ARE THE ECONOMY & POLITICS OF KAMPUCHIA & COMMUNIST VIETNAM SIMILAR?

KINH TẾ & CHÍNH TRỊ KAMPUCHIA CÓ KHÁC VN-XHCN KHÔNG?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Hôm nay, tình trạng Kinh-Tế nhiều biến động?
Riêng Xứ Kampuchia, còn Chính Trị kéo theo?
Còn tại Việt-Nam, sự kiện Kinh-Tế thế nào?
Có liên hệ đến môi trường Chính Trị?
Yếu tố Biến Động của môi trường Kinh-Tế,
Theo tôi, quan trọng nhất, vẫn cái Dạ-Dầy?
Một khi Dân-Chúng đói, Họ tất Xuống Đường?
Hoặc Khiếu Kiện, hoặc Biểu Tình, Phản Kháng?
Ta hãy xem các Vụ Kiện nơi Tòa-Án?
Nhân-vật nào, Sự Vụ nào, Tham-Nhũng hay Scandals?
Từ Scandals, tự-điển dịch là Bê-Bối, nói chung-chung..
Xong Ta phải hiểu, gần như là Tham-Nhũng?
Một Quốc-Gia mà Luật-Lệ mơ hồ hay bôi-bác..
Nó sẽ là Nền-Tảng đổ-vỡ khi Xây-Cất Lâu-Đài?
Nếu so-sánh VN-XHCN & Xứ Chùa Tháp Cao-Miên..
Tôi nhìn thấy nhiều Tương-Đồng, giống nhau lắm!
Tham-Vọng của TT Hussen, <Nắm Quyền 30 năm> rồi, còn ngắn?
Kinh-Tế nơi này vẫn là Dạng Kinh-Tế nghèo?
Công nhân giờ lao-động, hàng tháng vẫn lao-đao?
Phản-Kháng, Họ đã Xuống-Đường & đòi Tăng-Lương mãi?
Trong Quốc-Gia, ngoài Chính-Quyền, rất nhiều Đoàn Lợi-Ích?
Cấu-kết làm giầu, dĩ-nhiên khó được Lòng Dân?
Chưa kể đôi khi, <Chính Trị Mâu Thuẫn > giữa những <Lãnh Tụ Chính Quyền>?
Có thể tự bộc-phát thành những Phong-Trào Chống-Đối?
Ví-dụ thấy bên cạnh, Thái-Lan hay Miến Điện?
Và coi chừng, sắp sửa tới XHCN Việt-Nam?
Theo tôi, ta tạm hình-dung một Cánh Đồng..
Thiếu may-mắn, Đầu Mùa, Ta không gieo <Lúa Tốt>?
Chấp-nhận Giống Lúa này, Ta không xét kỹ?
Nay giữa Mùa, nhiều Cỏ-Dại đã len vào?
Và nếu cứ chờ-đợi, cho đến Cuối Mùa?
<Một Vụ Gặt Xấu> rất buồn, cho Bà Con Lối Xóm?
Ấy chính là Tình-Trạng của Kampuchia & VN-XHCN?
Rất giống nhau, vì <Giống Lúa Tốt> không gắng tìm?
Một khi mà Đồng-Lúa bị phá-hoại bởi Sâu-Trùng?
Khó đợi được <Mùa Gặt Tốt> cho Dân Lành thoải-mái?
Sự Chọn-Lọc Lúa cho Đồng, cần Giống Tốt,
Dù cách nào, đó cũng là Định-Luật Thiên-Nhiên?
Luật Nhân-Quả, và Hệ-Lụy, sẽ chuyển biến liền..
Theo Thời Gian và Không Gian Đời Sống?

Tran Vanson – 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/origins-of-cbd-eco-trouble-nxn-01152014145642.html
http://www.voatiengviet.com/content/thanh-bao-kiem-han-ri/1830919.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: