát một đoàn Tầu Chiến..
Song coi-chừng, một Hệ-Lụy Thế-Giới, sẽ bùng lên?
Như một Bài Viết trên Trang qianzhan.com
Rất có-thể là <Nguồn Tin Giả Tạo>, phát ra trong THCS?
Tuy vậy, Chúng Ta hãy cùng nhau giả-thiết?
Chiếm Lãnh-Hải bát-ngát này, TQCS sẽ Đụng-Chạm tùm-lum?
Thoạt tiên, là các Thế Đồng-Minh sẽ kết-liên?
Các Siêu-Cường hiện-nay, không lâu sẽ tung Phản-Ứng?
Thế-Chiến cũ, Bá-Chủ Võ Lâm là nước Mỹ?
Trong Thế Cờ liên kết của Đồng Minh..
Tuy nay, <Tham-Vọng Siêu Cường TQCS> đã mạnh, muốn thành hình..
Song Chất-Lượng vẫn rất cần cho Bá Chủ?
Xét ở lãnh-vực này, Ta hãy xem <Chất Lượng của THCS>,
Theo tôi, THCS còn Rất Yếu, ngoại <Túi Tiền>?
Về mặt Nhân Bản, THCS vẫn phải cần..
Giao-Lưu Văn-Hóa thật tốt hơn & tăng-cường Chất-Lượng?
Thứ nhất là lãnh-vực Tiếng Tầu, hay Sinh-Ngữ?
Theo độ trình Sử-Dụng, chưa thể Phổ Thông?
THCS chưa có Thành-Tích Tốt trong Hành-Vi?
Tình Nhân Bản xem ra còn rất thấp?
Người TQ đi đến đâu cũng đều <là Dân Buôn-Bán>
Song <Nền Văn Minh Nhân Loại> lại rất rộng, học vô bờ?
Cho nên TQCS phải chú-trọng phần Đầu Tư,
Nhất là phương diện Văn-Hóa, Ngoại-Giao, Giao-Lưu Thế-Giới?
Nếu chỉ bồng bột, như muốn làm Đế-Quốc?
Thế-Chiến II, sự Sụp-Đổ của CN Facism đã rõ-ràng?
Hệ-Lụy của 3 nước, Nhật-Đức-Ý có đau thương?
Mong sự phản-tỉnh của các Lãnh-Tụ Giấc-Mơ TQ.
Hãy suy-nghĩ & nhắc cân Tri-Hành cho Dân-Tộc?
Và xa hơn, cho cả một Thế-Giới Hòa Bình..
Tránh một Hệ-Lụy Tự Tiêu Diệt Dân-Tộc mình,
Nhất là Thành Phần Người Trung-Hoa Ưu Tú?

Tran Vanson – 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5846:giao-su-thayer-sai-l-m-bi-th-m-n-u-trung-qu-c-xam-lu-c-d-o-th-t-h-ng-th-y&catid=66
http://www.cnn.com/2013/11/25/world/…/china-japan-island-explainer/
http://www.forbes.com/…/china-and-the-biggest-territory-grab-since-world-wa…‎
http://www.apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPSloc.htm‎
http://www.thechinastory.org/…/the-paradox-of-the-south-china-sea-disputes/‎
http://www.worldaffairsjournal.org/…/china-and-india-today-diplomats-jostle-…‎

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: